Information om Corona-viruset

Mina studier

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Fjärrpilot och operatör för drönare

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Längd

16 veckor

Studieform

Distans, ortsoberoende

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Fjärrpilot och operatör för drönare

 

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt. Fjärrpiloten är den som utför själva flygningen. Genom denna utbildning får du kunskaper och färdigheter inom modern drönarteknik i befintliga system, flygteori och juridiska regelverk. Du behöver även ha en förståelse för underhåll och utveckling. Du som har gått kursen kommer att få djupare kompetens inom området som kommer att bidra till effektivare användning av drönarteknik och en förståelse för att kunna utveckla och integrera åtgärder för klimatsmarta lösningar inom informationsinhämtning och transport i luftrummet.

 

Vill du ligga i framkant och vara en del av att driva utvecklingen framåt för din bransch? Användningsområden för drönare har ökat explosionsartat och nedan finner du några tänkbara som är aktuella redan idag:

 

Inspektera skorstenar
Miljömätning i fabriker
Mätning av godstjocklekar
Solpanelsinspektion
Inspektion av vindkraftverk
GIS-mätningar
Fastighetsinspektioner
Skogsinspektioner
Mätning av snödjup
Målning av fastighetsfasader
Utöver dessa exempel finns många fler som är på gång.

 

Kan du se något användningsområde inom din bransch redan idag? Eller vill du få inspiration, då är detta utbildningen för dig!

 

Kontakta Victor Kaustinen om du har frågor, victor.kaustinen@ya.se 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Utbildningens kursinnehåll

 

 • Drönaren – Grunder, teknik och konstruktion

 

Under kursen får du lära dig om drönares konstruktion samt utveckla färdigheter i felsökning, självständigt i operativ miljö får kompetens att reparera vanliga fel. Du får även kunskap om uppbyggnad och konstruktion av drönare samt motorers och propellrars uppbyggnad och funktion.

 

 • Drönarens applikationsområden

 

Du får en inblick i och kunskap om ett stort urval av de vanligaste och viktigaste samhällsfunktioner där drönarteknik tillämpas kommersiellt. Vidare får du få information om utvidgade möjligheter, samt trender och tendenser för tillämpning av drönarteknik.

 

 • Flygteori

 

Du får kompetens att på ett säkert sätt operera enligt kategorin ÖPPEN i det regelverk för UAS som inträder 2021. Du får också teoretiska kunskaper om hur man kan verka med uppdragsspecifika specialtillstånd inom regelkategorin SPECIFIK.

 

 • Juridik – inriktning drönaroperatör

 

Du får lära dig hur du opererar med UAS på ett lagligt sätt. Du får också förståelse för de möjligheter som finns med specialtillstånd för UAS och lär dig om relevanta delar inom försäkring och ansvarsfrågor. Kursen innehåller genomgång av EU’s förordningar EU 2019/945, EU 2019/947 samt annan för fjärrpilot och operatör relevant och aktuell lagstiftning och förordningar.

 

 • Mjuk- och hårdvara för drönar/UAS

 

Du får förståelse för hur en UAV/UAS är uppbyggd och programmerad. Du lär dig grunderna i att konfigurera, UAS-plattformen för uppdrag med val av olika sensorer, samt att installera och parametersätta den samma för en säker flygning med goda resultat. Under kursen går ni igenom grunderna i konfigurering av drönare och grundläggande arbete i mjukvara för UAV/UAS. Hantering av dubbla controllers och annan extern styrning samt hantering av markstation.

 

Särskilda förkunskapskrav:

Denna utbildning riktar sig huvudsakligen till dig som är yrkesverksam inom branscher som har ett behov att samla in data ”ovanifrån”. Vi ser gärna att du jobbar inom skogsindustri, elkraftsproduktion, lantbruk eller samhällsbyggnad och behöver bredda dina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom drönar/UAS-teknik. I utbildningen får du möjlighet att lära dig mer om drönar/UAS-teknik som skapar värde för verksamheter samtidigt som du utvecklar klimatsmarta verktyg för framtiden.

