Mina studier

Program YH

Gastronomiledare – framtidens mat och protein

Program YH

Längd

200 YH-poäng, 1 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vill du utveckla ditt gastronomiska ledarskap? 

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning för dig som är kreativ i köket och vill utveckla kunskaper och kompetens kring bland annat:

 

 • Nya tidens protein
 • Grön Mat
 • Sjömat även benämnd som Blå mat
 • Förändringsledarskap och arbetsmiljö
 • Hållbar utveckling i kök & restaurang

 

Utbildningen ger dig verktyg och inspiration för att möta de krav dagens och framtidens gäster samt dina kollegor och medarbetare har i den förändringsbenägna vardag och bransch som nu är. 

 

Gastronomiledare – framtidens mat och protein är en påbyggnadsutbildning och anpassad för dig som redan är yrkesverksam. Vill du vidareutvecklas i arbetat att leda arbetet i ett hållbart och innovativt gastronomiskt kreativt klimat? Då är detta utbildningen för dig!

 

Jobbmöjligheter efter examen 

Med denna påbyggnadsutbildning (upskill) kommer du att stärka din arbetsställning på arbetsmarknaden, samt få bättre förutsättningar på ditt nuvarande alternativt nästa arbete som ledare i köket, oavsett om det är som köksmästare, souschef, gastronomisk chef, gastronomisk ledare, mathantverkare eller liknande position i restaurangen/storkök.
 
Branschen efterfrågar utbildade ledare som kan öka medvetenheten och användningen av den nya tidens proteiner och grön mat, samt framtidens sjömat, även benämnd som Blå mat. För att kunna tillgodose gästernas och kundernas nya krav och behov. Dels ur näringsinnehåll och dels ur etiska aspekter krävs det att det finns personer som kan skapa dessa upplevelser men också att leda andra in i denna förändringsresa som öppnar upp för nya arbetstillfällen. Utbildningen och yrkesrollen passar dig som är kreativ och som brinner för att utveckla branschen och dess personal.  

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker delvis på engelska. Yrkespersonerna som föreläser kan komma från internationella sammanhang varför kan det förekomma att föreläsningar, presentationer och studiebesök sker på engelska. Vissa rapporter och underlag samt manualer kan förekomma på engelska. 

 

Utbildningen är på distans, med en fysisk träff som pågår under två dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. 

 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb. 

 

Inspiration

Möt ledningsgrupp ->

“Ny utbildning för gastronomiledare med fokus på blåa och gröna proteiner startas – på efterfrågan från branschen”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta utbildningsledare Matilda Runeson på matilda.runeson@ya.se   
 

LIA 2: Konceptframställan och kundnöjdhet, 25 yhp

Mål och syfte är att den studerande, efter avslutad kurs, ska ha utvecklat sina praktiska kunskaper och färdigheter kring gastronomisk innovation och konceptframställan baserat på LIA-företagets aktuella inriktning och genom att delta i de arbetsmoment som förekommer i verksamheten. Vidare ska den studerande ha kompetens för att analysera och färdighet i att kommunicera hur LIA-företagets arbete med olika typer av kundprodukter och marknadsföring av koncept ser ut samt ge förslag på utveckling.

Sjömat, 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande för kunskap och färdigheter inom inköp och hantering av föda från vattenbruksområdet. Såsom svenska musslor, alger och övrigt (blue food). Samt att ge den studerande färdigheter och kompetenser att hantera frågor kring kvalitet, ursprung, olika certifieringar och behandling av musslor, alger och ostron. Vidare att få färdigheter i att hantera exempelvis restprodukter och avfall på ett ekonomiskt- och klimatanpassat hållbart vis och i och med detta, leda samhället framåt mot en mer hållbar utveckling.

Ekonomistyrning för kök och restaurang, 15 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade färdigheter och kompetenser för att utföra, för köket, korrekta kalkyler och prognoser och lönsamhetsberäkningar. Vidare skall den studerande kunna kalkylera risker och hantera samt följa upp avvikelser för kök av olika storlekar.

Examensarbete, 20 yhp

Mål och syfte med kursen är att den studerande under examensarbetet genomför ett eget utvecklingsprojekt på eller i samarbete med ett företag. Projektet kan handla om matkoncept såväl som personalhantering och beslutas i samråd med det aktuella företaget och ger kunskaper, färdigheter och kompetenser i kommunikation, utveckling och analys av det aktuella området.

