Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Food & Beverage Management Executive

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

50 YH-poäng, 20 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Utveckla dina kunskaper inom Food & Beverage Management

Koncept- och affärsutveckling inom hotell- och restaurangbranschen är viktigare än någonsin för att möta nya förutsättningar och svara upp mot framtida behov.

 

Detta är en kort Upskill-kurs som ger dig nya kunskaper och färdigheter till att leda och utveckla er restaurangverksamhet till nästa nivå. Under kursen får du kompetens i hur du engagerar och leder dina medarbetare, så att er verksamhet kan möta framtidens krav och möjligheter på ett professionellt sätt.

 

Vem riktar sig kursen till?

Kursen främst till befintliga Food & Beverage Managers, köksmästare, hovmästare eller motsvarande. För att kunna ta till sig utbildningsinnehållet samt bidra i erfarenhetsutbyte och diskussioner krävs yrkeserfarenhet.

Genomförs med aktörer från branschen

 

Genomförs med aktörer från branschen

Utbildningen genomförs tillsammans med aktörer från branschen. 

 

 

Kursens upplägg

Detta är en kort distanskurs på 20 veckor, som är skapad för kombineras med jobb. Kursen består av inspelat material, live-seminarier, handledartid, presentationsmaterial och övningsuppgifter. Seminarierna består av cirka 20 tillfällen. Utöver detta erbjuds även handledning.

 

Har du frågor? 

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare Matilda Runeson på matilda.runeson@ya.se

 

Change Management – Ledarskap & förändringsledning, 10 yhp

Kursens huvudsakliga innehåll innebär att den studerande ska utveckla en hållbar förmåga att leda i en värld som kräver ständig anpassning.

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna använda förändringsledning som ett medel för att för att åstadkomma eller vidareutveckla självledarskapet, teamet och organisationen i förhållande till sin egen yrkesroll, sitt eget företag eller uppdrag och att skapa förutsättningar för att kunna leda, agera och ställa om till en föränderlig omvärld.

Den studerande ska kunna reflektera över sin roll och sitt ledarskap, få metoder och verktyg att kunna använda i sitt ledarskap, vilket ska mynna ut i en individuell handlingsplan för hållbar förändringsledning.

Digitalisering, automatisering och robotisering, 10 yhp

Kursens huvudsakliga innehåll är att belysa aktuella, teknikrelaterade arbetssätt som kan användas inom relevanta verksamheter.

Kursens syfte är att den studerande ska få förståelse för digitalisering, automatiseringen, robotiseringens möjligheter och utmaningar för branschen.

Konceptutveckling – Trender Food & Beverage, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen är att den studerande ska få verktyg för att kunna anpassa erbjudanden för att skapa en förståelse för trender och nya möjliga koncept vilket ska de studerande verktyg för att ta fram egna koncept i befintlig eller ny verksamhet som motsvarar nya och kommande krav/önskemål från marknaden.

Kursens syfte är att den studerande ska verktyg för att få förståelse för omvärldsanalysens, internationella och nationella trenders, koncept – och produktutvecklingens betydelse för verksamheters attraktionskraft och ekonomiska samt konkurrensmässiga förutsättningar.

Med utgångspunkt i denna kurs samt övriga kursers innehåll i utbildningen göra en attraktiv, lönsam samt hållbar utveckling och paketering av koncept och produkter relaterad till omvärldsbevakning och beteendeförändringar.

Revenue Management, Menue Engineering  och framtidens ekonomiska styrmedel, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen är att den studerande ska utveckla affärsmässigheten och förståelsen för hur bla god prognostisering, ekonomiska styrmedel, intäktsoptimering och ett hållbart förhållningssätt bidrar till företagets möjlighet att överleva på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla förståelsen för ekonomiska samband, hur olika köpbeteenden påverkar efterfrågan.

Sustainability Management inkl. hygien & smittskydd, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen handlar om att ge den studerande verktyg för att kunna undersöka och analysera en verksamhets hållbarhetsarbete inklusive hygien och smittskydd samt kunna ta fram relevanta förslag för åtgärder och utveckling.

Kursens syfte är att den studerande, med utgångspunkt i FNs Globala Mål för en hållbar utveckling samt andra för branschen viktiga kriterier, ska kunna åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affären samt engagera andra i hållbarhetsfrågor i sin yrkesroll.

Totalt: 50 YH-poäng

 

Särskild behörighet:

 

Grundläggande gymnasiebehörighet.