 • Två års erfarenhet av ovan nämnda branscher
 • grundläggande gymnasiebehörighet

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Fjärrpilot och operatör för drönare

 

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt. Fjärrpiloten är den som utför själva flygningen. Genom denna utbildning får du kunskaper och färdigheter inom modern drönarteknik i befintliga system, flygteori och juridiska regelverk. Du behöver även ha en förståelse för underhåll och utveckling. Du som har gått kursen kommer att få djupare kompetens inom området som kommer att bidra till effektivare användning av drönarteknik och en förståelse för att kunna utveckla och integrera åtgärder för klimatsmarta lösningar inom informationsinhämtning och transport i luftrummet.

 

Vill du ligga i framkant och vara en del av att driva utvecklingen framåt för din bransch? Användningsområden för drönare har ökat explosionsartat och nedan finner du några tänkbara som är aktuella redan idag:

 

Inspektera skorstenar
Miljömätning i fabriker
Mätning av godstjocklekar
Solpanelsinspektion
Inspektion av vindkraftverk
GIS-mätningar
Fastighetsinspektioner
Skogsinspektioner
Mätning av snödjup
Målning av fastighetsfasader
Utöver dessa exempel finns många fler som är på gång.

 

Kan du se något användningsområde inom din bransch redan idag? Eller vill du få inspiration, då är detta utbildningen för dig!

 

Kontakta Victor Kaustinen om du har frågor, victor.kaustinen@ya.se 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll

Utbildningens kursinnehåll

 

 • Drönaren – Grunder, teknik och konstruktion

 

Under kursen får du lära dig om drönares konstruktion samt utveckla färdigheter i felsökning, självständigt i operativ miljö får kompetens att reparera vanliga fel. Du får även kunskap om uppbyggnad och konstruktion av drönare samt motorers och propellrars uppbyggnad och funktion.

 

 • Drönarens applikationsområden

 

Du får en inblick i och kunskap om ett stort urval av de vanligaste och viktigaste samhällsfunktioner där drönarteknik tillämpas kommersiellt. Vidare får du få information om utvidgade möjligheter, samt trender och tendenser för tillämpning av drönarteknik.

 

 • Flygteori

 

Du får kompetens att på ett säkert sätt operera enligt kategorin ÖPPEN i det regelverk för UAS som inträder 2021. Du får också teoretiska kunskaper om hur man kan verka med uppdragsspecifika specialtillstånd inom regelkategorin SPECIFIK.

 

 • Juridik – inriktning drönaroperatör

 

Du får lära dig hur du opererar med UAS på ett lagligt sätt. Du får också förståelse för de möjligheter som finns med specialtillstånd för UAS och lär dig om relevanta delar inom försäkring och ansvarsfrågor. Kursen innehåller genomgång av EU’s förordningar EU 2019/945, EU 2019/947 samt annan för fjärrpilot och operatör relevant och aktuell lagstiftning och förordningar.

 

 • Mjuk- och hårdvara för drönar/UAS

 

Du får förståelse för hur en UAV/UAS är uppbyggd och programmerad. Du lär dig grunderna i att konfigurera, UAS-plattformen för uppdrag med val av olika sensorer, samt att installera och parametersätta den samma för en säker flygning med goda resultat. Under kursen går ni igenom grunderna i konfigurering av drönare och grundläggande arbete i mjukvara för UAV/UAS. Hantering av dubbla controllers och annan extern styrning samt hantering av markstation.

 

Behörighet

Särskilda förkunskapskrav:

Denna utbildning riktar sig huvudsakligen till dig som är yrkesverksam inom branscher som har ett behov att samla in data ”ovanifrån”. Vi ser gärna att du jobbar inom skogsindustri, elkraftsproduktion, lantbruk eller samhällsbyggnad och behöver bredda dina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom drönar/UAS-teknik. I utbildningen får du möjlighet att lära dig mer om drönar/UAS-teknik som skapar värde för verksamheter samtidigt som du utvecklar klimatsmarta verktyg för framtiden.

 • Två års erfarenhet av ovan nämnda branscher
 • grundläggande gymnasiebehörighet
Distans

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Se fler utbildningar i

Distans Ortsoberoende

Jag hade förväntat att lära mig grunder inom drönarteknik och tänkte att det kommer att bli lätt och roligt. YrkesAkademins utbildning “Fjärrpilot och operatör för drönare” visade sig vara betydligt bredare och djupare än vad jag väntat mig. Efter utbildningen kommer jag att veta vad som krävs för att jobba inom detta område och veta hur jag skall göra för att bli specialiserad och vass inom drönarteknik.