Mina studier

Öppen för ansökan

Kort YH-Utbildning

Digital station – IEC 61850 Distans

Öppen för ansökan

Kort YH-Utbildning

Längd

45 YH-poäng, 9 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Genom den här korta utbildningen får du ordentlig kompetens att praktiskt arbeta med kommunikationsprotokollet IEC 61850 och mjukvaror kopplat till den tekniska utrustningen.  

 

IEC 61850 är en internationell standard som definierar kommunikationsprotokoll för intelligenta elektroniska enheter (IED) vid transformatorstationer. Det finns ett stort behov av kompetens inom området och utbildningen har tagits fram i samarbete med flera centrala företag i branschen.

 

Under kursen får du kunskaper om överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Du får också utveckla din färdighet att identifiera och använda överföringsprotokoll och standarder för kommunikation i elkraftanläggningar. 

 

Jobbmöjligheter

Det satsas just nu stort på att energisektorns attraktionskraft ska stärkas för att säkra att kompetensbrist inte blir ett hinder för elektrifieringen. Med den här utbildningen blir du attraktiv inom framtidsbranscher som energisektorn och näraliggande sektorer. 

 

Eftersom utbildningen sker på distans kan du, oavsett var du bor, utveckla din kompetens inom området och ta del av ett livslångt lärande. 

Kommunikation - Digital station, 25 YHP

Den här kursen ger dig kunskaper om överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar samt den teknikutveckling som leder fram till nästa generations elnät. Den kommer också ge dig färdighet att identifiera och använda dessa överföringsprotokoll och standarder för kommunikation i elkraftanläggningar.

Mjukvara - Digital station, 20 YHP

Syftet med den här kursen är att ge dig kunskaper om den mjukvara som används inom stationsautomation och färdigheter i programmerings- och konfigurationsverktyget PCM600 samt diagnos- och applikationstestningsverktyget ITT600. Vidare får du här kompetenser att självständigt arbeta med kommunikationsprotokollet IEC 61850.

Särskilda förkunskaper:

Sex månaders heltidsarbete inom elkraftsbranschen eller motsvarande kunskaper där ellära ingår.  Denna yrkeserfarenhet kan även erhållas från högre utbildning där LIA/Praktik med minst 1/3 av utbildningen ingår. 

 

Är du osäker på om du har rätt behörighet? Ta kontakt med vår utbildningsledare för att fråga. 

 

Kontakt: rebecka.nordstrom@ya.se

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Genom den här korta utbildningen får du ordentlig kompetens att praktiskt arbeta med kommunikationsprotokollet IEC 61850 och mjukvaror kopplat till den tekniska utrustningen.  

 

IEC 61850 är en internationell standard som definierar kommunikationsprotokoll för intelligenta elektroniska enheter (IED) vid transformatorstationer. Det finns ett stort behov av kompetens inom området och utbildningen har tagits fram i samarbete med flera centrala företag i branschen.

 

Under kursen får du kunskaper om överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Du får också utveckla din färdighet att identifiera och använda överföringsprotokoll och standarder för kommunikation i elkraftanläggningar. 

 

Jobbmöjligheter

Det satsas just nu stort på att energisektorns attraktionskraft ska stärkas för att säkra att kompetensbrist inte blir ett hinder för elektrifieringen. Med den här utbildningen blir du attraktiv inom framtidsbranscher som energisektorn och näraliggande sektorer. 

 

Eftersom utbildningen sker på distans kan du, oavsett var du bor, utveckla din kompetens inom området och ta del av ett livslångt lärande. 

Innehåll
Kommunikation - Digital station, 25 YHP

Den här kursen ger dig kunskaper om överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar samt den teknikutveckling som leder fram till nästa generations elnät. Den kommer också ge dig färdighet att identifiera och använda dessa överföringsprotokoll och standarder för kommunikation i elkraftanläggningar.

Mjukvara - Digital station, 20 YHP

Syftet med den här kursen är att ge dig kunskaper om den mjukvara som används inom stationsautomation och färdigheter i programmerings- och konfigurationsverktyget PCM600 samt diagnos- och applikationstestningsverktyget ITT600. Vidare får du här kompetenser att självständigt arbeta med kommunikationsprotokollet IEC 61850.

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

Sex månaders heltidsarbete inom elkraftsbranschen eller motsvarande kunskaper där ellära ingår.  Denna yrkeserfarenhet kan även erhållas från högre utbildning där LIA/Praktik med minst 1/3 av utbildningen ingår. 

 

Är du osäker på om du har rätt behörighet? Ta kontakt med vår utbildningsledare för att fråga. 

 

Kontakt: rebecka.nordstrom@ya.se

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

 

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR