Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Embedded Systems Security / Säkerhet för inbyggda system Distans

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

60 YH-poäng, 16 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Få attraktiv kunskap inom säkerhet för inbyggda system

Utvecklingen av intelligenta, uppkopplade produkter som styrs av inbyggda system och behandlar data tar alltmer plats i vår vardag. I takt med detta efterfrågas mer och mer kompetens inom utveckling av säkra och motståndskraftiga system som skyddar produkten och dess data från okontrollerad exponering.

 

Kursen är framtagen i samarbete med branschen och ger en mycket efterfrågad kompetens. Kursen ger insikter och kompetenser inom utveckling av säkra smarta produkter och inom cybersäkerhet för inbyggda system. Efter kursen kommer du självständigt kunna analysera och behandla ett aktuellt problemområde för en smart produkt samt välja och använda lämpliga metoder och verktyg i relation till produktens säkerhetsaspekter.

 

Kompetens som efterfrågas av branschen

För branschens del är målet att kursen ska ge ett kunskapslyft som innebär att industrin kan nyttja sin befintliga personal (ordinarie utvecklare/programmerare) även inom det växande området av utveckling av inbyggda system och IoT. Den är också en bra möjlighet för nyutbildade att fördjupa sig i för att få en efterfrågad specialistkompetens. Kursen är också lämplig för dig som arbetar inom en verksamhet och som vill lära dig mer om inbyggda system och på vilket sätt automatisering och digitalisering kan underlätta i ditt arbete. Den passar även dig som arbetar med verksamhetsutveckling och vill få bättre kännedom om automatiseringsprocessens möjligheter eller dig som arbetar med att leda ett team inom automatisering.

 

Kursens upplägg

Kursen genomförs på distans på 75% fart under 16 veckor. Formatet är utformat för att kunna möjliggöra arbete eller andra åtaganden parallellt med undervisningen. I undervisningen blandas lärarledda lektioner med förinspelade lektioner/webinars samt övningar och annat material. En stor del av utbildningen sker på egen hand mellan kurstillfällena. 

 

Kursen har sammanlagt 6 timmars lärarledd undervisning fördelat över två dagar varje vecka. Lektionerna ligger under sen eftermiddag/tidig kväll för att fungera både för arbetsgivare som vill frigöra tid för anställda att delta i kursen och för privatpersoner.

 

Preliminära dagar och tider:

Kursens första 12 veckor

 • Tisdagar 15.30-19.30
 • Torsdagar 17-19

 

Kursens sista 4 veckor

 • Tisdagar 15.30-18.00
 • Torsdagar 15.30-19.00

 

Vissa moment i kursen kommer att vara på engelska men själva lektionerna hålls på svenska. En stor del av materialet är på engelska och det går bra att kommunicera med utbildarna på engelska, men grundläggande kunskaper i svenska är en förutsättning för att ta del av kursen.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Andrea König på andrea.konig@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Inbyggda system ur ett säkerhetsperspektiv, 25 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom designen av inbyggda system, dess typiska svaga punkter och sårbarheter ur säkerhetsperspektiv samt aspekter man bör tänka på i målsättningen att förebygga dessa under systemets hela livscykel.

Huvudsakligt innehåll:

• Designen av ett inbyggt system, dess komponenter och funktionssamband samt implementation, felsökning och uppdateringar inklusive när och hur buggar typiskt uppstår.
• Hur ett inbyggt system kommunicerar med omvärlden och vilka säkerhetsrisker det typiskt utsätts för.
• Säkerhetshål och exempel på kända cyberattacker som vi analyserar i syfte att lära oss bryta en attackkedja.
• Utformande av strategi och målsättningar för systemsäkerhetstester.
• Grundläggande AI och Machine Learning samt exempel på hur detta kan användas i samband med cyberförsvar av våra system för att öka automationsgraden och minska fördröjda svarstider samt konsekvenserna av en attack.

IoT och nätverkssäkerhet, 20 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i de metoder och protokoll ett inbyggt system använder för att kommunicera med sin omgivning samt hur säkerhetshål i dessa kan identifieras och förebyggas.

