Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Fuktteknik och skadeutredning

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

80 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Varför läsa en kurs i fuktteknik och skadeutredning?

Vill du öka din kompetens inom hållbart byggande och återställning? Bygg- och fastighetsbranschen har ett stort ansvar för att minska de negativa miljökonsekvenserna i städer. En viktig metod för att uppnå detta är att använda material och resurser på ett mer effektivt och hållbart sätt, där vi fokuserar på att restaurera och återställa. Genom att undvika rivning kan vi förlänga livslängden för både material och byggnader, vilket minskar den totala miljöpåverkan.

 

Vem vänder sig kursen till? 

Denna korta påbyggnadskurs ger dig som är yrkesverksamma inom fukt- och saneringsbranschen de kompetenser som krävs för att arbeta med hållbara arbets- och torkmetoder vid fukt- och vattenskador. Detta är efterfrågad kompetens som stärker din position på arbetsmarknaden, där du även får vara med och forma en mer hållbar framtid inom branschen. Kursen vänder sig till dig som redan är yrkesverksam inom bygg- och fastighetsteknikbranschen, till exempel snickare eller fastighetstekniker.

 

Hur ser upplägget ut? 

Detta är en kort distanskurs på 32 veckor. Studietakt: 50 % (halvfart). Kursen är anpassad för att läsas parallellt med jobb och består av 1-3 seminarietillfällen/vecka,  gruppdiskussioner, övningsuppgifter och egen handledningstid. En del av undervisningsmaterial och olika form av standarder är på engelska. I övrigt kommer undervisningen att hållas på svenska. Föreläsningarna spelas in så att du kan ta del av materialet när det passar dig. 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare Melker Gårdevall

Avancerad fuktteknik, 30 yhp

Syftet är att den studerande ska få specialiserade kunskaper om få kunskaper om mikrobiologi, mätmetoder, utredningsmetodik samt branschens arbete med hållbarhet och miljö. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna arbeta på ett hållbart sätt med vatten- och fuktskador. Målet med kursen är att självständigt avgöra vilka arbets- och torkmetoder du ska använda utifrån ett cirkulärt perspektiv.

Innehåll:
- Vatten- och fuktskador i byggnader och material
- Mikrobiologi
- Utredningsmetodik
- Mätmetoder
- Upprätta och tolka besiktningsprotokoll
- Åtgärdsförslag, avfuktning och torkmetoder
- Hållbarhet och miljö

Byggnadsfysik och klimatbelastningar, 20 yhp

Syftet att få specialiserad kunskap om byggnadsfysik, klimatbelastningar för olika material och byggsätt. Målet med kursen är specialiserad nivå kunna hantera och förklara fuktoch värmetransporter i olika byggnader. Kunna göra metodiska val utifrån olika riskkonstruktioner och dess påverkan har på inomhusmiljö.

Innehåll:
- Byggfysik
- Fukt och värmetransport i byggnader
- Riskkonstruktioner för fuktskador
- Klimatpåverkan för olika material och byggsätt
- Inomhusmiljö

Ekonomi och juridik för yrkesrollen, 20 yhp

Syftet är att få kunskaper om avtalsrätt, försäkringsrätt och olika debiteringsmodeller samt kalkylera på jobb utifrån faktorer som tid, kostnad och miljöbelastningar. Målet med kursen är självständigt arbeta med avtal- och ekonomistyrning.

Innehåll:
- Avtalstolkning/avtalsrätt
- Försäkringsrätt
- Ansvar
- Debiteringsmodeller
- Kalkylera på jobb

Service och kundbemötande, 10 yhp

Syftet är att ge den studerande metoder och verktyg att kunna bemöta, kommunicera och hantera konflikter på ett pedagogiskt sätt. Målet med kursen är den studerande självständigt ska kunna kommunicera och på ett affärsmässigt sätt med olika intressenter.

Innehåll:
- Kommunikation och återkoppling
- Bemötande
- Konflikthantering

Totalt: 80 YHP

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet inom byggbranschen eller fastighetsbranschen med inriktning teknik/drift. Yrkeserfarenhet och LIA i kombination om minst 12 månader heltid går att tillgodoräkna som branscherfarenhet.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Varför läsa en kurs i fuktteknik och skadeutredning?

Vill du öka din kompetens inom hållbart byggande och återställning? Bygg- och fastighetsbranschen har ett stort ansvar för att minska de negativa miljökonsekvenserna i städer. En viktig metod för att uppnå detta är att använda material och resurser på ett mer effektivt och hållbart sätt, där vi fokuserar på att restaurera och återställa. Genom att undvika rivning kan vi förlänga livslängden för både material och byggnader, vilket minskar den totala miljöpåverkan.

 

Vem vänder sig kursen till? 

Denna korta påbyggnadskurs ger dig som är yrkesverksamma inom fukt- och saneringsbranschen de kompetenser som krävs för att arbeta med hållbara arbets- och torkmetoder vid fukt- och vattenskador. Detta är efterfrågad kompetens som stärker din position på arbetsmarknaden, där du även får vara med och forma en mer hållbar framtid inom branschen. Kursen vänder sig till dig som redan är yrkesverksam inom bygg- och fastighetsteknikbranschen, till exempel snickare eller fastighetstekniker.