Gastronomiskt ledarskap, 10 yhp

Denna kurs har som mål och syfte att introducera de studerande till utbildningen och ge dem kunskaper om hur vi utvecklar nya tiders konceptet i befintliga traditionella kök och får med oss medarbetaren i den förändringen. Det ingår färdigheter i att arbeta målinriktat med rekrytering, uppföljningar och utvärderingar och den studerande får i våra virtuella mötesrum träffa de företag som står bakom utbildningen och delta i livesända studiebesök från aktuella aktörer.

Grön mat, 15 yhp

Mål och syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att hantera nya tiders protein från inköp till avfall och ge den studerande kompetenser i att göra dessa till funktionella måltider med hänsyn till smak, konsistens och innehåll.

Hållbar utveckling och förändringsledning för kök och restaurang, 35 yhp

Mål och syfte med kursen är att den studerande skall utvecklas till en progressiv ledare med kunskap och färdighet för att inspirera och engagera medarbetare för att tillsammans skapa förutsättningar för nya hållbara och ekonomiskt lukrativa gastronomiska processer och upplevelser. Den studerande får även färdigheter och kompetenser i kommunikation, coachande ledarskap, feedback och att ta svåra samtal. Dessutom kommer den studerande att få en fördjupad kunskap om branschens samhällsansvar (CSR-arbete) och färdigheter i att påverka dessa delar. Utöver detta tillkommer kunskaper och färdigheter om vanligt förekommande avtals- och anställningsfrågor vid rekrytering och personalhantering.

Kök i Utveckling, 35 yhp

Efter avslutad kurs har den studerande kunskap och färdigheter för att på ett fördjupat plan samverka med personal, kunder och övriga intressenter för att kontinuerligt utveckla köket mot en gemensam, kreativ och långsiktigt hållbar väg. Den studerande skall också få färdigheter i att använda digitala hjälpmedel och kunna analysera vilka delar i ett kök som skulle kunna automatiseras. Den studerande får vidare kompetenser för att vägleda andra i ansvarsfullt förändringsarbete och kompetenser att hantera utvecklingsprocess hela vägen från idé till avfallshantering.

LIA 1: Affärsmetodik och arbetsmiljö, 25 yhp

Mål och syfte med kursen är att den studerande får praktisk erfarenhet av ledarskap och affärsmetodik utifrån företagets villkor och förutsättningar. Den studerande ska även ha fått kunskaper och färdigheter i att hantera/analysera de ekonomiska förutsättningarna i företaget genom fördjupat arbete med genom budget och befintliga strategier. Den studerande skall också få kunskaper om företagets arbetsmiljö och färdigheter i att analysera risker och föreslå förebyggande åtgärder.

Totalt: 200 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: 

 

Yrkeserfarenhet: Minimum 12 månaders relaterad yrkeserfarenhet dvs inom kök, restaurang eller liknande. Arbetserfarenheten ska verifieras via intyg/betyg i ansökan.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen för dig som läser denna utbildning sker på distans och du väljer själv var du vill studera. I utbildningen ingår även en fysisk träff knuten till den valda orten. Den fysiska träffen pågår i två dagar. Vid detta tillfälle kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.  

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. Vi träffas ca 7-9 schemalagda undervisningstimmar och handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

  

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.  

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vill du utveckla ditt gastronomiska ledarskap? 

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning för dig som är kreativ i köket och vill utveckla kunskaper och kompetens kring bland annat:

 

 • Nya tidens protein
 • Grön Mat
 • Sjömat även benämnd som Blå mat
 • Förändringsledarskap och arbetsmiljö
 • Hållbar utveckling i kök & restaurang

 

Utbildningen ger dig verktyg och inspiration för att möta de krav dagens och framtidens gäster samt dina kollegor och medarbetare har i den förändringsbenägna vardag och bransch som nu är. 

 

Gastronomiledare – framtidens mat och protein är en påbyggnadsutbildning och anpassad för dig som redan är yrkesverksam. Vill du vidareutvecklas i arbetat att leda arbetet i ett hållbart och innovativt gastronomiskt kreativt klimat? Då är detta utbildningen för dig!

 

Jobbmöjligheter efter examen 

Med denna påbyggnadsutbildning (upskill) kommer du att stärka din arbetsställning på arbetsmarknaden, samt få bättre förutsättningar på ditt nuvarande alternativt nästa arbete som ledare i köket, oavsett om det är som köksmästare, souschef, gastronomisk chef, gastronomisk ledare, mathantverkare eller liknande position i restaurangen/storkök.
 
Branschen efterfrågar utbildade ledare som kan öka medvetenheten och användningen av den nya tidens proteiner och grön mat, samt framtidens sjömat, även benämnd som Blå mat. För att kunna tillgodose gästernas och kundernas nya krav och behov. Dels ur näringsinnehåll och dels ur etiska aspekter krävs det att det finns personer som kan skapa dessa upplevelser men också att leda andra in i denna förändringsresa som öppnar upp för nya arbetstillfällen. Utbildningen och yrkesrollen passar dig som är kreativ och som brinner för att utveckla branschen och dess personal.  

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker delvis på engelska. Yrkespersonerna som föreläser kan komma från internationella sammanhang varför kan det förekomma att föreläsningar, presentationer och studiebesök sker på engelska. Vissa rapporter och underlag samt manualer kan förekomma på engelska. 

 

Utbildningen är på distans, med en fysisk träff som pågår under två dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. 

 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb. 

 

Inspiration

Möt ledningsgrupp ->

“Ny utbildning för gastronomiledare med fokus på blåa och gröna proteiner startas – på efterfrågan från branschen”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta utbildningsledare Matilda Runeson på matilda.runeson@ya.se   
 

Innehåll
LIA 2: Konceptframställan och kundnöjdhet, 25 yhp

Mål och syfte är att den studerande, efter avslutad kurs, ska ha utvecklat sina praktiska kunskaper och färdigheter kring gastronomisk innovation och konceptframställan baserat på LIA-företagets aktuella inriktning och genom att delta i de arbetsmoment som förekommer i verksamheten. Vidare ska den studerande ha kompetens för att analysera och färdighet i att kommunicera hur LIA-företagets arbete med olika typer av kundprodukter och marknadsföring av koncept ser ut samt ge förslag på utveckling.

Sjömat, 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande för kunskap och färdigheter inom inköp och hantering av föda från vattenbruksområdet. Såsom svenska musslor, alger och övrigt (blue food). Samt att ge den studerande färdigheter och kompetenser att hantera frågor kring kvalitet, ursprung, olika certifieringar och behandling av musslor, alger och ostron. Vidare att få färdigheter i att hantera exempelvis restprodukter och avfall på ett ekonomiskt- och klimatanpassat hållbart vis och i och med detta, leda samhället framåt mot en mer hållbar utveckling.

Ekonomistyrning för kök och restaurang, 15 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade färdigheter och kompetenser för att utföra, för köket, korrekta kalkyler och prognoser och lönsamhetsberäkningar. Vidare skall den studerande kunna kalkylera risker och hantera samt följa upp avvikelser för kök av olika storlekar.

Examensarbete, 20 yhp

Mål och syfte med kursen är att den studerande under examensarbetet genomför ett eget utvecklingsprojekt på eller i samarbete med ett företag. Projektet kan handla om matkoncept såväl som personalhantering och beslutas i samråd med det aktuella företaget och ger kunskaper, färdigheter och kompetenser i kommunikation, utveckling och analys av det aktuella området.

Gastronomiskt ledarskap, 10 yhp

Denna kurs har som mål och syfte att introducera de studerande till utbildningen och ge dem kunskaper om hur vi utvecklar nya tiders konceptet i befintliga traditionella kök och får med oss medarbetaren i den förändringen. Det ingår färdigheter i att arbeta målinriktat med rekrytering, uppföljningar och utvärderingar och den studerande får i våra virtuella mötesrum träffa de företag som står bakom utbildningen och delta i livesända studiebesök från aktuella aktörer.

Grön mat, 15 yhp

Mål och syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att hantera nya tiders protein från inköp till avfall och ge den studerande kompetenser i att göra dessa till funktionella måltider med hänsyn till smak, konsistens och innehåll.

Hållbar utveckling och förändringsledning för kök och restaurang, 35 yhp

Mål och syfte med kursen är att den studerande skall utvecklas till en progressiv ledare med kunskap och färdighet för att inspirera och engagera medarbetare för att tillsammans skapa förutsättningar för nya hållbara och ekonomiskt lukrativa gastronomiska processer och upplevelser. Den studerande får även färdigheter och kompetenser i kommunikation, coachande ledarskap, feedback och att ta svåra samtal. Dessutom kommer den studerande att få en fördjupad kunskap om branschens samhällsansvar (CSR-arbete) och färdigheter i att påverka dessa delar. Utöver detta tillkommer kunskaper och färdigheter om vanligt förekommande avtals- och anställningsfrågor vid rekrytering och personalhantering.

Kök i Utveckling, 35 yhp

Efter avslutad kurs har den studerande kunskap och färdigheter för att på ett fördjupat plan samverka med personal, kunder och övriga intressenter för att kontinuerligt utveckla köket mot en gemensam, kreativ och långsiktigt hållbar väg. Den studerande skall också få färdigheter i att använda digitala hjälpmedel och kunna analysera vilka delar i ett kök som skulle kunna automatiseras. Den studerande får vidare kompetenser för att vägleda andra i ansvarsfullt förändringsarbete och kompetenser att hantera utvecklingsprocess hela vägen från idé till avfallshantering.

