Mina studier

Ansökan öppnar snart

Yrkeshögskola

Elnätsspecialist inom reläskydd distans

Ansökan öppnar snart

Yrkeshögskola

Längd

215 YH-poäng, 1 år

Studieform

Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Som elnätsspecialist inom reläskydd arbetar du med programmering, montering eller inställningar av reläskydd. Sverige står inför en utmaning och måste på ett fåtal år ställa om sin el och kraftförsörjning till ett nytt elnät, därav är denna kompetens en av de viktigaste för att kunna möta kraven som energiomställningen kräver.

Elnätsspecialist inom reläskydd är en yrkesroll som genomgår ett generationsskifte både inom teknik och personal med ökat krav på kompetens. Därav har branschen markerat att det är en akut brist av denna yrkesroll.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningen, två till tre dagar per träff. Utbildningsorten för denna utbildningen är Sundsvall. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen. Kursen köper du HÄR

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta rebecka.nordstrom@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

 

Inspireras av andra

 

SÅ BLIR DU ELNÄTSBRANSCHENS NÄSTA MACGYVER

Introduktion till elnät och reläskydd, 20 yhp

Kursen ger dig en introduktion till elnätet, dess historia och utveckling. Vi går igenom elnätets uppbyggnad, spänningsnivåer, övervakningssystem och ägandestruktur. Du lär dig om reläskydd och IED, dess utveckling och plats i den moderna elkraftsanläggningen.
Kursen berör också stamnät, regionnät och lokalnät, definition och geografi samt
myndigheters ansvar för drift och underhåll.

Elnätsautomation – Smarta elnät och digital kommunikation, 20 yhp

Under kursen får du insikt i hur dagens elnät måste fungera tillsammans med smarta elnät och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Du lär dig att identifiera och förstå de överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar. Kursen berör också optimering av befintliga nät och elnätsautomation, ny intelligent informations- och kommunikationsteknik i elnätet samt olika överföringsmedia som används för att knyta ihop kraftsystemet olika enheter från driftcentral till högspänningsställverk.

Arbetsmiljö och elsäkerhet, 15 yhp

Under kursen går vi igenom aktuella lagar och bestämmelser för arbetsmiljö och elsäkerhet. Du får insikt i hur man arbetar inom elkraftsbranschen på ett säkert sätt. Kursen berör också ESA 19, systematiskt arbetsmiljöarbete samt riskbedömningar och riskanalyser.

Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner, 25 yhp

Under kursen lär du dig hur moderna IED:er (Intelligent Electronic
Device) och reläskydd mäter ström och spänning samt hur du använder datablad, funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar. Kursen berör också ämnen som mätmetoder och säkerhet, skyddsfunktioner såsom jordfel, kortslutning, ljusbåge, spänning, frekvens och effekt.

Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt, 30 yhp

Under kursen lär du dig om olika skyddsobjekt och hur relä och IED-teknik kan användas i dessa sammanhang. Kursen berör olika skyddsmodeller och dess inställningar, samt ledningsskydd, transformatorskydd, kondensatorbatteri och Shuntreaktorskydd.

Elnätens kontrollsystem, 20 yhp

Under kursen lär du dig mer om kontrollsystem och kontrollanläggningar samt
signalhanteringen mellan skyddsobjekt och kontrollanläggningen. Kursen berör också hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning såsom batterianläggningar, likriktare och växelriktare som ska hålla igång elkraftnätens kontroll- och övervakningssystem.

Provning, underhållsprovning och idrifttagning, 20 yhp

Under kursen lär du dig att utföra provning och idrifttagning av system där reläskydd och IED:er (Intelligent Electronic Device) ingår. Kursen berör också ämnen som anläggningskontroll, kontrollmetoder av värden, utlösningsvillkor samt funktion. Du lär dig också programmering och felsökning av olika typer av reläskydd och IED:er efter gällande säkerhet och standard.

Lärande i arbete, 50 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.

Totalt: 215 YH-poäng

 

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Elkraftteknik, 100p
 • Praktisk ellära, 100p

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Som elnätsspecialist inom reläskydd arbetar du med programmering, montering eller inställningar av reläskydd. Sverige står inför en utmaning och måste på ett fåtal år ställa om sin el och kraftförsörjning till ett nytt elnät, därav är denna kompetens en av de viktigaste för att kunna möta kraven som energiomställningen kräver.

Elnätsspecialist inom reläskydd är en yrkesroll som genomgår ett generationsskifte både inom teknik och personal med ökat krav på kompetens. Därav har branschen markerat att det är en akut brist av denna yrkesroll.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningen, två till tre dagar per träff. Utbildningsorten för denna utbildningen är Sundsvall. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen. Kursen köper du HÄR

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta rebecka.nordstrom@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

 

Inspireras av andra

 

SÅ BLIR DU ELNÄTSBRANSCHENS NÄSTA MACGYVER

Innehåll
Introduktion till elnät och reläskydd, 20 yhp

Kursen ger dig en introduktion till elnätet, dess historia och utveckling. Vi går igenom elnätets uppbyggnad, spänningsnivåer, övervakningssystem och ägandestruktur. Du lär dig om reläskydd och IED, dess utveckling och plats i den moderna elkraftsanläggningen.
Kursen berör också stamnät, regionnät och lokalnät, definition och geografi samt
myndigheters ansvar för drift och underhåll.

Elnätsautomation – Smarta elnät och digital kommunikation, 20 yhp

Under kursen får du insikt i hur dagens elnät måste fungera tillsammans med smarta elnät och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Du lär dig att identifiera och förstå de överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar. Kursen berör också optimering av befintliga nät och elnätsautomation, ny intelligent informations- och kommunikationsteknik i elnätet samt olika överföringsmedia som används för att knyta ihop kraftsystemet olika enheter från driftcentral till högspänningsställverk.

Arbetsmiljö och elsäkerhet, 15 yhp

Under kursen går vi igenom aktuella lagar och bestämmelser för arbetsmiljö och elsäkerhet. Du får insikt i hur man arbetar inom elkraftsbranschen på ett säkert sätt. Kursen berör också ESA 19, systematiskt arbetsmiljöarbete samt riskbedömningar och riskanalyser.

Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner, 25 yhp

Under kursen lär du dig hur moderna IED:er (Intelligent Electronic
Device) och reläskydd mäter ström och spänning samt hur du använder datablad, funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar. Kursen berör också ämnen som mätmetoder och säkerhet, skyddsfunktioner såsom jordfel, kortslutning, ljusbåge, spänning, frekvens och effekt.

Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt, 30 yhp

Under kursen lär du dig om olika skyddsobjekt och hur relä och IED-teknik kan användas i dessa sammanhang. Kursen berör olika skyddsmodeller och dess inställningar, samt ledningsskydd, transformatorskydd, kondensatorbatteri och Shuntreaktorskydd.

Elnätens kontrollsystem, 20 yhp

Under kursen lär du dig mer om kontrollsystem och kontrollanläggningar samt
signalhanteringen mellan skyddsobjekt och kontrollanläggningen. Kursen berör också hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning såsom batterianläggningar, likriktare och växelriktare som ska hålla igång elkraftnätens kontroll- och övervakningssystem.

Provning, underhållsprovning och idrifttagning, 20 yhp

Under kursen lär du dig att utföra provning och idrifttagning av system där reläskydd och IED:er (Intelligent Electronic Device) ingår. Kursen berör också ämnen som anläggningskontroll, kontrollmetoder av värden, utlösningsvillkor samt funktion. Du lär dig också programmering och felsökning av olika typer av reläskydd och IED:er efter gällande säkerhet och standard.

Lärande i arbete, 50 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.

Totalt: 215 YH-poäng

 

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Elkraftteknik, 100p
 • Praktisk ellära, 100p

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Reläskyddsspecialist

#Reläskyddsprovare

#Kontrollanläggningsingenjör

#Distributionselektriker inriktning reläskydd

#Drifttekniker Energi

#Stationstekniker Elkraft

Jag tycker den utbildningen varit väldigt bra, framför allt är den bra för en som är rätt grön inom området och vill lära sig mer. Det vi bland annat har fått lära oss har varit hur vårt elnät faktiskt är uppbyggt (system, apparater m.m.), framtidens ”smarta elnät”, säkerhet och hur en ska förhålla sig vid arbete med höga spänningar och strömmar. Nu de senaste månaderna har fokus varit på reläskydd och skyddsfunktioner och det man vill åstadkomma med dessa, samt hur de konfigureras och testas/provas för en anläggning.

Kim Pedersen

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.