Huvudsakligt innehåll:

• TCP-IP modellen med grundläggande protokoll och nätverksteori.
• Koncepten för säker kommunikation i ett nätverk samt hur dessa tillämpas för traditionella (IPv4) noder respektive i kombination med IoT-enheter (IPv6).
• Hur mjukvaran i ett inbyggt system byggs upp för önskad funktionalitet samt hur den designas och implementeras för att på ett säkert sätt uppfylla önskade behov.
• Hotmodellering och riskanalys (TARA, YACRAF etc), grundläggande etik samt kostnadseffektiva rekommendationer för att öka ett systems resiliens och robusthet.

Skapa ett säkert inbyggt system, 15 yhp

Kursen syftar till att ge praktiska färdigheter i utveckling av ett säkert inbyggt system utifrån kunskaper förvärvade i de tidigare kurserna.

Huvudsakligt innehåll:

• Tillämpning av teoretiska kunskaper från de tidigare två kurserna.
• Fokus i denna laborationskurs är att med hjälp av en utvald enkortsdator (Single Board Computer, SBC), IoT-sensor samt lätthanterlig mjukvaruutvecklingsmiljö skapa en datalogger
som detekterar och lagrar data som indikerar fysiskt intrång. Loggen ska sedan kunna avläsas av systemadministratören.
• Studenterna designar sitt system i syfte att kunna bryta kända cyberattacker och därigenom undvika att systemets data kan avlyssnas, modifieras eller raderas.

Totalt: 60 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Yrkeserfarenhet: Kursen riktar sig till mjukvaruutvecklare eller annan yrkeskategori inom IT som arbetat minst ett år med mjukvaruutveckling/programmering.

 

Alternativ till erfarenhet: Eftergymnasiala studier som innefattade längre perioder av LIA eller praktik inom mjukvaruutveckling.

 

Denna kompetens kan även motsvaras av högre utbildning inom programmering med en stor andel praktiska inslag.

 

Styrka behörigheten

Du behöver styrka din behörighet i din ansökan. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  ­

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens: 

 

Saknar du de formella särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom arbete/skola. Det kan vara att du läst andra kurser än vad som anges, eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som motsvarar behörighetskraven.

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp intyg som verifierar din behörighet, se ovan.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Få attraktiv kunskap inom säkerhet för inbyggda system

Utvecklingen av intelligenta, uppkopplade produkter som styrs av inbyggda system och behandlar data tar alltmer plats i vår vardag. I takt med detta efterfrågas mer och mer kompetens inom utveckling av säkra och motståndskraftiga system som skyddar produkten och dess data från okontrollerad exponering.

 

Kursen är framtagen i samarbete med branschen och ger en mycket efterfrågad kompetens. Kursen ger insikter och kompetenser inom utveckling av säkra smarta produkter och inom cybersäkerhet för inbyggda system. Efter kursen kommer du självständigt kunna analysera och behandla ett aktuellt problemområde för en smart produkt samt välja och använda lämpliga metoder och verktyg i relation till produktens säkerhetsaspekter.

 

Kompetens som efterfrågas av branschen

För branschens del är målet att kursen ska ge ett kunskapslyft som innebär att industrin kan nyttja sin befintliga personal (ordinarie utvecklare/programmerare) även inom det växande området av utveckling av inbyggda system och IoT. Den är också en bra möjlighet för nyutbildade att fördjupa sig i för att få en efterfrågad specialistkompetens. Kursen är också lämplig för dig som arbetar inom en verksamhet och som vill lära dig mer om inbyggda system och på vilket sätt automatisering och digitalisering kan underlätta i ditt arbete. Den passar även dig som arbetar med verksamhetsutveckling och vill få bättre kännedom om automatiseringsprocessens möjligheter eller dig som arbetar med att leda ett team inom automatisering.

 

Kursens upplägg

Kursen genomförs på distans på 75% fart under 16 veckor. Formatet är utformat för att kunna möjliggöra arbete eller andra åtaganden parallellt med undervisningen. I undervisningen blandas lärarledda lektioner med förinspelade lektioner/webinars samt övningar och annat material. En stor del av utbildningen sker på egen hand mellan kurstillfällena. 

