Mina studier

Program YH

Elnätsspecialist inom reläskydd

Program YH

Längd

215 YH-poäng, 1 år

Studieform

Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en elnätsspecialist inom reläskydd?

På varje elproducerande anläggning och i varje ställverk kommer det att finnas reläskydd. Reläskydd ska skydda elkraftsystemet från haveri och skadliga felströmmar. Som elnätsspecialist inom reläskydd arbetar du med programmering, montering eller inställningar av reläskydd. Du utvecklar och implementerar nya reläskyddstekniker och system för att förbättra säkerheten och tillförlitligheten i elnätet. Du säkerställer en stabil och säker drift av elnätet genom att övervaka, kontrollera och skydda systemet från skador och felaktigheter.

 

Bland dina arbetsuppgifter som elnätsspecialist inom reläskydd kan vara att konfigurera och underhålla reläskydd, utföra felsökningar och reparationer, utveckla och implementera nya reläskyddstekniker, övervaka och analysera elnätet, samt samarbeta med andra specialister i team. Elnätsspecialister inom reläskydd kan också ha ansvar för att utbilda andra tekniker och personal om reläskydd och hur man använder reläskyddssystem.

 

Det en stor fördel om du har grundkunskaper i programmering och tycker om att jobba med elteknik. Om du är noggrann, förstår vikten av säkerhet, samt har en god samarbetsförmåga, då är denna utbildning perfekt för dig. Det är viktigt att du behärskar god engelska då är denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Det finns goda jobbmöjligheter efter avslutad utbildning då är det är en roll som är väldigt eftertraktad på marknaden. Sverige står inför en utmaning och måste på ett fåtal år ställa om sin el och kraftförsörjning till ett nytt elnät. Yrkesrollen som elnätsspecialist inom reläskydd är en av de viktigaste för att kunna möta kraven som energiomställningen kräver, och branschen har därför markerat att det är en akut brist av denna yrkesroll..

 

Som elnätsspecialist inom reläskydd kan du arbeta som kontrollrumstekniker, stationsingenjör, elkrafttekniker inom reläskydd eller som driftarbetare på diverse anläggningar inom industri. Du kan utveckla projekt på ett kontor, jobba i ett ställverk eller sköta ett sjukhus nödaggregat, arbeta med inköp, försäljning, produktion eller konsumtion av elkraft, samarbeta med regioner och kommuner – eller kanske välja att helt enkelt vara ute på fältet uppe i en kraftledning. 

 

Läs denna artikel om varför det behövs fler elnätsspecialister inom reläskydd: 

 

DÄRFÖR BEHÖVS FLER ELNÄTSSPECIALISTER

 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och på heltid, så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningen som sker i Sundsvall. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

Under utbildningen kommer du ha LIA – lärande i arbetet på en riktig arbetsplats. Då får du möjligheten att jobba på olika arbetsplatser och ta reda på vart du vill söka dig efter avslutade studier. Du får också chans att knyta kontakter och få jobb direkt efter studierna.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare rebecka.nordstrom@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Introduktion till elnät och reläskydd, 20 yhp

Kursen ger dig en introduktion till elnätet, dess historia och utveckling. Vi går igenom elnätets uppbyggnad, spänningsnivåer, övervakningssystem och ägandestruktur. Du lär dig om reläskydd och IED, dess utveckling och plats i den moderna elkraftsanläggningen.
Kursen berör också stamnät, regionnät och lokalnät, definition och geografi samt
myndigheters ansvar för drift och underhåll.

Elnätsautomation – Smarta elnät och digital kommunikation, 20 yhp

Under kursen får du insikt i hur dagens elnät måste fungera tillsammans med smarta elnät och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Du lär dig att identifiera och förstå de överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar. Kursen berör också optimering av befintliga nät och elnätsautomation, ny intelligent informations- och kommunikationsteknik i elnätet samt olika överföringsmedia som används för att knyta ihop kraftsystemet olika enheter från driftcentral till högspänningsställverk.

