Mina studier

Program YH

Drift- och fastighetstekniker

Program YH

Längd

300 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en drift- och fastighetstekniker?

Som drift- och fastighetstekniker har du en nyckelroll med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Det är ett socialt yrke där du ofta kommer i kontakt med exempelvis fastighetsägare, hyresgäster, arbetskamrater samt underentreprenörer och hantverkare. Det är därför viktigt att du gillar att samarbeta och skapa goda relationer. Att ansvara för driften av en fastighet innebär också att komma med förslag på förbättringar inom de olika tekniska systemen såsom värme, ventilation, vatten, belysning, hissar, passage och avlopp. Som drift- och fastighetstekniker har du ett fritt jobb med mycket ansvar, med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.

 

Jobbmöjligheter efter examen

I branschen är efterfrågan hög på ny kompetens inom bland annat digitalisering, energioptimering och fastighetsautomation. Rekrytering av nya medarbetare i fastighetsbranschen är stor tack vare den snabba teknikutvecklingen och på grund av de stora pensionsavgångarna. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningens 1,5 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta fastighet.yh@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Branschanpassad ekonomi och juridik, 15 yhp

Kursen ger dig kunskap om den ekonomiska driften av en fastighet, och vilka faktorer som påverkar driftsekonomin. Du lär dig att analysera driftrapporter samt upprätta kostnads- och investeringskalkyler. Kursen ger också insikt i avtalsrätt och juridiken vid upphandling av varor och entreprenadstjänster.

Byggnadsfysik, 15 yhp

Kursen ger dig specialiserade kunskaper inom byggnadskonstruktioner och byggnadstekniker med fokus på fukt och fuktvandring. Du lär dig att göra bedömning av olika omständigheter i och omkring fastigheter som riskerar att ge fuktskador, göra enklare beräkningar av energiförluster och fuktberäkningar samt kunna föreslå förebyggande åtgärder.

Drift och underhåll, 15 yhp

Kursen ger dig avancerade kunskaper och färdigheter för att kunna sköta drift och underhåll av tekniska installationer ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv. Du lär dig också hur du utför felsökning samt att förstå och använda dig av ritningar, manualer, driftscheman, specialinstrument och mycket mer. Efter kursen kommer du ha kompetensen att göra översyn, planera underhåll och felsöka fastighetstekniska system, samt avgöra och föreslå systemspecifika energibesparande åtgärder.

Elsystem, 20 yhp

Kursen ger dig fördjupad kunskap i byggnaders elsystem, hur man på ett säkert och hållbart sätt underhåller elsystem och elektriska installationer. Vi går igenom hur man hanterar beställarfrågor och felanmälningar avseende eltekniska system. Du kommer att kunna mäta och utföra eltekniska beräkningar inom fastigheten samt att använda relevant dokumentation.

Energieffektivisering och hållbarhet, 25 yhp

Under kursen lär du dig om energieffektivisering i praktiken genom att få förståelse för sammanhang mellan värme, kyla, ventilation och de digitala system som finns i fastigheter. Kursen behandlar också hållbarhetsmål och hur fastighetsdrift kan optimeras för minskad miljöpåverkan. Du får också lära dig att göra en energieffektiviseringsanalys och åtgärdsplaner med syfte att optimera fastighetsdriften ur ett energi- och miljöhållbart sätt.

Fastighetsautomation, 25 yhp

Under kursen går vi igenom olika styr- och reglersystem, drift av systemen, verktyg för felsökning och identifiering av störningar och åtgärder. Du lär dig att självständigt kunna ansvara för energieffektiviserande drift, underhåll samt justering och intrimning av olika fastigheters styr- och reglerutrustning.

Fastighetstekniska system, 25 yhp

Kursen ger dig specialiserad tekniska kunskaper och färdigheter i fastighetstekniska system, såsom värme, kyla, ventilation och sanitet. Du lär dig om hur de olika fastighetssystemen samverkar och påverkar inomhusklimatet. Kursen ger kompetens i att analysera och utvärdera funktion och konstruktion av tekniska installationer i en byggnad med hänsyn till energieffektivitet och hållbarhet.

Fastighetsägarens egenkontroller, 15 yhp

Under kursen går vi igenom vilka lagar och föreskrifter som reglerar kontroller i ett fastighetsbestånd. Du får också lära dig att ansvara för olika former av egenkontroller och välja relevant metod för detta.

Kyla- och värmepumpsteknik, 15 yhp

Kursen ger dig specialiserad kunskap inom kyl- och värmepumpsteknik. Vi går igenom hur du på ett energismart sätt sköter drift och underhåll av kyl- och värmetekniska installationer. Efter kursen har du kompetens i att bedöma energibesparingspotentialer och lönsamhet vid åtgärder vad gäller minskning av kylbehovet i en fastighet.

Service och bemötande, 15 yhp

Under kursen får du förståelse för socialt ansvarstagande kring fastighetsbranschen samt inblick i den sociala kompetens som krävs för att bemöta kunder och hantera kulturella skillnader. Du får verktyg för att bemöta kunder och intressenter i olika fastighetsrelaterade sammanhang.

Ventilation och brand, 15 yhp

Kursen ger avancerade kunskaper och färdigheter om ventilation, luftbehandling, drift och skötsel av ventilationsaggregat samt en god inomhusmiljö. Vidare får du kunskaper i vad som krävs gällande systematiskt brandskyddsarbete. Kursen ger specialiserad teknisk kompetens för att självständigt kunna sköta drift och underhåll av ventilation i en byggnad.

Lärande i arbete 1- Yrkesroll och fastighetsteknik, 35 yhp
Lärande i arbete 2- Energieffektivisering och fastighetsteknik, 55 yhp
Examensarbete, 10 yhp
Totalt: 300 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
 4. alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i en av följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Praktisk ellära, 100 p

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

Eller

 • Teknik 1, 150 p

LÄS PREPARANDUTBILDNING “TEKNIK 1”

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Beskrivning

Vad gör en drift- och fastighetstekniker?

Som drift- och fastighetstekniker har du en nyckelroll med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Det är ett socialt yrke där du ofta kommer i kontakt med exempelvis fastighetsägare, hyresgäster, arbetskamrater samt underentreprenörer och hantverkare. Det är därför viktigt att du gillar att samarbeta och skapa goda relationer. Att ansvara för driften av en fastighet innebär också att komma med förslag på förbättringar inom de olika tekniska systemen såsom värme, ventilation, vatten, belysning, hissar, passage och avlopp. Som drift- och fastighetstekniker har du ett fritt jobb med mycket ansvar, med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.

 

Jobbmöjligheter efter examen

I branschen är efterfrågan hög på ny kompetens inom bland annat digitalisering, energioptimering och fastighetsautomation. Rekrytering av nya medarbetare i fastighetsbranschen är stor tack vare den snabba teknikutvecklingen och på grund av de stora pensionsavgångarna. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningens 1,5 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta fastighet.yh@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Branschanpassad ekonomi och juridik, 15 yhp

Kursen ger dig kunskap om den ekonomiska driften av en fastighet, och vilka faktorer som påverkar driftsekonomin. Du lär dig att analysera driftrapporter samt upprätta kostnads- och investeringskalkyler. Kursen ger också insikt i avtalsrätt och juridiken vid upphandling av varor och entreprenadstjänster.

Byggnadsfysik, 15 yhp

Kursen ger dig specialiserade kunskaper inom byggnadskonstruktioner och byggnadstekniker med fokus på fukt och fuktvandring. Du lär dig att göra bedömning av olika omständigheter i och omkring fastigheter som riskerar att ge fuktskador, göra enklare beräkningar av energiförluster och fuktberäkningar samt kunna föreslå förebyggande åtgärder.

Drift och underhåll, 15 yhp

Kursen ger dig avancerade kunskaper och färdigheter för att kunna sköta drift och underhåll av tekniska installationer ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv. Du lär dig också hur du utför felsökning samt att förstå och använda dig av ritningar, manualer, driftscheman, specialinstrument och mycket mer. Efter kursen kommer du ha kompetensen att göra översyn, planera underhåll och felsöka fastighetstekniska system, samt avgöra och föreslå systemspecifika energibesparande åtgärder.

