Mina studier

Yrkeshögskola

Elnätsspecialist Distans i Västerås

Yrkeshögskola

Längd

200 YH-poäng, 1 år

Studieform

Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vindkraft, solceller och annan småskalig elproduktion tillsammans med den explosionsartade utvecklingen av elbilar gör att Sverige står inför en unik utmaning i att ställa om vårt elnät. Den nya tekniken ställer också krav på nya kompetenser och ett nytillskott av personer med rätt erfarenhet och kunskap om elnät och dess komponenter.

 

Den svenska energibranschen är central i satsningen på en hållbar produktion. År 2040 ska Sverige ha övergått till ett helt förnybart energisystem. Det ställer stora krav på såväl energikällor som distribution. Senaste tio åren har investeringstakten i utbyggnaden av vårt elnät fördubblats. Med hjälp utav denna spännande utbildning kan du vara med och forma en hållbar framtid.

 

Utbildningens upplägg

För dig som redan arbetar i branschen finns det möjlighet att tillgodoräkna dig kurser som t ex praktiken/LIA. Utbildningen bedrivs med flexibelt upplägg med förinspelat material och övrigt kursmaterial tillgängligt på vår lärplattform, vilket gör att du kan kombinera arbete och studier. Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem fysiska träffar under utbildningen, oftast två dagar per träff. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta victor.kaustinen@ya.se 

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Inspireras av andra

Det här måste jag ju berätta för någon annan, förstår folk hur viktigt det här är?!” Jessica Nielsen följde sin passion och sadlade om till elnätsspecialist på YrkesAkadmins yrkeshögskola.

 

KLICKA HÄR FÖR HELA ARTIKELN

Elkraftteknik och elnätets uppbyggnad - 15 yhp

Kursen ger dig en introduktion till yrkesrollen som elnätspecialist. Du lär dig om
energiframställning och energidistribution i Sverige för att få en förståelse för elnätens uppbyggnad och vilka aktörer som verkar på elmarknaden. Under kursen går vi igenom olika typer av energiframställning och energiomvandlingar och hur dessa påverkar miljön
och samhället. Du lär dig också hur samhället påverkas av driftstörningar och avbrott samt om Energimyndigheten och andra aktörers roller och ansvar för energileverans.

Elnätsautomation - Smarta elnät och digital kommunikation - 20 yhp

Under kursen får du övergripande kunskaper om elektriska kraftsystem och hur de kan
optimeras. Vi lär oss hur dagens elnät måste fungera tillsammans med det mer
flexibla smarta elnätet och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa
generations elnät. Du lär dig att förstå de överföringsprotokoll och standarder
som används för kommunikationen i elkraftanläggningar. Kursen berör också elnätsautomation, sambandet mellan nätintegration och decentraliserad produktion och sänkta överföringskostnader samt dubbelriktat energiflöde i smarta.

Kraftgenerering och förnybar elproduktion - 15 yhp

Under den här kursen lär du dig om kraftgenerering med fokus på förnybar elproduktion såsom solel, biogas, vattenkraft och vindkraft. Vi går igenom möjligheter och utmaningar med småskalig elproduktion i det befintliga elnätet med avseende på de tekniska förutsättningarna för bibehållen elkvalitet. Du lär dig att bedöma risker med och utvärdera förutsättningar för förnybar elproduktion.

Arbetsmiljö och elsäkerhet - 15 yhp

Kursen ger dig kunskaper om aktuella lagar och bestämmelser för arbetsmiljö och elsäkerhet som behövs för att kunna arbeta inom elkraftsbranschen på ett säkert sätt. Under kursen går vi igenom de lagar, förordningar och standarder som reglerar arbetet i elkraftsbranschen samt ESA 19, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och riskanalyser.

Ställverk och transformatorstationers konstruktion - 25 yhp

Kursen ger dig kunskaper om driftstationers uppbyggnad, funktion och konstruktion. Vi går också igenom ställverkets konstruktion och dess komponenter samt förutsättningar för layout och design. Under kursen lär du dig om kablar, kabeltillbehör och kopparskenor samt systemet för hjälpkraft och de säkerhetsföreskrifter som omfattar allt arbete i ett ställverk.

Reläskydd och elnätens kontrollsystem - 25 yhp

Under kursen lär du dig att redogöra för signalhanteringen mellan kontrollanläggningen och de anläggningsdelar som ska skyddas. VI går igenom hur man dimensionerar ett hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning samt upprättar selektivplaner genom koordinering av
Reläskyddsinställningar. Kursen behandlar också IED:er (Intelligent Electronic Device) och reläskydd samt hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning.

Transformatorer, reaktorer och kondensatorer - 20 yhp

Under kursen lär du dig att analysera och utvärdera funktionen hos transformatorer, reaktorer och kondensatorer, och övar på att läsa schema och instruktioner för installation

Examensarbete - 15 yhp
Lärande i arbete (LIA), 50 yh-poäng

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

 

Totalt: 200 yh-poäng

Grundläggande behörighet:

 

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: 

 

  • Yrkeserfarenhet från elkraftsområdet (minst ett år på heltid)

 

Yrkeserfarenhet:

Relevant yrkeserfarenhet kan bedömas som reell kompetens och ersätta de särskilda förkunskaperna.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vindkraft, solceller och annan småskalig elproduktion tillsammans med den explosionsartade utvecklingen av elbilar gör att Sverige står inför en unik utmaning i att ställa om vårt elnät. Den nya tekniken ställer också krav på nya kompetenser och ett nytillskott av personer med rätt erfarenhet och kunskap om elnät och dess komponenter.