Arbetsmiljö och elsäkerhet, 15 yhp
Ledig plats

Under kursen går vi igenom aktuella lagar och bestämmelser för arbetsmiljö och elsäkerhet. Du får insikt i hur man arbetar inom elkraftsbranschen på ett säkert sätt. Kursen berör också ESA 19, systematiskt arbetsmiljöarbete samt riskbedömningar och riskanalyser.

Sök ledig plats

Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner, 25 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig hur moderna IED:er (Intelligent Electronic
Device) och reläskydd mäter ström och spänning samt hur du använder datablad, funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar. Kursen berör också ämnen som mätmetoder och säkerhet, skyddsfunktioner såsom jordfel, kortslutning, ljusbåge, spänning, frekvens och effekt.

Sök ledig plats

Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt, 30 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig om olika skyddsobjekt och hur relä och IED-teknik kan användas i dessa sammanhang. Kursen berör olika skyddsmodeller och dess inställningar, samt ledningsskydd, transformatorskydd, kondensatorbatteri och Shuntreaktorskydd.

Sök ledig plats

Elnätens kontrollsystem, 20 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig mer om kontrollsystem och kontrollanläggningar samt
signalhanteringen mellan skyddsobjekt och kontrollanläggningen. Kursen berör också hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning såsom batterianläggningar, likriktare och växelriktare som ska hålla igång elkraftnätens kontroll- och övervakningssystem.

Sök ledig plats

Provning, underhållsprovning och idrifttagning, 20 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig att utföra provning och idrifttagning av system där reläskydd och IED:er (Intelligent Electronic Device) ingår. Kursen berör också ämnen som anläggningskontroll, kontrollmetoder av värden, utlösningsvillkor samt funktion. Du lär dig också programmering och felsökning av olika typer av reläskydd och IED:er efter gällande säkerhet och standard.

Sök ledig plats

Lärande i arbete, 50 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.

Totalt: 215 YH-poäng

 

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Elkraftteknik, 100p
 • Praktisk ellära, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Beskrivning

Vad gör en elnätsspecialist inom reläskydd?

På varje elproducerande anläggning och i varje ställverk kommer det att finnas reläskydd. Reläskydd ska skydda elkraftsystemet från haveri och skadliga felströmmar. Som elnätsspecialist inom reläskydd arbetar du med programmering, montering eller inställningar av reläskydd. Du utvecklar och implementerar nya reläskyddstekniker och system för att förbättra säkerheten och tillförlitligheten i elnätet. Du säkerställer en stabil och säker drift av elnätet genom att övervaka, kontrollera och skydda systemet från skador och felaktigheter.

 

Bland dina arbetsuppgifter som elnätsspecialist inom reläskydd kan vara att konfigurera och underhålla reläskydd, utföra felsökningar och reparationer, utveckla och implementera nya reläskyddstekniker, övervaka och analysera elnätet, samt samarbeta med andra specialister i team. Elnätsspecialister inom reläskydd kan också ha ansvar för att utbilda andra tekniker och personal om reläskydd och hur man använder reläskyddssystem.

 

Det en stor fördel om du har grundkunskaper i programmering och tycker om att jobba med elteknik. Om du är noggrann, förstår vikten av säkerhet, samt har en god samarbetsförmåga, då är denna utbildning perfekt för dig. Det är viktigt att du behärskar god engelska då är denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Det finns goda jobbmöjligheter efter avslutad utbildning då är det är en roll som är väldigt eftertraktad på marknaden. Sverige står inför en utmaning och måste på ett fåtal år ställa om sin el och kraftförsörjning till ett nytt elnät. Yrkesrollen som elnätsspecialist inom reläskydd är en av de viktigaste för att kunna möta kraven som energiomställningen kräver, och branschen har därför markerat att det är en akut brist av denna yrkesroll..