Elsystem, 20 yhp

Kursen ger dig fördjupad kunskap i byggnaders elsystem, hur man på ett säkert och hållbart sätt underhåller elsystem och elektriska installationer. Vi går igenom hur man hanterar beställarfrågor och felanmälningar avseende eltekniska system. Du kommer att kunna mäta och utföra eltekniska beräkningar inom fastigheten samt att använda relevant dokumentation.

Energieffektivisering och hållbarhet, 25 yhp

Under kursen lär du dig om energieffektivisering i praktiken genom att få förståelse för sammanhang mellan värme, kyla, ventilation och de digitala system som finns i fastigheter. Kursen behandlar också hållbarhetsmål och hur fastighetsdrift kan optimeras för minskad miljöpåverkan. Du får också lära dig att göra en energieffektiviseringsanalys och åtgärdsplaner med syfte att optimera fastighetsdriften ur ett energi- och miljöhållbart sätt.

Fastighetsautomation, 25 yhp

Under kursen går vi igenom olika styr- och reglersystem, drift av systemen, verktyg för felsökning och identifiering av störningar och åtgärder. Du lär dig att självständigt kunna ansvara för energieffektiviserande drift, underhåll samt justering och intrimning av olika fastigheters styr- och reglerutrustning.

Fastighetstekniska system, 25 yhp

Kursen ger dig specialiserad tekniska kunskaper och färdigheter i fastighetstekniska system, såsom värme, kyla, ventilation och sanitet. Du lär dig om hur de olika fastighetssystemen samverkar och påverkar inomhusklimatet. Kursen ger kompetens i att analysera och utvärdera funktion och konstruktion av tekniska installationer i en byggnad med hänsyn till energieffektivitet och hållbarhet.

Fastighetsägarens egenkontroller, 15 yhp

Under kursen går vi igenom vilka lagar och föreskrifter som reglerar kontroller i ett fastighetsbestånd. Du får också lära dig att ansvara för olika former av egenkontroller och välja relevant metod för detta.

Kyla- och värmepumpsteknik, 15 yhp

Kursen ger dig specialiserad kunskap inom kyl- och värmepumpsteknik. Vi går igenom hur du på ett energismart sätt sköter drift och underhåll av kyl- och värmetekniska installationer. Efter kursen har du kompetens i att bedöma energibesparingspotentialer och lönsamhet vid åtgärder vad gäller minskning av kylbehovet i en fastighet.

Service och bemötande, 15 yhp

Under kursen får du förståelse för socialt ansvarstagande kring fastighetsbranschen samt inblick i den sociala kompetens som krävs för att bemöta kunder och hantera kulturella skillnader. Du får verktyg för att bemöta kunder och intressenter i olika fastighetsrelaterade sammanhang.

Ventilation och brand, 15 yhp

Kursen ger avancerade kunskaper och färdigheter om ventilation, luftbehandling, drift och skötsel av ventilationsaggregat samt en god inomhusmiljö. Vidare får du kunskaper i vad som krävs gällande systematiskt brandskyddsarbete. Kursen ger specialiserad teknisk kompetens för att självständigt kunna sköta drift och underhåll av ventilation i en byggnad.

Lärande i arbete 1- Yrkesroll och fastighetsteknik, 35 yhp
Lärande i arbete 2- Energieffektivisering och fastighetsteknik, 55 yhp
Examensarbete, 10 yhp
Totalt: 300 YH-poäng
Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
 4. alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i en av följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Praktisk ellära, 100 p

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

Eller

 • Teknik 1, 150 p

LÄS PREPARANDUTBILDNING “TEKNIK 1”

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Drift- och Fastighetstekniker

#Fastighetstekniker

#Energitekniker inom Fastighet

#Automationstekniker inom Fastighet

#Servicetekniker Fastighet

Se fler utbildningar i

Västerås/Uppsala
Ung kvinna som ler mot kamera och pekar mot en iPad

Jag ville ha ett praktiskt yrke med mycket rörelse. Det bästa med utbildningen är bredden, du får lära dig så många olika saker! Sen kan du fördjupa dig i det du tycker är mest intressant. Så till dig som vill söka säger jag – kör! Det är superroligt och du får lära dig så mycket nytt. 

Emmy Hellström, studerat till Drift- och fastighetstekniker

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.