 

Den svenska energibranschen är central i satsningen på en hållbar produktion. År 2040 ska Sverige ha övergått till ett helt förnybart energisystem. Det ställer stora krav på såväl energikällor som distribution. Senaste tio åren har investeringstakten i utbyggnaden av vårt elnät fördubblats. Med hjälp utav denna spännande utbildning kan du vara med och forma en hållbar framtid.

 

Utbildningens upplägg

För dig som redan arbetar i branschen finns det möjlighet att tillgodoräkna dig kurser som t ex praktiken/LIA. Utbildningen bedrivs med flexibelt upplägg med förinspelat material och övrigt kursmaterial tillgängligt på vår lärplattform, vilket gör att du kan kombinera arbete och studier. Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem fysiska träffar under utbildningen, oftast två dagar per träff. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta victor.kaustinen@ya.se 

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Inspireras av andra

Det här måste jag ju berätta för någon annan, förstår folk hur viktigt det här är?!” Jessica Nielsen följde sin passion och sadlade om till elnätsspecialist på YrkesAkadmins yrkeshögskola.

 

KLICKA HÄR FÖR HELA ARTIKELN

Innehåll
Elkraftteknik och elnätets uppbyggnad - 15 yhp

Kursen ger dig en introduktion till yrkesrollen som elnätspecialist. Du lär dig om
energiframställning och energidistribution i Sverige för att få en förståelse för elnätens uppbyggnad och vilka aktörer som verkar på elmarknaden. Under kursen går vi igenom olika typer av energiframställning och energiomvandlingar och hur dessa påverkar miljön
och samhället. Du lär dig också hur samhället påverkas av driftstörningar och avbrott samt om Energimyndigheten och andra aktörers roller och ansvar för energileverans.

Elnätsautomation - Smarta elnät och digital kommunikation - 20 yhp

Under kursen får du övergripande kunskaper om elektriska kraftsystem och hur de kan
optimeras. Vi lär oss hur dagens elnät måste fungera tillsammans med det mer
flexibla smarta elnätet och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa
generations elnät. Du lär dig att förstå de överföringsprotokoll och standarder
som används för kommunikationen i elkraftanläggningar. Kursen berör också elnätsautomation, sambandet mellan nätintegration och decentraliserad produktion och sänkta överföringskostnader samt dubbelriktat energiflöde i smarta.

Kraftgenerering och förnybar elproduktion - 15 yhp

Under den här kursen lär du dig om kraftgenerering med fokus på förnybar elproduktion såsom solel, biogas, vattenkraft och vindkraft. Vi går igenom möjligheter och utmaningar med småskalig elproduktion i det befintliga elnätet med avseende på de tekniska förutsättningarna för bibehållen elkvalitet. Du lär dig att bedöma risker med och utvärdera förutsättningar för förnybar elproduktion.

Arbetsmiljö och elsäkerhet - 15 yhp

Kursen ger dig kunskaper om aktuella lagar och bestämmelser för arbetsmiljö och elsäkerhet som behövs för att kunna arbeta inom elkraftsbranschen på ett säkert sätt. Under kursen går vi igenom de lagar, förordningar och standarder som reglerar arbetet i elkraftsbranschen samt ESA 19, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och riskanalyser.

Ställverk och transformatorstationers konstruktion - 25 yhp

Kursen ger dig kunskaper om driftstationers uppbyggnad, funktion och konstruktion. Vi går också igenom ställverkets konstruktion och dess komponenter samt förutsättningar för layout och design. Under kursen lär du dig om kablar, kabeltillbehör och kopparskenor samt systemet för hjälpkraft och de säkerhetsföreskrifter som omfattar allt arbete i ett ställverk.

Reläskydd och elnätens kontrollsystem - 25 yhp

Under kursen lär du dig att redogöra för signalhanteringen mellan kontrollanläggningen och de anläggningsdelar som ska skyddas. VI går igenom hur man dimensionerar ett hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning samt upprättar selektivplaner genom koordinering av
Reläskyddsinställningar. Kursen behandlar också IED:er (Intelligent Electronic Device) och reläskydd samt hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning.

Transformatorer, reaktorer och kondensatorer - 20 yhp

Under kursen lär du dig att analysera och utvärdera funktionen hos transformatorer, reaktorer och kondensatorer, och övar på att läsa schema och instruktioner för installation

Examensarbete - 15 yhp
Lärande i arbete (LIA), 50 yh-poäng

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

 

Totalt: 200 yh-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: 

 

  • Yrkeserfarenhet från elkraftsområdet (minst ett år på heltid)

 

Yrkeserfarenhet:

Relevant yrkeserfarenhet kan bedömas som reell kompetens och ersätta de särskilda förkunskaperna.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Karriärvägar

#Elnätsspecialist

#Beredningstekniker

#Anbudsingenjör Elkraft

#Teknisk säljare Elkraft

#Teknisk säljsupport elkraft

Se fler utbildningar i

Västerås

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag