Mina studier

Öppen för ansökan

Kort YH-Utbildning

ESS – Energy/Battery Storage Systems

Öppen för ansökan

Kort YH-Utbildning

Längd

30 YH-poäng, 6 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Den här kortkursen fungerar som kompetensutveckling för dig som redan är  yrkesverksam och som arbetar med energilagringsaspekten av omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem.

 

Målgruppen för denna utbildning är ingenjörer, konstruktörer, tekniker och montörer i batterifabriker som med goda förkunskaper kan tillgodogöra sig kursinnehållet. 

 

YrkesAkademins distanspedagogik med förinspelat material och inspelade webbinarier gör det möjligt att arbeta parallellt med studierna. 

 

Krav på förkunskap

För att kunna sätta in kunskapen i rätt sammanhang krävs att du är bekant med industrins processer och logistikkedjor varför krav på yrkeserfarenhet ställts som särskilda förkunskaper såväl som att utbildningen bygger vidare på kunskaper från teknikprogrammet, eller annan likvärdig utbildning, där kunskaper i matematik, fysik och el ingår. Du behöver ha en grundförståelse för fysikaliska sammanhang och matematiska modeller för att tillgodogöra sig utbildningens innehåll. 

 

Kursens upplägg

Utbildningen är nätbaserad och går på 100% studietakt, webbinarier förläggs i den mån det går till morgon eller kväll för att möjliggöra studier parallellt med arbete. I undervisningen varvas föreläsningar i realtid med förinspelat material som grund för diskussion och reflektion. Vi erbjuder studiestöd/handledning 2-3 ggr per vecka. 

 

Kurslitteratur och annat material som används i utbildningen samt undervisningen och arbetslivets medverkan i utbildningen sker på engelska. 

 

 

Har du frågor om kursen? Kontakta michael.backman@ya.se 

Energy Storage and Battery Systems, 30 YHP

Introduktion till batterilagringssystem: Specifikationer, säkerhetsstandards, krav och övergripande utvärderingar
Battericeller: kemiska sammansättningar, elektrisk prestanda och packning
Batteripaket: huvudkrav och tekniska aspekter
BMS (battery management systems)
Batterisystem i fordonsmiljö: standards, krav, testning och jämförelse av olika batterilagringssystem kopplade till elmotortyper och inverters samt styrning av BMS

Särskilda förkunskaper:

1 års yrkeserfarenhet (heltid). Denna korta utbildning är en ren kompetensutveckling för redan yrkesverksamma inom industrin som arbetar med omställningen från konventionella drivmedel till eldrift med hjälp av energilagring i batterier. Den lämpar sig för ingenjörer/konstruktörer/tekniker. För att kunna sätta in kunskapen i rätt sammanhang krävs att man är bekant med industrins produktutveckling och processer. 

 

Typ av yrkeserfarenhetsområde: Ingenjör, konstruktör, tekniker inom industri med inriktning el, energi och/eller batterilagring 

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Den här kortkursen fungerar som kompetensutveckling för dig som redan är  yrkesverksam och som arbetar med energilagringsaspekten av omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem.

 

Målgruppen för denna utbildning är ingenjörer, konstruktörer, tekniker och montörer i batterifabriker som med goda förkunskaper kan tillgodogöra sig kursinnehållet. 

 

YrkesAkademins distanspedagogik med förinspelat material och inspelade webbinarier gör det möjligt att arbeta parallellt med studierna. 

 

Krav på förkunskap

För att kunna sätta in kunskapen i rätt sammanhang krävs att du är bekant med industrins processer och logistikkedjor varför krav på yrkeserfarenhet ställts som särskilda förkunskaper såväl som att utbildningen bygger vidare på kunskaper från teknikprogrammet, eller annan likvärdig utbildning, där kunskaper i matematik, fysik och el ingår. Du behöver ha en grundförståelse för fysikaliska sammanhang och matematiska modeller för att tillgodogöra sig utbildningens innehåll. 

 

Kursens upplägg

Utbildningen är nätbaserad och går på 100% studietakt, webbinarier förläggs i den mån det går till morgon eller kväll för att möjliggöra studier parallellt med arbete. I undervisningen varvas föreläsningar i realtid med förinspelat material som grund för diskussion och reflektion. Vi erbjuder studiestöd/handledning 2-3 ggr per vecka. 

 

Kurslitteratur och annat material som används i utbildningen samt undervisningen och arbetslivets medverkan i utbildningen sker på engelska. 

 

 

Har du frågor om kursen? Kontakta michael.backman@ya.se 

Innehåll
Energy Storage and Battery Systems, 30 YHP

Introduktion till batterilagringssystem: Specifikationer, säkerhetsstandards, krav och övergripande utvärderingar
Battericeller: kemiska sammansättningar, elektrisk prestanda och packning
Batteripaket: huvudkrav och tekniska aspekter
BMS (battery management systems)
Batterisystem i fordonsmiljö: standards, krav, testning och jämförelse av olika batterilagringssystem kopplade till elmotortyper och inverters samt styrning av BMS

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

1 års yrkeserfarenhet (heltid). Denna korta utbildning är en ren kompetensutveckling för redan yrkesverksamma inom industrin som arbetar med omställningen från konventionella drivmedel till eldrift med hjälp av energilagring i batterier. Den lämpar sig för ingenjörer/konstruktörer/tekniker. För att kunna sätta in kunskapen i rätt sammanhang krävs att man är bekant med industrins produktutveckling och processer. 

 

Typ av yrkeserfarenhetsområde: Ingenjör, konstruktör, tekniker inom industri med inriktning el, energi och/eller batterilagring 

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR