Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

ESS – Energy/Battery Storage Systems Distans

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

30 YH-poäng, 6 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Stärk kompetensen med en kort kurs i ESS – Energy/Battery Storage Systems

Denna kurs fungerar som kompetensutveckling för dig som redan är yrkesverksam och som arbetar med energilagringsaspekten av omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem. För att kunna sätta in kunskapen i rätt sammanhang krävs att man är bekant med industrins processer och logistikkedjor varför krav på yrkeserfarenhet ställts som särskilda förkunskaper såväl som att utbildningen bygger vidare på kunskaper från teknikprogrammet, eller annan likvärdig utbildning, där kunskaper i matematik, fysik och el ingår. Den studerande behöver ha en grundförståelse för fysikaliska sammanhang och matematiska modeller för att tillgodogöra sig utbildningens innehåll.

 

Vem är kursen för?

Målgruppen för denna utbildning är ingenjörer/konstruktörer/tekniker som med goda förkunskaper kan tillgodogöra sig innehållet med behållning. Även montörer i batterifabriker kan med behållning ta del av kompetensutvecklingen. YrkesAkademins distanspedagogik med förinspelat material och inspelade webbinarier möjliggör för den studerande att arbeta parallellt med sina studier.

 

Kursens upplägg

Utbildningen bedrivs nätbaserat och går på 100% studietakt, seminarier förläggs i den mån det går till sen eftermiddag/kväll för att möjliggöra studier parallellt med arbete. I undervisningen varvas föreläsningar i realtid med förinspelat material som grund för diskussion och reflektion. Inslag där de studerande får arbeta tillsammans gruppvis. Vi erbjuder drop-in 1-2 h per vecka, stöd för samtliga. Kursen (lektioner och kurslitteratur) bedrivs på engelska.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om kursen?

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare michael.backman@ya.se 

Energy Storage and Battery Systems, 30 yhp

Introduktion till batterilagringssystem: Specifikationer, säkerhetsstandards, krav och övergripande utvärderingar
Battericeller: kemiska sammansättningar, elektrisk prestanda och packning
Batteripaket: huvudkrav och tekniska aspekter
BMS (battery management systems)
Batterisystem i fordonsmiljö: standards, krav, testning och jämförelse av olika batterilagringssystem kopplade till elmotortyper och inverters samt styrning av BMS

Särskilda förkunskaper:

1 års yrkeserfarenhet (heltid). Denna korta utbildning är en ren kompetensutveckling för redan yrkesverksamma inom industrin som arbetar med omställningen från konventionella drivmedel till eldrift med hjälp av energilagring i batterier. Den lämpar sig för ingenjörer/konstruktörer/tekniker. För att kunna sätta in kunskapen i rätt sammanhang krävs att man är bekant med industrins produktutveckling och processer. 

 

Typ av yrkeserfarenhetsområde: Ingenjör, konstruktör, tekniker inom industri med inriktning el, energi och/eller batterilagring 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?  Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Stärk kompetensen med en kort kurs i ESS – Energy/Battery Storage Systems

Denna kurs fungerar som kompetensutveckling för dig som redan är yrkesverksam och som arbetar med energilagringsaspekten av omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem. För att kunna sätta in kunskapen i rätt sammanhang krävs att man är bekant med industrins processer och logistikkedjor varför krav på yrkeserfarenhet ställts som särskilda förkunskaper såväl som att utbildningen bygger vidare på kunskaper från teknikprogrammet, eller annan likvärdig utbildning, där kunskaper i matematik, fysik och el ingår. Den studerande behöver ha en grundförståelse för fysikaliska sammanhang och matematiska modeller för att tillgodogöra sig utbildningens innehåll.

 

Vem är kursen för?

Målgruppen för denna utbildning är ingenjörer/konstruktörer/tekniker som med goda förkunskaper kan tillgodogöra sig innehållet med behållning. Även montörer i batterifabriker kan med behållning ta del av kompetensutvecklingen. YrkesAkademins distanspedagogik med förinspelat material och inspelade webbinarier möjliggör för den studerande att arbeta parallellt med sina studier.