LIA 1: Affärsmetodik och arbetsmiljö, 25 yhp

Mål och syfte med kursen är att den studerande får praktisk erfarenhet av ledarskap och affärsmetodik utifrån företagets villkor och förutsättningar. Den studerande ska även ha fått kunskaper och färdigheter i att hantera/analysera de ekonomiska förutsättningarna i företaget genom fördjupat arbete med genom budget och befintliga strategier. Den studerande skall också få kunskaper om företagets arbetsmiljö och färdigheter i att analysera risker och föreslå förebyggande åtgärder.

Totalt: 200 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: 

 

Yrkeserfarenhet: Minimum 12 månaders relaterad yrkeserfarenhet dvs inom kök, restaurang eller liknande. Arbetserfarenheten ska verifieras via intyg/betyg i ansökan.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen för dig som läser denna utbildning sker på distans och du väljer själv var du vill studera. I utbildningen ingår även en fysisk träff knuten till den valda orten. Den fysiska träffen pågår i två dagar. Vid detta tillfälle kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.  

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. Vi träffas ca 7-9 schemalagda undervisningstimmar och handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

  

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.  

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Gastronomisk chef

#Gastronomisk ledare

#Krögare

#Köksmästare

#Mathantverkare alternativt protein

Se fler utbildningar i

Gotland/Strängnäs

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Gastronomiledare – framtidens mat och protein

Längd : 200 YH-poäng, 1 år

Studieform : Distans

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vill du utveckla ditt gastronomiska ledarskap? 

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning för dig som är kreativ i köket och vill utveckla kunskaper och kompetens kring bland annat:

 

 • Nya tidens protein
 • Grön Mat
 • Sjömat även benämnd som Blå mat
 • Förändringsledarskap och arbetsmiljö
 • Hållbar utveckling i kök & restaurang

 

Utbildningen ger dig verktyg och inspiration för att möta de krav dagens och framtidens gäster samt dina kollegor och medarbetare har i den förändringsbenägna vardag och bransch som nu är. 

 

Gastronomiledare – framtidens mat och protein är en påbyggnadsutbildning och anpassad för dig som redan är yrkesverksam. Vill du vidareutvecklas i arbetat att leda arbetet i ett hållbart och innovativt gastronomiskt kreativt klimat? Då är detta utbildningen för dig!

 

Jobbmöjligheter efter examen 

Med denna påbyggnadsutbildning (upskill) kommer du att stärka din arbetsställning på arbetsmarknaden, samt få bättre förutsättningar på ditt nuvarande alternativt nästa arbete som ledare i köket, oavsett om det är som köksmästare, souschef, gastronomisk chef, gastronomisk ledare, mathantverkare eller liknande position i restaurangen/storkök.
 
Branschen efterfrågar utbildade ledare som kan öka medvetenheten och användningen av den nya tidens proteiner och grön mat, samt framtidens sjömat, även benämnd som Blå mat. För att kunna tillgodose gästernas och kundernas nya krav och behov. Dels ur näringsinnehåll och dels ur etiska aspekter krävs det att det finns personer som kan skapa dessa upplevelser men också att leda andra in i denna förändringsresa som öppnar upp för nya arbetstillfällen. Utbildningen och yrkesrollen passar dig som är kreativ och som brinner för att utveckla branschen och dess personal.  

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker delvis på engelska. Yrkespersonerna som föreläser kan komma från internationella sammanhang varför kan det förekomma att föreläsningar, presentationer och studiebesök sker på engelska. Vissa rapporter och underlag samt manualer kan förekomma på engelska. 

 

Utbildningen är på distans, med en fysisk träff som pågår under två dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. 

 
En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb. 

 

Inspiration

Möt ledningsgrupp ->

“Ny utbildning för gastronomiledare med fokus på blåa och gröna proteiner startas – på efterfrågan från branschen”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta utbildningsledare Matilda Runeson på matilda.runeson@ya.se   
 


Innehåll

Totalt: 200 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: 

 

Yrkeserfarenhet: Minimum 12 månaders relaterad yrkeserfarenhet dvs inom kök, restaurang eller liknande. Arbetserfarenheten ska verifieras via intyg/betyg i ansökan.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen för dig som läser denna utbildning sker på distans och du väljer själv var du vill studera. I utbildningen ingår även en fysisk träff knuten till den valda orten. Den fysiska träffen pågår i två dagar. Vid detta tillfälle kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.  

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. Vi träffas ca 7-9 schemalagda undervisningstimmar och handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

  

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.  

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.