Mina studier

Öppen för ansökan

Kurspaket YH

Embedded Systems Security Distans

Öppen för ansökan

Kurspaket YH

Längd

60 YH-poäng, 16 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Få spetskunskap inom Embedded Systems Security

Utvecklingen av intelligenta, uppkopplade produkter som styrs av inbyggda system och behandlar data tar alltmer plats i vår vardag. I takt med detta efterfrågas mer och mer kompetens inom utveckling av säkra och motståndskraftiga system som skyddar produkten och dess data från okontrollerad exponering.

 

Målet med kursen är att ge de dig som studerar specialiserade och fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom cybersäkerhet av inbyggda system och utveckling av säkra smarta produkter. Efter kursen kommer du självständigt kunna analysera och behandla det aktuella problemområdet samt välja och använda lämpliga metoder och verktyg i relation till uppdragets mål. Kursen leder till en mycket efterfrågad specialkompetens inom utveckling av inbyggda system och har ett stort stöd från bransch och ledningsgrupp. 

 

Efterfrågad kompetens som efterfrågas av branschen

Denna korta utbildning med sitt anpassade innehåll är direkt fokuserad på att ge ett kunskapslyft som innebär att industrin kan nyttja sin personal (ordinarie utvecklare/programmerare) inom det växande området av utveckling av inbyggda system och IoT. 

 

Kursens upplägg

Kursen genomförs på distans på 75% fart under 16 veckor. Formatet är utformat för att kunna möjliggöra arbete eller andra åtaganden parallellt med undervisningen. I undervisningen blandas lärarledda lektioner med förinspelade lektioner/webinars samt övningar och annat material. En stor del av utbildningen sker på egen hand mellan kurstillfällena. 

 

Kursen har sammanlagt 6 timmars lärarledd undervisning fördelat över två dagar varje vecka. Lektionerna ligger under sen eftermiddag/tidig kväll för att fungera både för arbetsgivare som vill frigöra tid för anställda att delta i kursen och för privatpersoner.

 

Preliminära dagar och tider:

  • Tisdagar 15.30-19.30
  • Torsdagar 17-19 (under vecka 16-19 är det istället onsdagar samma tid)

De sista 4 veckorna på kursen blir det preliminärt tisdagar och torsdagar kl 16-19

 

Under kursen kommer det eventuellt att vara en fysisk träff i Trollhättan som i sådant fall är frivillig att delta i.

 

Vissa moment i kursen kan vara på engelska.

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Ulla Emanuelsson på ulla.emanuelsson@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Inbyggda system ur ett säkerhetsperspektiv, 25 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom designen av inbyggda system, dess typiska svaga punkter och sårbarheter ur säkerhetsperspektiv samt aspekter man bör tänka på i målsättningen att förebygga dessa under systemets hela livscykel.

Huvudsakligt innehåll:

• Designen av ett inbyggt system, dess komponenter och funktionssamband samt implementation, felsökning och uppdateringar inklusive när och hur buggar typiskt uppstår.
• Hur ett inbyggt system kommunicerar med omvärlden och vilka säkerhetsrisker det typiskt utsätts för.
• Säkerhetshål och exempel på kända cyberattacker som vi analyserar i syfte att lära oss bryta en attackkedja.
• Utformande av strategi och målsättningar för systemsäkerhetstester.
• Grundläggande AI och Machine Learning samt exempel på hur detta kan användas i samband med cyberförsvar av våra system för att öka automationsgraden och minska fördröjda svarstider samt konsekvenserna av en attack.

IoT och nätverkssäkerhet, 20 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i de metoder och protokoll ett inbyggt system använder för att kommunicera med sin omgivning samt hur säkerhetshål i dessa kan identifieras och förebyggas.

Huvudsakligt innehåll:

• TCP-IP modellen med grundläggande protokoll och nätverksteori.
• Koncepten för säker kommunikation i ett nätverk samt hur dessa tillämpas för traditionella (IPv4) noder respektive i kombination med IoT-enheter (IPv6).
• Hur mjukvaran i ett inbyggt system byggs upp för önskad funktionalitet samt hur den designas och implementeras för att på ett säkert sätt uppfylla önskade behov.
• Hotmodellering och riskanalys (TARA, YACRAF etc), grundläggande etik samt kostnadseffektiva rekommendationer för att öka ett systems resiliens och robusthet.

Skapa ett säkert inbyggt system, 15 yhp

Kursen syftar till att ge praktiska färdigheter i utveckling av ett säkert inbyggt system utifrån kunskaper förvärvade i de tidigare kurserna.

Huvudsakligt innehåll:

• Tillämpning av teoretiska kunskaper från de tidigare två kurserna.
• Fokus i denna laborationskurs är att med hjälp av en utvald enkortsdator (Single Board Computer, SBC), IoT-sensor samt lätthanterlig mjukvaruutvecklingsmiljö skapa en datalogger
som detekterar och lagrar data som indikerar fysiskt intrång. Loggen ska sedan kunna avläsas av systemadministratören.
• Studenterna designar sitt system i syfte att kunna bryta kända cyberattacker och därigenom undvika att systemets data kan avlyssnas, modifieras eller raderas.

Totalt: 60 YH-poäng

Särskilda förkunskaper:

Yrkeserfarenhet: Kursen riktar sig till mjukvaruutvecklare eller annan yrkeskategori inom IT som arbetat minst ett år med mjukvaruutveckling/programmering.

 

Alternativ till erfarenhet: Eftergymnasiala studier som innefattade längre perioder av LIA eller praktik inom mjukvaruutveckling.

 

Denna kompetens kan även motsvaras av högre utbildning inom programmering med en stor andel praktiska inslag.

 

Styrka behörigheten

Du behöver styrka din behörighet i din ansökan. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  ­

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens: 

 

Saknar du de formella särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom arbete/skola. Det kan vara att du läst andra kurser än vad som anges, eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som motsvarar behörighetskraven.

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp intyg som verifierar din behörighet, se ovan.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform ItsLearning och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Få spetskunskap inom Embedded Systems Security

Utvecklingen av intelligenta, uppkopplade produkter som styrs av inbyggda system och behandlar data tar alltmer plats i vår vardag. I takt med detta efterfrågas mer och mer kompetens inom utveckling av säkra och motståndskraftiga system som skyddar produkten och dess data från okontrollerad exponering.

 

Målet med kursen är att ge de dig som studerar specialiserade och fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom cybersäkerhet av inbyggda system och utveckling av säkra smarta produkter. Efter kursen kommer du självständigt kunna analysera och behandla det aktuella problemområdet samt välja och använda lämpliga metoder och verktyg i relation till uppdragets mål. Kursen leder till en mycket efterfrågad specialkompetens inom utveckling av inbyggda system och har ett stort stöd från bransch och ledningsgrupp. 

 

Efterfrågad kompetens som efterfrågas av branschen

Denna korta utbildning med sitt anpassade innehåll är direkt fokuserad på att ge ett kunskapslyft som innebär att industrin kan nyttja sin personal (ordinarie utvecklare/programmerare) inom det växande området av utveckling av inbyggda system och IoT. 

 

Kursens upplägg

Kursen genomförs på distans på 75% fart under 16 veckor. Formatet är utformat för att kunna möjliggöra arbete eller andra åtaganden parallellt med undervisningen. I undervisningen blandas lärarledda lektioner med förinspelade lektioner/webinars samt övningar och annat material. En stor del av utbildningen sker på egen hand mellan kurstillfällena. 

 

Kursen har sammanlagt 6 timmars lärarledd undervisning fördelat över två dagar varje vecka. Lektionerna ligger under sen eftermiddag/tidig kväll för att fungera både för arbetsgivare som vill frigöra tid för anställda att delta i kursen och för privatpersoner.