 

Som elnätsspecialist inom reläskydd kan du arbeta som kontrollrumstekniker, stationsingenjör, elkrafttekniker inom reläskydd eller som driftarbetare på diverse anläggningar inom industri. Du kan utveckla projekt på ett kontor, jobba i ett ställverk eller sköta ett sjukhus nödaggregat, arbeta med inköp, försäljning, produktion eller konsumtion av elkraft, samarbeta med regioner och kommuner – eller kanske välja att helt enkelt vara ute på fältet uppe i en kraftledning. 

 

Läs denna artikel om varför det behövs fler elnätsspecialister inom reläskydd: 

 

DÄRFÖR BEHÖVS FLER ELNÄTSSPECIALISTER

 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och på heltid, så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningen som sker i Sundsvall. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

Under utbildningen kommer du ha LIA – lärande i arbetet på en riktig arbetsplats. Då får du möjligheten att jobba på olika arbetsplatser och ta reda på vart du vill söka dig efter avslutade studier. Du får också chans att knyta kontakter och få jobb direkt efter studierna.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare rebecka.nordstrom@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Introduktion till elnät och reläskydd, 20 yhp

Kursen ger dig en introduktion till elnätet, dess historia och utveckling. Vi går igenom elnätets uppbyggnad, spänningsnivåer, övervakningssystem och ägandestruktur. Du lär dig om reläskydd och IED, dess utveckling och plats i den moderna elkraftsanläggningen.
Kursen berör också stamnät, regionnät och lokalnät, definition och geografi samt
myndigheters ansvar för drift och underhåll.

Elnätsautomation – Smarta elnät och digital kommunikation, 20 yhp

Under kursen får du insikt i hur dagens elnät måste fungera tillsammans med smarta elnät och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Du lär dig att identifiera och förstå de överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar. Kursen berör också optimering av befintliga nät och elnätsautomation, ny intelligent informations- och kommunikationsteknik i elnätet samt olika överföringsmedia som används för att knyta ihop kraftsystemet olika enheter från driftcentral till högspänningsställverk.

Arbetsmiljö och elsäkerhet, 15 yhp
Ledig plats

Under kursen går vi igenom aktuella lagar och bestämmelser för arbetsmiljö och elsäkerhet. Du får insikt i hur man arbetar inom elkraftsbranschen på ett säkert sätt. Kursen berör också ESA 19, systematiskt arbetsmiljöarbete samt riskbedömningar och riskanalyser.

Sök ledig plats

Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner, 25 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig hur moderna IED:er (Intelligent Electronic
Device) och reläskydd mäter ström och spänning samt hur du använder datablad, funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar. Kursen berör också ämnen som mätmetoder och säkerhet, skyddsfunktioner såsom jordfel, kortslutning, ljusbåge, spänning, frekvens och effekt.

Sök ledig plats

Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt, 30 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig om olika skyddsobjekt och hur relä och IED-teknik kan användas i dessa sammanhang. Kursen berör olika skyddsmodeller och dess inställningar, samt ledningsskydd, transformatorskydd, kondensatorbatteri och Shuntreaktorskydd.

Sök ledig plats

Elnätens kontrollsystem, 20 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig mer om kontrollsystem och kontrollanläggningar samt
signalhanteringen mellan skyddsobjekt och kontrollanläggningen. Kursen berör också hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning såsom batterianläggningar, likriktare och växelriktare som ska hålla igång elkraftnätens kontroll- och övervakningssystem.

Sök ledig plats

Provning, underhållsprovning och idrifttagning, 20 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig att utföra provning och idrifttagning av system där reläskydd och IED:er (Intelligent Electronic Device) ingår. Kursen berör också ämnen som anläggningskontroll, kontrollmetoder av värden, utlösningsvillkor samt funktion. Du lär dig också programmering och felsökning av olika typer av reläskydd och IED:er efter gällande säkerhet och standard.

Sök ledig plats

Lärande i arbete, 50 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.

