Mina studier

Kort YH-Utbildning

Fjärrpilot och operatör för drönare

Kort YH-Utbildning

Längd

90 YH-poäng, 16 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

OBS: Denna utbildning har just nu inga fler intag/omgångar. Ansökan finns till Myndigheten för yrkeshögskolan om en längre utbildning för Drönare. I det fall den beviljas kommer den finnas här på sajten och startar i så fall HT23. Vid frågor kontakta daniel.gustafsson@ya.se

 

 

Under den här utbildningen får du kunskaper och färdigheter inom modern drönarteknik, flygteori och juridiska regelverk. 

 

Vid all flygning med drönare måste det finnas en drönaroperatör som ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt. Fjärrpiloten är den som utför själva flygningen. Efter kursen har du kompetens för att bidra till effektivare användning av drönarteknik och en förståelse för att kunna utveckla klimatsmarta lösningar inom informationsinhämtning och transport i luftrummet.

 

Användningsområden för drönare har ökat explosionsartat och redan idag används tekniken för bland annat inspektion av skorstenar, miljömätning i fabriker, mätning av godstjocklekar, inspektion av solpaneler och vindkraftverk och mycket mer. 

 

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Drönaren – Grunder, teknik och konstruktion, 15 yhp

Under kursen får du lära dig om drönares konstruktion samt utveckla färdigheter i felsökning, självständigt i operativ miljö får kompetens att reparera vanliga fel. Du får även kunskap om uppbyggnad och konstruktion av drönare samt motorers och propellrars uppbyggnad och funktion.

Drönarens applikationsområden, 20 yhp

Du får en inblick i och kunskap om ett stort urval av de vanligaste och viktigaste samhällsfunktioner där drönarteknik tillämpas kommersiellt. Vidare får du få information om utvidgade möjligheter, samt trender och tendenser för tillämpning av drönarteknik.

Flygteori, 20 yhp

Du får kompetens att på ett säkert sätt operera enligt kategorin ÖPPEN i det regelverk för UAS som inträder 2021. Du får också teoretiska kunskaper om hur man kan verka med uppdragsspecifika specialtillstånd inom regelkategorin SPECIFIK.

Juridik – inriktning drönaroperatör, 25 yhp

Du får lära dig hur du opererar med UAS på ett lagligt sätt. Du får också förståelse för de möjligheter som finns med specialtillstånd för UAS och lär dig om relevanta delar inom försäkring och ansvarsfrågor. Kursen innehåller genomgång av EU’s förordningar EU 2019/945, EU 2019/947 samt annan för fjärrpilot och operatör relevant och aktuell lagstiftning och förordningar.

Mjuk- och hårdvara för drönar/UAS, 10 yhp

Du får förståelse för hur en UAV/UAS är uppbyggd och programmerad. Du lär dig grunderna i att konfigurera, UAS-plattformen för uppdrag med val av olika sensorer, samt att installera och parametersätta den samma för en säker flygning med goda resultat. Under kursen går ni igenom grunderna i konfigurering av drönare och grundläggande arbete i mjukvara för UAV/UAS. Hantering av dubbla controllers och annan extern styrning samt hantering av markstation.

Totalt: 90 YH-poäng

Särskilda förkunskapskrav:

Denna utbildning riktar sig huvudsakligen till dig som är yrkesverksam inom branscher som har ett behov att samla in data ”ovanifrån”. Vi ser gärna att du jobbar inom skogsindustri, elkraftsproduktion, lantbruk eller samhällsbyggnad och behöver bredda dina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom drönar/UAS-teknik. I utbildningen får du möjlighet att lära dig mer om drönar/UAS-teknik som skapar värde för verksamheter samtidigt som du utvecklar klimatsmarta verktyg för framtiden.