 

Kursen har sammanlagt 6 timmars lärarledd undervisning fördelat över två dagar varje vecka. Lektionerna ligger under sen eftermiddag/tidig kväll för att fungera både för arbetsgivare som vill frigöra tid för anställda att delta i kursen och för privatpersoner.

 

Preliminära dagar och tider:

Kursens första 12 veckor

 • Tisdagar 15.30-19.30
 • Torsdagar 17-19

 

Kursens sista 4 veckor

 • Tisdagar 15.30-18.00
 • Torsdagar 15.30-19.00

 

Vissa moment i kursen kommer att vara på engelska men själva lektionerna hålls på svenska. En stor del av materialet är på engelska och det går bra att kommunicera med utbildarna på engelska, men grundläggande kunskaper i svenska är en förutsättning för att ta del av kursen.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Andrea König på andrea.konig@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Inbyggda system ur ett säkerhetsperspektiv, 25 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom designen av inbyggda system, dess typiska svaga punkter och sårbarheter ur säkerhetsperspektiv samt aspekter man bör tänka på i målsättningen att förebygga dessa under systemets hela livscykel.

Huvudsakligt innehåll:

• Designen av ett inbyggt system, dess komponenter och funktionssamband samt implementation, felsökning och uppdateringar inklusive när och hur buggar typiskt uppstår.
• Hur ett inbyggt system kommunicerar med omvärlden och vilka säkerhetsrisker det typiskt utsätts för.
• Säkerhetshål och exempel på kända cyberattacker som vi analyserar i syfte att lära oss bryta en attackkedja.
• Utformande av strategi och målsättningar för systemsäkerhetstester.
• Grundläggande AI och Machine Learning samt exempel på hur detta kan användas i samband med cyberförsvar av våra system för att öka automationsgraden och minska fördröjda svarstider samt konsekvenserna av en attack.

IoT och nätverkssäkerhet, 20 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i de metoder och protokoll ett inbyggt system använder för att kommunicera med sin omgivning samt hur säkerhetshål i dessa kan identifieras och förebyggas.

Huvudsakligt innehåll:

• TCP-IP modellen med grundläggande protokoll och nätverksteori.
• Koncepten för säker kommunikation i ett nätverk samt hur dessa tillämpas för traditionella (IPv4) noder respektive i kombination med IoT-enheter (IPv6).
• Hur mjukvaran i ett inbyggt system byggs upp för önskad funktionalitet samt hur den designas och implementeras för att på ett säkert sätt uppfylla önskade behov.
• Hotmodellering och riskanalys (TARA, YACRAF etc), grundläggande etik samt kostnadseffektiva rekommendationer för att öka ett systems resiliens och robusthet.

Skapa ett säkert inbyggt system, 15 yhp

Kursen syftar till att ge praktiska färdigheter i utveckling av ett säkert inbyggt system utifrån kunskaper förvärvade i de tidigare kurserna.

Huvudsakligt innehåll:

• Tillämpning av teoretiska kunskaper från de tidigare två kurserna.
• Fokus i denna laborationskurs är att med hjälp av en utvald enkortsdator (Single Board Computer, SBC), IoT-sensor samt lätthanterlig mjukvaruutvecklingsmiljö skapa en datalogger
som detekterar och lagrar data som indikerar fysiskt intrång. Loggen ska sedan kunna avläsas av systemadministratören.
• Studenterna designar sitt system i syfte att kunna bryta kända cyberattacker och därigenom undvika att systemets data kan avlyssnas, modifieras eller raderas.

Totalt: 60 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Yrkeserfarenhet: Kursen riktar sig till mjukvaruutvecklare eller annan yrkeskategori inom IT som arbetat minst ett år med mjukvaruutveckling/programmering.

 

Alternativ till erfarenhet: Eftergymnasiala studier som innefattade längre perioder av LIA eller praktik inom mjukvaruutveckling.

 

Denna kompetens kan även motsvaras av högre utbildning inom programmering med en stor andel praktiska inslag.

 

Styrka behörigheten

Du behöver styrka din behörighet i din ansökan. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  ­

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens: 

 

Saknar du de formella särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom arbete/skola. Det kan vara att du läst andra kurser än vad som anges, eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som motsvarar behörighetskraven.

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp intyg som verifierar din behörighet, se ovan.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

 

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Embedded Systems Security / Säkerhet för inbyggda system

Längd : 60 YH-poäng, 16 veckor

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Få attraktiv kunskap inom säkerhet för inbyggda system

Utvecklingen av intelligenta, uppkopplade produkter som styrs av inbyggda system och behandlar data tar alltmer plats i vår vardag. I takt med detta efterfrågas mer och mer kompetens inom utveckling av säkra och motståndskraftiga system som skyddar produkten och dess data från okontrollerad exponering.

 

Kursen är framtagen i samarbete med branschen och ger en mycket efterfrågad kompetens. Kursen ger insikter och kompetenser inom utveckling av säkra smarta produkter och inom cybersäkerhet för inbyggda system. Efter kursen kommer du självständigt kunna analysera och behandla ett aktuellt problemområde för en smart produkt samt välja och använda lämpliga metoder och verktyg i relation till produktens säkerhetsaspekter.

 

Kompetens som efterfrågas av branschen

För branschens del är målet att kursen ska ge ett kunskapslyft som innebär att industrin kan nyttja sin befintliga personal (ordinarie utvecklare/programmerare) även inom det växande området av utveckling av inbyggda system och IoT. Den är också en bra möjlighet för nyutbildade att fördjupa sig i för att få en efterfrågad specialistkompetens. Kursen är också lämplig för dig som arbetar inom en verksamhet och som vill lära dig mer om inbyggda system och på vilket sätt automatisering och digitalisering kan underlätta i ditt arbete. Den passar även dig som arbetar med verksamhetsutveckling och vill få bättre kännedom om automatiseringsprocessens möjligheter eller dig som arbetar med att leda ett team inom automatisering.

 

Kursens upplägg

Kursen genomförs på distans på 75% fart under 16 veckor. Formatet är utformat för att kunna möjliggöra arbete eller andra åtaganden parallellt med undervisningen. I undervisningen blandas lärarledda lektioner med förinspelade lektioner/webinars samt övningar och annat material. En stor del av utbildningen sker på egen hand mellan kurstillfällena. 

 

Kursen har sammanlagt 6 timmars lärarledd undervisning fördelat över två dagar varje vecka. Lektionerna ligger under sen eftermiddag/tidig kväll för att fungera både för arbetsgivare som vill frigöra tid för anställda att delta i kursen och för privatpersoner.

 

Preliminära dagar och tider:

Kursens första 12 veckor

 • Tisdagar 15.30-19.30
 • Torsdagar 17-19

 

Kursens sista 4 veckor

 • Tisdagar 15.30-18.00
 • Torsdagar 15.30-19.00

 

Vissa moment i kursen kommer att vara på engelska men själva lektionerna hålls på svenska. En stor del av materialet är på engelska och det går bra att kommunicera med utbildarna på engelska, men grundläggande kunskaper i svenska är en förutsättning för att ta del av kursen.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Andrea König på andrea.konig@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 60 YH-poäng


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Yrkeserfarenhet: Kursen riktar sig till mjukvaruutvecklare eller annan yrkeskategori inom IT som arbetat minst ett år med mjukvaruutveckling/programmering.

 

Alternativ till erfarenhet: Eftergymnasiala studier som innefattade längre perioder av LIA eller praktik inom mjukvaruutveckling.

 

Denna kompetens kan även motsvaras av högre utbildning inom programmering med en stor andel praktiska inslag.

 

Styrka behörigheten

Du behöver styrka din behörighet i din ansökan. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  ­

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens: 

 

Saknar du de formella särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom arbete/skola. Det kan vara att du läst andra kurser än vad som anges, eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som motsvarar behörighetskraven.

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp intyg som verifierar din behörighet, se ovan.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.