 

Kursens upplägg

Utbildningen bedrivs nätbaserat och går på 100% studietakt, seminarier förläggs i den mån det går till sen eftermiddag/kväll för att möjliggöra studier parallellt med arbete. I undervisningen varvas föreläsningar i realtid med förinspelat material som grund för diskussion och reflektion. Inslag där de studerande får arbeta tillsammans gruppvis. Vi erbjuder drop-in 1-2 h per vecka, stöd för samtliga. Kursen (lektioner och kurslitteratur) bedrivs på engelska.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om kursen?

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare michael.backman@ya.se 

Innehåll
Energy Storage and Battery Systems, 30 yhp

Introduktion till batterilagringssystem: Specifikationer, säkerhetsstandards, krav och övergripande utvärderingar
Battericeller: kemiska sammansättningar, elektrisk prestanda och packning
Batteripaket: huvudkrav och tekniska aspekter
BMS (battery management systems)
Batterisystem i fordonsmiljö: standards, krav, testning och jämförelse av olika batterilagringssystem kopplade till elmotortyper och inverters samt styrning av BMS

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

1 års yrkeserfarenhet (heltid). Denna korta utbildning är en ren kompetensutveckling för redan yrkesverksamma inom industrin som arbetar med omställningen från konventionella drivmedel till eldrift med hjälp av energilagring i batterier. Den lämpar sig för ingenjörer/konstruktörer/tekniker. För att kunna sätta in kunskapen i rätt sammanhang krävs att man är bekant med industrins produktutveckling och processer. 

 

Typ av yrkeserfarenhetsområde: Ingenjör, konstruktör, tekniker inom industri med inriktning el, energi och/eller batterilagring 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?  Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

 

ESS – Energy/Battery Storage Systems

Längd : 30 YH-poäng, 6 veckor

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Stärk kompetensen med en kort kurs i ESS – Energy/Battery Storage Systems

Denna kurs fungerar som kompetensutveckling för dig som redan är yrkesverksam och som arbetar med energilagringsaspekten av omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem. För att kunna sätta in kunskapen i rätt sammanhang krävs att man är bekant med industrins processer och logistikkedjor varför krav på yrkeserfarenhet ställts som särskilda förkunskaper såväl som att utbildningen bygger vidare på kunskaper från teknikprogrammet, eller annan likvärdig utbildning, där kunskaper i matematik, fysik och el ingår. Den studerande behöver ha en grundförståelse för fysikaliska sammanhang och matematiska modeller för att tillgodogöra sig utbildningens innehåll.

 

Vem är kursen för?

Målgruppen för denna utbildning är ingenjörer/konstruktörer/tekniker som med goda förkunskaper kan tillgodogöra sig innehållet med behållning. Även montörer i batterifabriker kan med behållning ta del av kompetensutvecklingen. YrkesAkademins distanspedagogik med förinspelat material och inspelade webbinarier möjliggör för den studerande att arbeta parallellt med sina studier.

 

Kursens upplägg

Utbildningen bedrivs nätbaserat och går på 100% studietakt, seminarier förläggs i den mån det går till sen eftermiddag/kväll för att möjliggöra studier parallellt med arbete. I undervisningen varvas föreläsningar i realtid med förinspelat material som grund för diskussion och reflektion. Inslag där de studerande får arbeta tillsammans gruppvis. Vi erbjuder drop-in 1-2 h per vecka, stöd för samtliga. Kursen (lektioner och kurslitteratur) bedrivs på engelska.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om kursen?

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare michael.backman@ya.se 


Innehåll


Behörighet

Särskilda förkunskaper:

1 års yrkeserfarenhet (heltid). Denna korta utbildning är en ren kompetensutveckling för redan yrkesverksamma inom industrin som arbetar med omställningen från konventionella drivmedel till eldrift med hjälp av energilagring i batterier. Den lämpar sig för ingenjörer/konstruktörer/tekniker. För att kunna sätta in kunskapen i rätt sammanhang krävs att man är bekant med industrins produktutveckling och processer. 

 

Typ av yrkeserfarenhetsområde: Ingenjör, konstruktör, tekniker inom industri med inriktning el, energi och/eller batterilagring 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?  Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.