 

Preliminära dagar och tider:

  • Tisdagar 15.30-19.30
  • Torsdagar 17-19 (under vecka 16-19 är det istället onsdagar samma tid)

De sista 4 veckorna på kursen blir det preliminärt tisdagar och torsdagar kl 16-19

 

Under kursen kommer det eventuellt att vara en fysisk träff i Trollhättan som i sådant fall är frivillig att delta i.

 

Vissa moment i kursen kan vara på engelska.

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Ulla Emanuelsson på ulla.emanuelsson@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Inbyggda system ur ett säkerhetsperspektiv, 25 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom designen av inbyggda system, dess typiska svaga punkter och sårbarheter ur säkerhetsperspektiv samt aspekter man bör tänka på i målsättningen att förebygga dessa under systemets hela livscykel.

Huvudsakligt innehåll:

• Designen av ett inbyggt system, dess komponenter och funktionssamband samt implementation, felsökning och uppdateringar inklusive när och hur buggar typiskt uppstår.
• Hur ett inbyggt system kommunicerar med omvärlden och vilka säkerhetsrisker det typiskt utsätts för.
• Säkerhetshål och exempel på kända cyberattacker som vi analyserar i syfte att lära oss bryta en attackkedja.
• Utformande av strategi och målsättningar för systemsäkerhetstester.
• Grundläggande AI och Machine Learning samt exempel på hur detta kan användas i samband med cyberförsvar av våra system för att öka automationsgraden och minska fördröjda svarstider samt konsekvenserna av en attack.

IoT och nätverkssäkerhet, 20 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i de metoder och protokoll ett inbyggt system använder för att kommunicera med sin omgivning samt hur säkerhetshål i dessa kan identifieras och förebyggas.

Huvudsakligt innehåll:

• TCP-IP modellen med grundläggande protokoll och nätverksteori.
• Koncepten för säker kommunikation i ett nätverk samt hur dessa tillämpas för traditionella (IPv4) noder respektive i kombination med IoT-enheter (IPv6).
• Hur mjukvaran i ett inbyggt system byggs upp för önskad funktionalitet samt hur den designas och implementeras för att på ett säkert sätt uppfylla önskade behov.
• Hotmodellering och riskanalys (TARA, YACRAF etc), grundläggande etik samt kostnadseffektiva rekommendationer för att öka ett systems resiliens och robusthet.

Skapa ett säkert inbyggt system, 15 yhp

Kursen syftar till att ge praktiska färdigheter i utveckling av ett säkert inbyggt system utifrån kunskaper förvärvade i de tidigare kurserna.

Huvudsakligt innehåll:

• Tillämpning av teoretiska kunskaper från de tidigare två kurserna.
• Fokus i denna laborationskurs är att med hjälp av en utvald enkortsdator (Single Board Computer, SBC), IoT-sensor samt lätthanterlig mjukvaruutvecklingsmiljö skapa en datalogger
som detekterar och lagrar data som indikerar fysiskt intrång. Loggen ska sedan kunna avläsas av systemadministratören.
• Studenterna designar sitt system i syfte att kunna bryta kända cyberattacker och därigenom undvika att systemets data kan avlyssnas, modifieras eller raderas.

Totalt: 60 YH-poäng

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

Yrkeserfarenhet: Kursen riktar sig till mjukvaruutvecklare eller annan yrkeskategori inom IT som arbetat minst ett år med mjukvaruutveckling/programmering.

 

Alternativ till erfarenhet: Eftergymnasiala studier som innefattade längre perioder av LIA eller praktik inom mjukvaruutveckling.

 

Denna kompetens kan även motsvaras av högre utbildning inom programmering med en stor andel praktiska inslag.

 

Styrka behörigheten

Du behöver styrka din behörighet i din ansökan. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  ­

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens: 

 

Saknar du de formella särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom arbete/skola. Det kan vara att du läst andra kurser än vad som anges, eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som motsvarar behörighetskraven.

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp intyg som verifierar din behörighet, se ovan.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform ItsLearning och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

 

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här