 

  • Två års erfarenhet av ovan nämnda branscher
  • grundläggande gymnasiebehörighet

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

OBS: Denna utbildning har just nu inga fler intag/omgångar. Ansökan finns till Myndigheten för yrkeshögskolan om en längre utbildning för Drönare. I det fall den beviljas kommer den finnas här på sajten och startar i så fall HT23. Vid frågor kontakta daniel.gustafsson@ya.se

 

 

Under den här utbildningen får du kunskaper och färdigheter inom modern drönarteknik, flygteori och juridiska regelverk. 

 

Vid all flygning med drönare måste det finnas en drönaroperatör som ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt. Fjärrpiloten är den som utför själva flygningen. Efter kursen har du kompetens för att bidra till effektivare användning av drönarteknik och en förståelse för att kunna utveckla klimatsmarta lösningar inom informationsinhämtning och transport i luftrummet.

 

Användningsområden för drönare har ökat explosionsartat och redan idag används tekniken för bland annat inspektion av skorstenar, miljömätning i fabriker, mätning av godstjocklekar, inspektion av solpaneler och vindkraftverk och mycket mer. 

 

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Drönaren – Grunder, teknik och konstruktion, 15 yhp

Under kursen får du lära dig om drönares konstruktion samt utveckla färdigheter i felsökning, självständigt i operativ miljö får kompetens att reparera vanliga fel. Du får även kunskap om uppbyggnad och konstruktion av drönare samt motorers och propellrars uppbyggnad och funktion.

Drönarens applikationsområden, 20 yhp

Du får en inblick i och kunskap om ett stort urval av de vanligaste och viktigaste samhällsfunktioner där drönarteknik tillämpas kommersiellt. Vidare får du få information om utvidgade möjligheter, samt trender och tendenser för tillämpning av drönarteknik.

Flygteori, 20 yhp

Du får kompetens att på ett säkert sätt operera enligt kategorin ÖPPEN i det regelverk för UAS som inträder 2021. Du får också teoretiska kunskaper om hur man kan verka med uppdragsspecifika specialtillstånd inom regelkategorin SPECIFIK.

Juridik – inriktning drönaroperatör, 25 yhp

Du får lära dig hur du opererar med UAS på ett lagligt sätt. Du får också förståelse för de möjligheter som finns med specialtillstånd för UAS och lär dig om relevanta delar inom försäkring och ansvarsfrågor. Kursen innehåller genomgång av EU’s förordningar EU 2019/945, EU 2019/947 samt annan för fjärrpilot och operatör relevant och aktuell lagstiftning och förordningar.

Mjuk- och hårdvara för drönar/UAS, 10 yhp

Du får förståelse för hur en UAV/UAS är uppbyggd och programmerad. Du lär dig grunderna i att konfigurera, UAS-plattformen för uppdrag med val av olika sensorer, samt att installera och parametersätta den samma för en säker flygning med goda resultat. Under kursen går ni igenom grunderna i konfigurering av drönare och grundläggande arbete i mjukvara för UAV/UAS. Hantering av dubbla controllers och annan extern styrning samt hantering av markstation.

Totalt: 90 YH-poäng

Behörighet

Särskilda förkunskapskrav:

Denna utbildning riktar sig huvudsakligen till dig som är yrkesverksam inom branscher som har ett behov att samla in data ”ovanifrån”. Vi ser gärna att du jobbar inom skogsindustri, elkraftsproduktion, lantbruk eller samhällsbyggnad och behöver bredda dina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom drönar/UAS-teknik. I utbildningen får du möjlighet att lära dig mer om drönar/UAS-teknik som skapar värde för verksamheter samtidigt som du utvecklar klimatsmarta verktyg för framtiden.

 

  • Två års erfarenhet av ovan nämnda branscher
  • grundläggande gymnasiebehörighet

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Jag hade förväntat att lära mig grunder inom drönarteknik och tänkte att det kommer att bli lätt och roligt. YrkesAkademins utbildning “Fjärrpilot och operatör för drönare” visade sig vara betydligt bredare och djupare än vad jag väntat mig. Efter utbildningen kommer jag att veta vad som krävs för att jobba inom detta område och veta hur jag skall göra för att bli specialiserad och vass inom drönarteknik.