Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Energioptimering

Yrkeshögskola

Längd

80 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Kursstart 31 augusti

Utbildningen pågår under 16 veckor, den startar 31 augusti och slutar 18 december.

 

Utbildningen ges på helfart i form av nätbaserat lärande på distans med schemalagda aktiviteter sen eftermiddag/kväll, detta för att möjliggöra för yrkesverksamma att delta. Material tillhandahålls och kommunikation sker via läroplattform.

 

Priset på energi stiger och miljö- och energikraven blir allt hårdare. Därav har energioptimering blivit allt viktigare. Genom att kartlägga och analysera energianvändningen i en fastighet kan lösningar tas fram som minskar driftkostnaderna och energianvändningen.

 

Utbildningen ”Energioptimering” ger dig bland specialist kunskap om värme- och ventilationssystem, byggfysik och energikällor.

 

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen passar dig som är nyfiken på eller redan är yrkesverksam i fastighetsbranschen och vill utveckla dig inom energioptimering. Utbildningen berättigar till studiestöd genom CSN vid behov.

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen består av inspelat material, live-seminarier, handledartid samt presentationsmaterial och övningsuppgifter som finns tillgängliga på lärportalen. All undervisning spelas in och kan ses i efterhand även om det bästa är att delta aktivt. Utöver detta erbjuds även handledning. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis från myndigheten för yrkeshögskolan.

Delkurser

Byggfysik

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskaper om byggnadsfysikaliska förlopp och hur de är kopplade till varandra med avseende på värmeöverföring och fukttransport.Beräkningar av U-värde samt beräkningar av en byggnads transmissionsförluster genom klimatskalet.

 

Energi och Miljö

Kursen skall ge kunskap till de avsnitt inom värmeläran som är relevanta för olika tillämpningar inom värme- och luftbehandlingstekniken. Byggnadens värmebalans med in- och utgående energiflöden, hur olika energikällor påverkar vår miljö.

 

Byggnadens system

Kursen skall ge kunskaper om värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift. Värmeväxlare, pumpar, och fläktar är exempel på apparater och maskiner som behandlas liksom grundläggande kunskaper om fastighetsel och optimering av denna.

 

Innemiljö termisk komfort

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om de laster som byggnadsfysiken ger upphov till avseende temperatur, fuktinnehåll och luftrörelser samt förstå hur dessa påverkar inomhusklimatet.

 

Projektarbete energioptimering av en byggnad

Den studerande genomför ett självständigt arbete på en fastighet med avseende på energioptimering.

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Beskrivning

Kursstart 31 augusti

Utbildningen pågår under 16 veckor, den startar 31 augusti och slutar 18 december.

 

Utbildningen ges på helfart i form av nätbaserat lärande på distans med schemalagda aktiviteter sen eftermiddag/kväll, detta för att möjliggöra för yrkesverksamma att delta. Material tillhandahålls och kommunikation sker via läroplattform.

 

Priset på energi stiger och miljö- och energikraven blir allt hårdare. Därav har energioptimering blivit allt viktigare. Genom att kartlägga och analysera energianvändningen i en fastighet kan lösningar tas fram som minskar driftkostnaderna och energianvändningen.

 

Utbildningen ”Energioptimering” ger dig bland specialist kunskap om värme- och ventilationssystem, byggfysik och energikällor.

 

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen passar dig som är nyfiken på eller redan är yrkesverksam i fastighetsbranschen och vill utveckla dig inom energioptimering. Utbildningen berättigar till studiestöd genom CSN vid behov.

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen består av inspelat material, live-seminarier, handledartid samt presentationsmaterial och övningsuppgifter som finns tillgängliga på lärportalen. All undervisning spelas in och kan ses i efterhand även om det bästa är att delta aktivt. Utöver detta erbjuds även handledning. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis från myndigheten för yrkeshögskolan.

Innehåll

Delkurser

Byggfysik

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskaper om byggnadsfysikaliska förlopp och hur de är kopplade till varandra med avseende på värmeöverföring och fukttransport.Beräkningar av U-värde samt beräkningar av en byggnads transmissionsförluster genom klimatskalet.

 

Energi och Miljö

Kursen skall ge kunskap till de avsnitt inom värmeläran som är relevanta för olika tillämpningar inom värme- och luftbehandlingstekniken. Byggnadens värmebalans med in- och utgående energiflöden, hur olika energikällor påverkar vår miljö.

 

Byggnadens system

Kursen skall ge kunskaper om värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift. Värmeväxlare, pumpar, och fläktar är exempel på apparater och maskiner som behandlas liksom grundläggande kunskaper om fastighetsel och optimering av denna.

 

Innemiljö termisk komfort

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om de laster som byggnadsfysiken ger upphov till avseende temperatur, fuktinnehåll och luftrörelser samt förstå hur dessa påverkar inomhusklimatet.

 

Projektarbete energioptimering av en byggnad

Den studerande genomför ett självständigt arbete på en fastighet med avseende på energioptimering.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Yrkesprognos?

“Kommer jag att få jobb efter utbildningen?” är en vanlig fråga.

Yrkesprognosen visar vilka framtidsutsikter yrket har, det vill säga om det är lätt eller svårt att hitta jobb i branschen.

I hela Sverige*

Forecast
^

Saknar prognos

På 1 års sikt

Forecast
^

Saknar prognos

På 5 års sikt

Liten konkurrens Balans Hård konkurrens Mycket hård konkurrens

*Källa: Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR