Mina studier

Kurspaket YH

Förebyggande arbete mot organiserad brottslighet

Kurspaket YH

Längd

45 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Varför läsa en kurs i Förebyggande arbete mot organiserad brottslighet?

Förebyggande och långsiktigt arbete är en del av möjlig åtgärd för att minska allvarlig brottslighet och gängkriminalitet. Det är av högsta prioritet att öka kompetensen hos de arbetsgrupper som möter individer vilka befinner sig i riskzon att hamna i organiserad brottslighet.

 

Kursen ska möjliggöra att se tecken och kunna agera så tidigt som möjligt samt att effektivt kunna hantera situationer och agera när de uppdagas. Den riktar sig exempelvis till skolpersonal, fritidspersonal, idrottsledare, poliser, socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagoger och sjukvårdare. 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Brottsförebyggande arbete, 20 yhp

Kursen i brottsförebyggande arbete innehåller en introduktion till olika aspekter av brottsförebyggande arbete och dess syfte. Den täcker ämnen som brottslighet, riskfaktorer för brott, samhällsbaserade brottsförebyggande insatser, samarbete mellan olika samhällsaktörer, samt teori och praktik inom brottsförebyggande arbete. Kursen innehåller effektiva strategier för att förebygga brott, till exempel kommunikation och information samt utbildning och kunskap om brottsbekämpande myndigheter. Kursen behandlar även specifika områden som ungdomsbrottslighet, cyberbrott och terrorism, och hur man effektivt kan förebygga dessa former av brottslighet. Syftet med kursen är att ge de studerande en bred förståelse för teori och praktik inom brottsförebyggande arbete, samt för att utveckla deras färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera brottsförebyggande insatser. En viktig aspekt i brottsförebyggande arbete är samarbete och samverkan mellan olika samhällsaktörer, inklusive polisen, rättsväsendet, frivilligorganisationer och samhällets medborgare. Det är viktigt att använda en evidensbaserad tillvägagångsätt i brottsförebyggande arbete för att säkerställa att insatserna är så effektiva som möjligt.

Kriminalitet, 25 yhp

Kursen kriminalitet innehåller en granskning av den komplexa och allvarliga frågan om kriminalitet. Kursen definierar och beskriver vad kriminalitet är inklusive dess samband med våld och organiserad brottslighet samt innehåller en översikt över kriminalstatistik och metoder för att samla in och tolka data om kriminalitet. Kursen ger en översikt över gängkriminalitetens historia och utveckling, inklusive dess rötter och spridning över världen. Kursen undersöker orsakerna till gängkriminalitet och de faktorer som bidrar till dess utveckling, inklusive socioekonomiska, kulturella och psykologiska faktorer. Kursen belyser den unika kulturella och subkulturella kontexten som existerar inom gängmiljöer och dess betydelse för gängmedlemmar och deras beteende. Kursen behandlar de etiska och rättsliga frågorna som uppstår i samband med bekämpningen av gängkriminalitet, inklusive frågor kring rätten till frihet, privatliv och rättslig påföljder. Syftet med kursen är att ge de studerande en djupgående förståelse för kriminalitet och de utmaningar och frågor som det medför, samt för att utveckla deras färdigheter i att identifiera och bekämpa gängkriminalitet på ett effektivt och rättssäkert sätt. Kursen innehåller kunskaper om begreppet kriminalitet och vad det innebär.

Totalt: 45 YHP

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Undervisningen sker på svenska, men referenslitteratur på engelska förekommer.

 • Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma inom verksamheter som arbetar med barn och unga. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bedömer vi att sökande behöver minst 18 månaders yrkeserfarenhet inom dessa verksamheter. Det är en fördel att ha tidigare erfarenhet av att arbeta med dessa frågor och en insikt i de problem som finns för att lättare kunna ta till sig och direkt kunna använda den kompetens som utbildningen ger.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Varför läsa en kurs i Förebyggande arbete mot organiserad brottslighet?

Förebyggande och långsiktigt arbete är en del av möjlig åtgärd för att minska allvarlig brottslighet och gängkriminalitet. Det är av högsta prioritet att öka kompetensen hos de arbetsgrupper som möter individer vilka befinner sig i riskzon att hamna i organiserad brottslighet.