Totalt: 215 YH-poäng

 

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

Behörighet
 

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Elkraftteknik, 100p
 • Praktisk ellära, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Reläskyddsspecialist

#Reläskyddsprovare

#Kontrollanläggningsingenjör

#Distributionselektriker inriktning reläskydd

#Drifttekniker Energi

#Stationstekniker Elkraft

Se fler utbildningar i

Sundsvall

Jag tycker den utbildningen varit väldigt bra, framför allt är den bra för en som är rätt grön inom området och vill lära sig mer. Det vi bland annat har fått lära oss har varit hur vårt elnät faktiskt är uppbyggt (system, apparater m.m.), framtidens ”smarta elnät”, säkerhet och hur en ska förhålla sig vid arbete med höga spänningar och strömmar. Nu de senaste månaderna har fokus varit på reläskydd och skyddsfunktioner och det man vill åstadkomma med dessa, samt hur de konfigureras och testas/provas för en anläggning.

Kim Pedersen

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Elnätsspecialist inom reläskydd

Längd : 215 YH-poäng, 1 år

Studieform : Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en elnätsspecialist inom reläskydd?

På varje elproducerande anläggning och i varje ställverk kommer det att finnas reläskydd. Reläskydd ska skydda elkraftsystemet från haveri och skadliga felströmmar. Som elnätsspecialist inom reläskydd arbetar du med programmering, montering eller inställningar av reläskydd. Du utvecklar och implementerar nya reläskyddstekniker och system för att förbättra säkerheten och tillförlitligheten i elnätet. Du säkerställer en stabil och säker drift av elnätet genom att övervaka, kontrollera och skydda systemet från skador och felaktigheter.

 

Bland dina arbetsuppgifter som elnätsspecialist inom reläskydd kan vara att konfigurera och underhålla reläskydd, utföra felsökningar och reparationer, utveckla och implementera nya reläskyddstekniker, övervaka och analysera elnätet, samt samarbeta med andra specialister i team. Elnätsspecialister inom reläskydd kan också ha ansvar för att utbilda andra tekniker och personal om reläskydd och hur man använder reläskyddssystem.

 

Det en stor fördel om du har grundkunskaper i programmering och tycker om att jobba med elteknik. Om du är noggrann, förstår vikten av säkerhet, samt har en god samarbetsförmåga, då är denna utbildning perfekt för dig. Det är viktigt att du behärskar god engelska då är denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Det finns goda jobbmöjligheter efter avslutad utbildning då är det är en roll som är väldigt eftertraktad på marknaden. Sverige står inför en utmaning och måste på ett fåtal år ställa om sin el och kraftförsörjning till ett nytt elnät. Yrkesrollen som elnätsspecialist inom reläskydd är en av de viktigaste för att kunna möta kraven som energiomställningen kräver, och branschen har därför markerat att det är en akut brist av denna yrkesroll..

 

Som elnätsspecialist inom reläskydd kan du arbeta som kontrollrumstekniker, stationsingenjör, elkrafttekniker inom reläskydd eller som driftarbetare på diverse anläggningar inom industri. Du kan utveckla projekt på ett kontor, jobba i ett ställverk eller sköta ett sjukhus nödaggregat, arbeta med inköp, försäljning, produktion eller konsumtion av elkraft, samarbeta med regioner och kommuner – eller kanske välja att helt enkelt vara ute på fältet uppe i en kraftledning. 

 

Läs denna artikel om varför det behövs fler elnätsspecialister inom reläskydd: 

 

DÄRFÖR BEHÖVS FLER ELNÄTSSPECIALISTER

 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och på heltid, så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningen som sker i Sundsvall. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

Under utbildningen kommer du ha LIA – lärande i arbetet på en riktig arbetsplats. Då får du möjligheten att jobba på olika arbetsplatser och ta reda på vart du vill söka dig efter avslutade studier. Du får också chans att knyta kontakter och få jobb direkt efter studierna.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare rebecka.nordstrom@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 215 YH-poäng

 

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.


Behörighet

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Elkraftteknik, 100p
 • Praktisk ellära, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.