Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Food & Beverage Management Executive

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

50 YH-poäng, 20 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Utveckla dina kunskaper inom Food & Beverage Management

Koncept- och affärsutveckling inom hotell- och restaurangbranschen är viktigare än någonsin för att möta nya förutsättningar och svara upp mot framtida behov.

 

Detta är en kort Upskill-kurs som ger dig nya kunskaper och färdigheter till att leda och utveckla er restaurangverksamhet till nästa nivå. Under kursen får du kompetens i hur du engagerar och leder dina medarbetare, så att er verksamhet kan möta framtidens krav och möjligheter på ett professionellt sätt.

 

Vem riktar sig kursen till?

Kursen främst till befintliga Food & Beverage Managers, köksmästare, hovmästare eller motsvarande. För att kunna ta till sig utbildningsinnehållet samt bidra i erfarenhetsutbyte och diskussioner krävs yrkeserfarenhet.

Genomförs med aktörer från branschen

 

Genomförs med aktörer från branschen

Utbildningen genomförs tillsammans med aktörer från branschen. 

 

 

Kursens upplägg

Detta är en kort distanskurs på 20 veckor, som är skapad för kombineras med jobb. Kursen består av inspelat material, live-seminarier, handledartid, presentationsmaterial och övningsuppgifter. Seminarierna består av cirka 20 tillfällen. Utöver detta erbjuds även handledning.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor? 

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare Matilda Runeson på matilda.runeson@ya.se

Change Management – Ledarskap & förändringsledning, 10 yhp

Kursens huvudsakliga innehåll innebär att den studerande ska utveckla en hållbar förmåga att leda i en värld som kräver ständig anpassning.

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna använda förändringsledning som ett medel för att för att åstadkomma eller vidareutveckla självledarskapet, teamet och organisationen i förhållande till sin egen yrkesroll, sitt eget företag eller uppdrag och att skapa förutsättningar för att kunna leda, agera och ställa om till en föränderlig omvärld.

Den studerande ska kunna reflektera över sin roll och sitt ledarskap, få metoder och verktyg att kunna använda i sitt ledarskap, vilket ska mynna ut i en individuell handlingsplan för hållbar förändringsledning.

Digitalisering, automatisering och robotisering, 10 yhp

Kursens huvudsakliga innehåll är att belysa aktuella, teknikrelaterade arbetssätt som kan användas inom relevanta verksamheter.

Kursens syfte är att den studerande ska få förståelse för digitalisering, automatiseringen, robotiseringens möjligheter och utmaningar för branschen.

Konceptutveckling – Trender Food & Beverage, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen är att den studerande ska få verktyg för att kunna anpassa erbjudanden för att skapa en förståelse för trender och nya möjliga koncept vilket ska de studerande verktyg för att ta fram egna koncept i befintlig eller ny verksamhet som motsvarar nya och kommande krav/önskemål från marknaden.

Kursens syfte är att den studerande ska verktyg för att få förståelse för omvärldsanalysens, internationella och nationella trenders, koncept – och produktutvecklingens betydelse för verksamheters attraktionskraft och ekonomiska samt konkurrensmässiga förutsättningar.

Med utgångspunkt i denna kurs samt övriga kursers innehåll i utbildningen göra en attraktiv, lönsam samt hållbar utveckling och paketering av koncept och produkter relaterad till omvärldsbevakning och beteendeförändringar.

Revenue Management, Menue Engineering  och framtidens ekonomiska styrmedel, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen är att den studerande ska utveckla affärsmässigheten och förståelsen för hur bla god prognostisering, ekonomiska styrmedel, intäktsoptimering och ett hållbart förhållningssätt bidrar till företagets möjlighet att överleva på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla förståelsen för ekonomiska samband, hur olika köpbeteenden påverkar efterfrågan.

Sustainability Management inkl. hygien & smittskydd, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen handlar om att ge den studerande verktyg för att kunna undersöka och analysera en verksamhets hållbarhetsarbete inklusive hygien och smittskydd samt kunna ta fram relevanta förslag för åtgärder och utveckling.

Kursens syfte är att den studerande, med utgångspunkt i FNs Globala Mål för en hållbar utveckling samt andra för branschen viktiga kriterier, ska kunna åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affären samt engagera andra i hållbarhetsfrågor i sin yrkesroll.

Totalt: 50 YH-poäng

 

Särskild behörighet:

 

Grundläggande gymnasiebehörighet.

 

Yrkeserfarenhet: 1 års erfarenhet från ledning inom restaurang som Food & Beverage Manager, Källarmästare, Hovmästare, Restaurangchef, kökschef, köksmästare, souschef, barchef eller motsvarande.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

  • Dator (ej mobil eller platta)
  • Internetuppkoppling
  • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Utveckla dina kunskaper inom Food & Beverage Management

Koncept- och affärsutveckling inom hotell- och restaurangbranschen är viktigare än någonsin för att möta nya förutsättningar och svara upp mot framtida behov.

 

Detta är en kort Upskill-kurs som ger dig nya kunskaper och färdigheter till att leda och utveckla er restaurangverksamhet till nästa nivå. Under kursen får du kompetens i hur du engagerar och leder dina medarbetare, så att er verksamhet kan möta framtidens krav och möjligheter på ett professionellt sätt.

 

Vem riktar sig kursen till?

Kursen främst till befintliga Food & Beverage Managers, köksmästare, hovmästare eller motsvarande. För att kunna ta till sig utbildningsinnehållet samt bidra i erfarenhetsutbyte och diskussioner krävs yrkeserfarenhet.

Genomförs med aktörer från branschen

 

Genomförs med aktörer från branschen

Utbildningen genomförs tillsammans med aktörer från branschen. 