 

Kursen ska möjliggöra att se tecken och kunna agera så tidigt som möjligt samt att effektivt kunna hantera situationer och agera när de uppdagas. Den riktar sig exempelvis till skolpersonal, fritidspersonal, idrottsledare, poliser, socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagoger och sjukvårdare. 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Innehåll
Brottsförebyggande arbete, 20 yhp

Kursen i brottsförebyggande arbete innehåller en introduktion till olika aspekter av brottsförebyggande arbete och dess syfte. Den täcker ämnen som brottslighet, riskfaktorer för brott, samhällsbaserade brottsförebyggande insatser, samarbete mellan olika samhällsaktörer, samt teori och praktik inom brottsförebyggande arbete. Kursen innehåller effektiva strategier för att förebygga brott, till exempel kommunikation och information samt utbildning och kunskap om brottsbekämpande myndigheter. Kursen behandlar även specifika områden som ungdomsbrottslighet, cyberbrott och terrorism, och hur man effektivt kan förebygga dessa former av brottslighet. Syftet med kursen är att ge de studerande en bred förståelse för teori och praktik inom brottsförebyggande arbete, samt för att utveckla deras färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera brottsförebyggande insatser. En viktig aspekt i brottsförebyggande arbete är samarbete och samverkan mellan olika samhällsaktörer, inklusive polisen, rättsväsendet, frivilligorganisationer och samhällets medborgare. Det är viktigt att använda en evidensbaserad tillvägagångsätt i brottsförebyggande arbete för att säkerställa att insatserna är så effektiva som möjligt.

Kriminalitet, 25 yhp

Kursen kriminalitet innehåller en granskning av den komplexa och allvarliga frågan om kriminalitet. Kursen definierar och beskriver vad kriminalitet är inklusive dess samband med våld och organiserad brottslighet samt innehåller en översikt över kriminalstatistik och metoder för att samla in och tolka data om kriminalitet. Kursen ger en översikt över gängkriminalitetens historia och utveckling, inklusive dess rötter och spridning över världen. Kursen undersöker orsakerna till gängkriminalitet och de faktorer som bidrar till dess utveckling, inklusive socioekonomiska, kulturella och psykologiska faktorer. Kursen belyser den unika kulturella och subkulturella kontexten som existerar inom gängmiljöer och dess betydelse för gängmedlemmar och deras beteende. Kursen behandlar de etiska och rättsliga frågorna som uppstår i samband med bekämpningen av gängkriminalitet, inklusive frågor kring rätten till frihet, privatliv och rättslig påföljder. Syftet med kursen är att ge de studerande en djupgående förståelse för kriminalitet och de utmaningar och frågor som det medför, samt för att utveckla deras färdigheter i att identifiera och bekämpa gängkriminalitet på ett effektivt och rättssäkert sätt. Kursen innehåller kunskaper om begreppet kriminalitet och vad det innebär.

Totalt: 45 YHP

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Undervisningen sker på svenska, men referenslitteratur på engelska förekommer.

 • Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma inom verksamheter som arbetar med barn och unga. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bedömer vi att sökande behöver minst 18 månaders yrkeserfarenhet inom dessa verksamheter. Det är en fördel att ha tidigare erfarenhet av att arbeta med dessa frågor och en insikt i de problem som finns för att lättare kunna ta till sig och direkt kunna använda den kompetens som utbildningen ger.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Förebyggande arbete mot organiserad brottslighet

Längd : 45 YH-poäng

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Varför läsa en kurs i Förebyggande arbete mot organiserad brottslighet?

Förebyggande och långsiktigt arbete är en del av möjlig åtgärd för att minska allvarlig brottslighet och gängkriminalitet. Det är av högsta prioritet att öka kompetensen hos de arbetsgrupper som möter individer vilka befinner sig i riskzon att hamna i organiserad brottslighet.

 

Kursen ska möjliggöra att se tecken och kunna agera så tidigt som möjligt samt att effektivt kunna hantera situationer och agera när de uppdagas. Den riktar sig exempelvis till skolpersonal, fritidspersonal, idrottsledare, poliser, socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagoger och sjukvårdare. 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 


Innehåll

Totalt: 45 YHP

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Undervisningen sker på svenska, men referenslitteratur på engelska förekommer.

 • Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma inom verksamheter som arbetar med barn och unga. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bedömer vi att sökande behöver minst 18 månaders yrkeserfarenhet inom dessa verksamheter. Det är en fördel att ha tidigare erfarenhet av att arbeta med dessa frågor och en insikt i de problem som finns för att lättare kunna ta till sig och direkt kunna använda den kompetens som utbildningen ger.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.