Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Drift- och fastighetstekniker Distans

Yrkeshögskola

Längd

300 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 8 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Drift- och Fastighetstekniker

Som Drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med fastighetsägare, hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att samarbete med underentreprenörer och hantverkare.

Att ansvara för driften av en fastighet innebär också att komma med förslag på förbättringar inom de olika tekniska systemen såsom värme, ventilation, vatten, belysning, hissar, passage och avlopp. Arbetet är ett fritt jobb under ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.

 • Kolla även på H2M´s film om att arbeta som fastighetstekniker här

 

Jobbmöjligheter

I branschen är efterfrågan hög på ny kompetens inom bland annat digitalisering, energioptimering och fastighetsautomation. Rekrytering av nya medarbetare i fastighetsbranschen är stor tack vare den snabba teknikutvecklingen och även p.g.a. de stora pensionsavgångarna.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningens 1,5 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

LIA – Vägen till ditt nya jobb!


En viktig del av utbildningstiden är LIA – Lärande i Arbete. Under din LIA-period är du ute på en arbetsplats och får testa på yrkesrollen samt lära känna branschen. LIA-perioden ger dig unika möjligheter som kan leda till en anställning efter utbildningens slut.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta fastighet.yh@ya.se 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Branschanpassad ekonomi och juridik, 15 yh-poäng
 • Byggfysik, 15 yh-poäng
 • Drift och underhåll, 15 yh-poäng
 • Elsystem, 20 yh-poäng
 • Energieffektivisering och hållbarhet, 25 yh-poäng
 • Examensarbete, 15 yh-poäng
 • Fastighetsautomation, 20 yh-poäng
 • Fastighetstekniska system, 25 yh-poäng
 • Fastighetsägarens egenkontroller, 15 yh-poäng
 • Kyla- och värmepumpsteknik, 15 yh-poäng
 • Lärande i arbete 1- Yrkesroll och fastighetsteknik, 35 yh-poäng
 • Lärande i arbete 2- Energieffektivisering och fastighetsteknik, 55 yh-poäng
 • Service och bemötande, 15 yh-poäng
 • Ventilation och brand, 15 yh-poäng

Totalt: 300 yh-poäng

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i en av följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Praktisk ellära, 100 p

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

Eller

 • Teknik 1, 150 p

LÄS PREPARANDUTBILDNING “TEKNIK 1”

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Drift- och Fastighetstekniker

Som Drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med fastighetsägare, hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att samarbete med underentreprenörer och hantverkare.

Att ansvara för driften av en fastighet innebär också att komma med förslag på förbättringar inom de olika tekniska systemen såsom värme, ventilation, vatten, belysning, hissar, passage och avlopp. Arbetet är ett fritt jobb under ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.

 • Kolla även på H2M´s film om att arbeta som fastighetstekniker här

 

Jobbmöjligheter

I branschen är efterfrågan hög på ny kompetens inom bland annat digitalisering, energioptimering och fastighetsautomation. Rekrytering av nya medarbetare i fastighetsbranschen är stor tack vare den snabba teknikutvecklingen och även p.g.a. de stora pensionsavgångarna.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningens 1,5 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

LIA – Vägen till ditt nya jobb!


En viktig del av utbildningstiden är LIA – Lärande i Arbete. Under din LIA-period är du ute på en arbetsplats och får testa på yrkesrollen samt lära känna branschen. LIA-perioden ger dig unika möjligheter som kan leda till en anställning efter utbildningens slut.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta fastighet.yh@ya.se 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Branschanpassad ekonomi och juridik, 15 yh-poäng
 • Byggfysik, 15 yh-poäng
 • Drift och underhåll, 15 yh-poäng
 • Elsystem, 20 yh-poäng
 • Energieffektivisering och hållbarhet, 25 yh-poäng
 • Examensarbete, 15 yh-poäng
 • Fastighetsautomation, 20 yh-poäng
 • Fastighetstekniska system, 25 yh-poäng
 • Fastighetsägarens egenkontroller, 15 yh-poäng
 • Kyla- och värmepumpsteknik, 15 yh-poäng
 • Lärande i arbete 1- Yrkesroll och fastighetsteknik, 35 yh-poäng
 • Lärande i arbete 2- Energieffektivisering och fastighetsteknik, 55 yh-poäng
 • Service och bemötande, 15 yh-poäng
 • Ventilation och brand, 15 yh-poäng

Totalt: 300 yh-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i en av följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Praktisk ellära, 100 p

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

Eller

 • Teknik 1, 150 p

LÄS PREPARANDUTBILDNING “TEKNIK 1”

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Karriärvägar

#Drift- och Fastighetstekniker

#Fastighetstekniker

#Energitekniker inom Fastighet

#Automationstekniker inom Fastighet

#Servicetekniker Fastighet

Se fler utbildningar i

HalmstadUppsala

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.