 

 

Kursens upplägg

Detta är en kort distanskurs på 20 veckor, som är skapad för kombineras med jobb. Kursen består av inspelat material, live-seminarier, handledartid, presentationsmaterial och övningsuppgifter. Seminarierna består av cirka 20 tillfällen. Utöver detta erbjuds även handledning.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor? 

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare Matilda Runeson på matilda.runeson@ya.se

Innehåll
Change Management – Ledarskap & förändringsledning, 10 yhp

Kursens huvudsakliga innehåll innebär att den studerande ska utveckla en hållbar förmåga att leda i en värld som kräver ständig anpassning.

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna använda förändringsledning som ett medel för att för att åstadkomma eller vidareutveckla självledarskapet, teamet och organisationen i förhållande till sin egen yrkesroll, sitt eget företag eller uppdrag och att skapa förutsättningar för att kunna leda, agera och ställa om till en föränderlig omvärld.

Den studerande ska kunna reflektera över sin roll och sitt ledarskap, få metoder och verktyg att kunna använda i sitt ledarskap, vilket ska mynna ut i en individuell handlingsplan för hållbar förändringsledning.

Digitalisering, automatisering och robotisering, 10 yhp

Kursens huvudsakliga innehåll är att belysa aktuella, teknikrelaterade arbetssätt som kan användas inom relevanta verksamheter.

Kursens syfte är att den studerande ska få förståelse för digitalisering, automatiseringen, robotiseringens möjligheter och utmaningar för branschen.

Konceptutveckling – Trender Food & Beverage, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen är att den studerande ska få verktyg för att kunna anpassa erbjudanden för att skapa en förståelse för trender och nya möjliga koncept vilket ska de studerande verktyg för att ta fram egna koncept i befintlig eller ny verksamhet som motsvarar nya och kommande krav/önskemål från marknaden.

Kursens syfte är att den studerande ska verktyg för att få förståelse för omvärldsanalysens, internationella och nationella trenders, koncept – och produktutvecklingens betydelse för verksamheters attraktionskraft och ekonomiska samt konkurrensmässiga förutsättningar.

Med utgångspunkt i denna kurs samt övriga kursers innehåll i utbildningen göra en attraktiv, lönsam samt hållbar utveckling och paketering av koncept och produkter relaterad till omvärldsbevakning och beteendeförändringar.

Revenue Management, Menue Engineering  och framtidens ekonomiska styrmedel, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen är att den studerande ska utveckla affärsmässigheten och förståelsen för hur bla god prognostisering, ekonomiska styrmedel, intäktsoptimering och ett hållbart förhållningssätt bidrar till företagets möjlighet att överleva på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla förståelsen för ekonomiska samband, hur olika köpbeteenden påverkar efterfrågan.

Sustainability Management inkl. hygien & smittskydd, 10 yhp

Huvudsakliga innehållet i kursen handlar om att ge den studerande verktyg för att kunna undersöka och analysera en verksamhets hållbarhetsarbete inklusive hygien och smittskydd samt kunna ta fram relevanta förslag för åtgärder och utveckling.

Kursens syfte är att den studerande, med utgångspunkt i FNs Globala Mål för en hållbar utveckling samt andra för branschen viktiga kriterier, ska kunna åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affären samt engagera andra i hållbarhetsfrågor i sin yrkesroll.

Totalt: 50 YH-poäng

 

Behörighet

Särskild behörighet:

 

Grundläggande gymnasiebehörighet.

 

Yrkeserfarenhet: 1 års erfarenhet från ledning inom restaurang som Food & Beverage Manager, Källarmästare, Hovmästare, Restaurangchef, kökschef, köksmästare, souschef, barchef eller motsvarande.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

  • Dator (ej mobil eller platta)
  • Internetuppkoppling
  • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Food & Beverage Management Executive

Längd : 50 YH-poäng, 20 veckor

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Utveckla dina kunskaper inom Food & Beverage Management

Koncept- och affärsutveckling inom hotell- och restaurangbranschen är viktigare än någonsin för att möta nya förutsättningar och svara upp mot framtida behov.

 

Detta är en kort Upskill-kurs som ger dig nya kunskaper och färdigheter till att leda och utveckla er restaurangverksamhet till nästa nivå. Under kursen får du kompetens i hur du engagerar och leder dina medarbetare, så att er verksamhet kan möta framtidens krav och möjligheter på ett professionellt sätt.

 

Vem riktar sig kursen till?

Kursen främst till befintliga Food & Beverage Managers, köksmästare, hovmästare eller motsvarande. För att kunna ta till sig utbildningsinnehållet samt bidra i erfarenhetsutbyte och diskussioner krävs yrkeserfarenhet.

Genomförs med aktörer från branschen

 

Genomförs med aktörer från branschen

Utbildningen genomförs tillsammans med aktörer från branschen. 

 

 

Kursens upplägg

Detta är en kort distanskurs på 20 veckor, som är skapad för kombineras med jobb. Kursen består av inspelat material, live-seminarier, handledartid, presentationsmaterial och övningsuppgifter. Seminarierna består av cirka 20 tillfällen. Utöver detta erbjuds även handledning.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor? 

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare Matilda Runeson på matilda.runeson@ya.se


Innehåll

Totalt: 50 YH-poäng

 


Behörighet

Särskild behörighet:

 

Grundläggande gymnasiebehörighet.

 

Yrkeserfarenhet: 1 års erfarenhet från ledning inom restaurang som Food & Beverage Manager, Källarmästare, Hovmästare, Restaurangchef, kökschef, köksmästare, souschef, barchef eller motsvarande.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

  • Dator (ej mobil eller platta)
  • Internetuppkoppling
  • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.