 

Yrkeserfarenhet: 1 års erfarenhet från ledning inom restaurang som Food & Beverage Manager, Källarmästare, Hovmästare, Restaurangchef, kökschef, köksmästare, souschef, barchef eller motsvarande.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Utveckla dina kunskaper inom Food & Beverage Management

Koncept- och affärsutveckling inom hotell- och restaurangbranschen är viktigare än någonsin för att möta nya förutsättningar och svara upp mot framtida behov.

 

Detta är en kort Upskill-kurs som ger dig nya kunskaper och färdigheter till att leda och utveckla er restaurangverksamhet till nästa nivå. Under kursen får du kompetens i hur du engagerar och leder dina medarbetare, så att er verksamhet kan möta framtidens krav och möjligheter på ett professionellt sätt.

 

Vem riktar sig kursen till?

Kursen främst till befintliga Food & Beverage Managers, köksmästare, hovmästare eller motsvarande. För att kunna ta till sig utbildningsinnehållet samt bidra i erfarenhetsutbyte och diskussioner krävs yrkeserfarenhet.

Genomförs med aktörer från branschen

 

Genomförs med aktörer från branschen

Utbildningen genomförs tillsammans med aktörer från branschen. 

 

 

Kursens upplägg

Detta är en kort distanskurs på 20 veckor, som är skapad för kombineras med jobb. Kursen består av inspelat material, live-seminarier, handledartid, presentationsmaterial och övningsuppgifter. Seminarierna består av cirka 20 tillfällen. Utöver detta erbjuds även handledning.

 

Har du frågor? 

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare Matilda Runeson på matilda.runeson@ya.se

 

Innehåll
Change Management – Ledarskap & förändringsledning, 10 yhp

Kursens huvudsakliga innehåll innebär att den studerande ska utveckla en hållbar förmåga att leda i en värld som kräver ständig anpassning.

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna använda förändringsledning som ett medel för att för att åstadkomma eller vidareutveckla självledarskapet, teamet och organisationen i förhållande till sin egen yrkesroll, sitt eget företag eller uppdrag och att skapa förutsättningar för att kunna leda, agera och ställa om till en föränderlig omvärld.

Den studerande ska kunna reflektera över sin roll och sitt ledarskap, få metoder och verktyg att kunna använda i sitt ledarskap, vilket ska mynna ut i en individuell handlingsplan för hållbar förändringsledning.

Digitalisering, automatisering och robotisering, 10 yhp

Kursens huvudsakliga innehåll är att belysa aktuella, teknikrelaterade arbetssätt som kan användas inom relevanta verksamheter.

Kursens syfte är att den studerande ska få förståelse för digitalisering, automatiseringen, robotiseringens möjligheter och utmaningar för branschen.

Konceptutveckling – Trender Food & Beverage, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen är att den studerande ska få verktyg för att kunna anpassa erbjudanden för att skapa en förståelse för trender och nya möjliga koncept vilket ska de studerande verktyg för att ta fram egna koncept i befintlig eller ny verksamhet som motsvarar nya och kommande krav/önskemål från marknaden.

Kursens syfte är att den studerande ska verktyg för att få förståelse för omvärldsanalysens, internationella och nationella trenders, koncept – och produktutvecklingens betydelse för verksamheters attraktionskraft och ekonomiska samt konkurrensmässiga förutsättningar.

Med utgångspunkt i denna kurs samt övriga kursers innehåll i utbildningen göra en attraktiv, lönsam samt hållbar utveckling och paketering av koncept och produkter relaterad till omvärldsbevakning och beteendeförändringar.

Revenue Management, Menue Engineering  och framtidens ekonomiska styrmedel, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen är att den studerande ska utveckla affärsmässigheten och förståelsen för hur bla god prognostisering, ekonomiska styrmedel, intäktsoptimering och ett hållbart förhållningssätt bidrar till företagets möjlighet att överleva på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla förståelsen för ekonomiska samband, hur olika köpbeteenden påverkar efterfrågan.

Sustainability Management inkl. hygien & smittskydd, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen handlar om att ge den studerande verktyg för att kunna undersöka och analysera en verksamhets hållbarhetsarbete inklusive hygien och smittskydd samt kunna ta fram relevanta förslag för åtgärder och utveckling.

Kursens syfte är att den studerande, med utgångspunkt i FNs Globala Mål för en hållbar utveckling samt andra för branschen viktiga kriterier, ska kunna åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affären samt engagera andra i hållbarhetsfrågor i sin yrkesroll.

Totalt: 50 YH-poäng

 

Behörighet

Särskild behörighet:

 

Grundläggande gymnasiebehörighet.

 

Yrkeserfarenhet: 1 års erfarenhet från ledning inom restaurang som Food & Beverage Manager, Källarmästare, Hovmästare, Restaurangchef, kökschef, köksmästare, souschef, barchef eller motsvarande.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här