Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Electric Propulsion Technologies

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

40 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Varför läsa en kurs i Electric Propulsion Technologies?

För att påskynda elektrifieringen av transportsektorn är det avgörande att konstruktörer och ingenjörer inom fordons- och transportindustrin har kunskap om hur elektriska drivlinor fungerar. Dessutom behöver de utveckla kompetens för att kunna beräkna prestandan hos dessa drivlinor i förhållande till deras energikonsumtion.

 

Kursen ger dig avancerade kunskaper om hybrid- och elfordons drivsystem, komponenterna i dessa drivlinor och hur de samverkar för att ge optimal prestanda. Utbildningen ger också en djupare förståelse för principerna bakom framdrivning inom närliggande områden, vilket ger en helhetsbild av den elektriska teknologins roll i transportsektorn.

 

Vem riktar sig kursen till? 

Denna utbildning är en ren kompetensutveckling för redan yrkesverksamma inom industrin som arbetar med omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem. Den är särskilt utformad för ingenjörer, konstruktörer och tekniker som vill vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter inom detta område.

 

Hur ser kursens upplägg ut?

Detta är en kort distanskurs på 8 veckor. Kursens har ett flexibelt upplägg och är anpassad för att kombineras med arbete. Schemalagda föreläsningar, seminarier och annan del av undervisningen spelas in vilket gör att du kan ta del av innehållet när det passar dig. Föreläsningar och övrigt kursmaterialet är på engelska. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Michael Backman om du har frågor om kursen! 

Electrical and conventional propulsion technologies, 40 yhp

Kursen syfte är att lära den studerande att sätta in elektrifieringsomställningen i ett sammanhang. Vidare behandlas hur drivlinor fungerar för olika fordonstyper samt hur man bestämmer deras prestanda och energiförbrukning. Simulering av olika drivlinor i körcykler med prestandamätning för effektoptimering. Grundläggande funktioner och de viktigaste begränsningarna i förbränningsmotorer, kraftöverföringar/växellådor, elektriska maskiner, kraftelektronik samt batterier.

Kursens huvudsakliga innehåll:
Bakgrunden till drivsystem (History of vehicle propulsion systems)
Marin framdrivning (Marine propulsion)
Drivsystem för tåg (Railway propulsion)
Drivsystem för flyg (Aircraft propulsion)
Hybrid- och elbilar (Hybrid and Electric vehicle propulsion systems)
Designprocessen för drivmotorer (Traction motor design procedure)

Totalt: 40 YHP

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Undervisningen sker helt på engelska. Kurslitteratur och annat material som används i utbildningen samt undervisningen och arbetslivets medverkan i utbildningen sker på engelska.

 • 1 år heltidsarbete med erfarenhet inom fordonsindustrin, industrins processer och logistikkedjor. Erfarenhet från tekniken

  bakom konventionella drivmedel.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

 

Beskrivning

Varför läsa en kurs i Electric Propulsion Technologies?

För att påskynda elektrifieringen av transportsektorn är det avgörande att konstruktörer och ingenjörer inom fordons- och transportindustrin har kunskap om hur elektriska drivlinor fungerar. Dessutom behöver de utveckla kompetens för att kunna beräkna prestandan hos dessa drivlinor i förhållande till deras energikonsumtion.

 

Kursen ger dig avancerade kunskaper om hybrid- och elfordons drivsystem, komponenterna i dessa drivlinor och hur de samverkar för att ge optimal prestanda. Utbildningen ger också en djupare förståelse för principerna bakom framdrivning inom närliggande områden, vilket ger en helhetsbild av den elektriska teknologins roll i transportsektorn.

 

Vem riktar sig kursen till? 

Denna utbildning är en ren kompetensutveckling för redan yrkesverksamma inom industrin som arbetar med omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem. Den är särskilt utformad för ingenjörer, konstruktörer och tekniker som vill vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter inom detta område.

 

Hur ser kursens upplägg ut?

Detta är en kort distanskurs på 8 veckor. Kursens har ett flexibelt upplägg och är anpassad för att kombineras med arbete. Schemalagda föreläsningar, seminarier och annan del av undervisningen spelas in vilket gör att du kan ta del av innehållet när det passar dig. Föreläsningar och övrigt kursmaterialet är på engelska. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Michael Backman om du har frågor om kursen! 

Innehåll
Electrical and conventional propulsion technologies, 40 yhp

Kursen syfte är att lära den studerande att sätta in elektrifieringsomställningen i ett sammanhang. Vidare behandlas hur drivlinor fungerar för olika fordonstyper samt hur man bestämmer deras prestanda och energiförbrukning. Simulering av olika drivlinor i körcykler med prestandamätning för effektoptimering. Grundläggande funktioner och de viktigaste begränsningarna i förbränningsmotorer, kraftöverföringar/växellådor, elektriska maskiner, kraftelektronik samt batterier.

Kursens huvudsakliga innehåll:
Bakgrunden till drivsystem (History of vehicle propulsion systems)
Marin framdrivning (Marine propulsion)
Drivsystem för tåg (Railway propulsion)
Drivsystem för flyg (Aircraft propulsion)
Hybrid- och elbilar (Hybrid and Electric vehicle propulsion systems)
Designprocessen för drivmotorer (Traction motor design procedure)

Totalt: 40 YHP

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Undervisningen sker helt på engelska. Kurslitteratur och annat material som används i utbildningen samt undervisningen och arbetslivets medverkan i utbildningen sker på engelska.

 • 1 år heltidsarbete med erfarenhet inom fordonsindustrin, industrins processer och logistikkedjor. Erfarenhet från tekniken

  bakom konventionella drivmedel.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans
 

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Electric Propulsion Technologies

Längd : 40 YH-poäng

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Varför läsa en kurs i Electric Propulsion Technologies?

För att påskynda elektrifieringen av transportsektorn är det avgörande att konstruktörer och ingenjörer inom fordons- och transportindustrin har kunskap om hur elektriska drivlinor fungerar. Dessutom behöver de utveckla kompetens för att kunna beräkna prestandan hos dessa drivlinor i förhållande till deras energikonsumtion.

 

Kursen ger dig avancerade kunskaper om hybrid- och elfordons drivsystem, komponenterna i dessa drivlinor och hur de samverkar för att ge optimal prestanda. Utbildningen ger också en djupare förståelse för principerna bakom framdrivning inom närliggande områden, vilket ger en helhetsbild av den elektriska teknologins roll i transportsektorn.

 

Vem riktar sig kursen till? 

Denna utbildning är en ren kompetensutveckling för redan yrkesverksamma inom industrin som arbetar med omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem. Den är särskilt utformad för ingenjörer, konstruktörer och tekniker som vill vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter inom detta område.

 

Hur ser kursens upplägg ut?

Detta är en kort distanskurs på 8 veckor. Kursens har ett flexibelt upplägg och är anpassad för att kombineras med arbete. Schemalagda föreläsningar, seminarier och annan del av undervisningen spelas in vilket gör att du kan ta del av innehållet när det passar dig. Föreläsningar och övrigt kursmaterialet är på engelska. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Michael Backman om du har frågor om kursen! 


Innehåll

Totalt: 40 YHP

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Undervisningen sker helt på engelska. Kurslitteratur och annat material som används i utbildningen samt undervisningen och arbetslivets medverkan i utbildningen sker på engelska.

 • 1 år heltidsarbete med erfarenhet inom fordonsindustrin, industrins processer och logistikkedjor. Erfarenhet från tekniken

  bakom konventionella drivmedel.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

 

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.