 

Hur ser upplägget ut? 

Detta är en kort distanskurs på 32 veckor. Studietakt: 50 % (halvfart). Kursen är anpassad för att läsas parallellt med jobb och består av 1-3 seminarietillfällen/vecka,  gruppdiskussioner, övningsuppgifter och egen handledningstid. En del av undervisningsmaterial och olika form av standarder är på engelska. I övrigt kommer undervisningen att hållas på svenska. Föreläsningarna spelas in så att du kan ta del av materialet när det passar dig. 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare Melker Gårdevall

Innehåll
Avancerad fuktteknik, 30 yhp

Syftet är att den studerande ska få specialiserade kunskaper om få kunskaper om mikrobiologi, mätmetoder, utredningsmetodik samt branschens arbete med hållbarhet och miljö. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna arbeta på ett hållbart sätt med vatten- och fuktskador. Målet med kursen är att självständigt avgöra vilka arbets- och torkmetoder du ska använda utifrån ett cirkulärt perspektiv.

Innehåll:
- Vatten- och fuktskador i byggnader och material
- Mikrobiologi
- Utredningsmetodik
- Mätmetoder
- Upprätta och tolka besiktningsprotokoll
- Åtgärdsförslag, avfuktning och torkmetoder
- Hållbarhet och miljö

Byggnadsfysik och klimatbelastningar, 20 yhp

Syftet att få specialiserad kunskap om byggnadsfysik, klimatbelastningar för olika material och byggsätt. Målet med kursen är specialiserad nivå kunna hantera och förklara fuktoch värmetransporter i olika byggnader. Kunna göra metodiska val utifrån olika riskkonstruktioner och dess påverkan har på inomhusmiljö.

Innehåll:
- Byggfysik
- Fukt och värmetransport i byggnader
- Riskkonstruktioner för fuktskador
- Klimatpåverkan för olika material och byggsätt
- Inomhusmiljö

Ekonomi och juridik för yrkesrollen, 20 yhp

Syftet är att få kunskaper om avtalsrätt, försäkringsrätt och olika debiteringsmodeller samt kalkylera på jobb utifrån faktorer som tid, kostnad och miljöbelastningar. Målet med kursen är självständigt arbeta med avtal- och ekonomistyrning.

Innehåll:
- Avtalstolkning/avtalsrätt
- Försäkringsrätt
- Ansvar
- Debiteringsmodeller
- Kalkylera på jobb

Service och kundbemötande, 10 yhp

Syftet är att ge den studerande metoder och verktyg att kunna bemöta, kommunicera och hantera konflikter på ett pedagogiskt sätt. Målet med kursen är den studerande självständigt ska kunna kommunicera och på ett affärsmässigt sätt med olika intressenter.

Innehåll:
- Kommunikation och återkoppling
- Bemötande
- Konflikthantering

Totalt: 80 YHP

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet inom byggbranschen eller fastighetsbranschen med inriktning teknik/drift. Yrkeserfarenhet och LIA i kombination om minst 12 månader heltid går att tillgodoräkna som branscherfarenhet.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Fuktteknik och skadeutredning

Längd : 80 YH-poäng

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Varför läsa en kurs i fuktteknik och skadeutredning?

Vill du öka din kompetens inom hållbart byggande och återställning? Bygg- och fastighetsbranschen har ett stort ansvar för att minska de negativa miljökonsekvenserna i städer. En viktig metod för att uppnå detta är att använda material och resurser på ett mer effektivt och hållbart sätt, där vi fokuserar på att restaurera och återställa. Genom att undvika rivning kan vi förlänga livslängden för både material och byggnader, vilket minskar den totala miljöpåverkan.

 

Vem vänder sig kursen till? 

Denna korta påbyggnadskurs ger dig som är yrkesverksamma inom fukt- och saneringsbranschen de kompetenser som krävs för att arbeta med hållbara arbets- och torkmetoder vid fukt- och vattenskador. Detta är efterfrågad kompetens som stärker din position på arbetsmarknaden, där du även får vara med och forma en mer hållbar framtid inom branschen. Kursen vänder sig till dig som redan är yrkesverksam inom bygg- och fastighetsteknikbranschen, till exempel snickare eller fastighetstekniker.

 

Hur ser upplägget ut? 

Detta är en kort distanskurs på 32 veckor. Studietakt: 50 % (halvfart). Kursen är anpassad för att läsas parallellt med jobb och består av 1-3 seminarietillfällen/vecka,  gruppdiskussioner, övningsuppgifter och egen handledningstid. En del av undervisningsmaterial och olika form av standarder är på engelska. I övrigt kommer undervisningen att hållas på svenska. Föreläsningarna spelas in så att du kan ta del av materialet när det passar dig. 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare Melker Gårdevall


Innehåll

Totalt: 80 YHP

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet inom byggbranschen eller fastighetsbranschen med inriktning teknik/drift. Yrkeserfarenhet och LIA i kombination om minst 12 månader heltid går att tillgodoräkna som branscherfarenhet.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.