Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kort YH-Utbildning

CSR som affärsdrivande verktyg

Öppen för sen ansökan

Kort YH-Utbildning

Längd

30 YH-poäng, 12 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

En skräddarsydd utbildning som stärker kompetensen inom praktiskt yrkesutövande i hållbarhets- och omställningsfrågor hos befintlig personal i ledande ställning.

 

Företags samhällsansvar diskuteras allt mer och begrepp som hållbarhet, omställning och CSR-arbete är vedertagna ord i företag och regioners interna arbete. Tyvärr saknar många företag idag handlingsplaner där miljö– och hållbarhetsarbetet integreras i affärsprocesser och beslut.

 

Denna utbildning riktar sig till affärs- och personalledare, HR-personer, med flera som behöver ny kunskap i att  sätta klimatmål enligt SBT-initiativet (Science Based Targets) och att kunna styra samt följa upp strategier och hållbarhetsmål. Utbildningen genomförs delvis på engelska.   

 

Möt tidigare kursdeltagare 

 

” Målet var att få en bred och stabil grund att stå, samt en bättre förståelse och nya infallsvinklar kring hur vår organisation kan arbeta med hållbarhetsfrågor” – Daniel Forsgren, VD och ägare på Riverpoint AB.

 

Läs hela artikeln med Daniel

 

 

Fler starter för utbildningen läggs ut löpande.

Hållbar förändringsledning, 15 yhp

Kursens syfte är att ge färdigheter och kompetenser i praktiskt genomförande och effektiva tillvägagångssätt för att analysera, driva eller vidareutveckla hållbarhetsarbetet i en verksamhet, samt att identifiera nyckelfrågor och problemområden och därigenom koppla en verksamhets arbete till de globala hållbarhetsmålen.
Målet är att den studerande, efter avslutad utbildning, självständigt och med ansvar skall ha kompetens att identifiera och tydliggöra problem- och utvecklingsområden inom hållbar utveckling. Den studerande skall också lära sig att förstå företagens roll i hållbarhetsavseende och få färdigheter och kompetenser i att arbeta affärsdrivande för hållbar verksamhetsutveckling.

Den studerande skall förstå och identifiera utmaningar och lösningar, för sin verksamhet, och kunna planera förändringsarbete inom hållbar utveckling. Under utbildningen kommer den studerande med utgångspunkt från problematiseringar att genomföra hållbarhetsutvärdering för givna Case samt att med stöd i centrala begrepp, modeller och kriterier arbeta systematiskt med att framställa och förklara hållbarhetspolicys.

Kursen innehåller:
• Föreläsningar
• Workshops
• Seminarier
• Casearbete

Systematiskt hållbarhetsarbete och CSR, 15 yhp

Syftar till att ge den studerande kunskaper om hållbarhet och färdigheter i att kunna upprätta strategier för hållbar utveckling i sin egen bransch. Vidare får den studerande kunskaper om CSR (Corporate Social Responsibility) och hur ett systematiskt arbete, som bygger på idén att företagen själva ska ta ansvar, påverkar samhället miljömässigt, ekonomiskt och socialt.
Målet är att ge den studerande kunskap och färdigheter för att kunna arbeta vidare med CSR - och hållbarhetsfrågor i sin yrkesvardag, genom att kunna identifiera, undersöka och analysera en verksamhets/organisations hållbarhetsarbete utifrån de globala målen i Agenda 2030 och kompetenser att ta fram relevanta förslag för systematiskt affärsdrivande CSR-arbete ur ett lagligt och etiskt perspektiv.

Kursen innehåller:
• Föreläsningar
• Workshops
• Seminarier
• Casearbete

Totalt: 30 YH-poäng

Särskilda förkunskaper:

Yrkeserfarenhet 1 år heltid. 

Typ av erfarenhetsområde: Yrkeserfarenhet från beslutsfattande position och/eller exempelvis HR funktion eller andra former av arbete med ledarskapsfrågor i sin nuvarande yrkesroll. Denna utbildning kräver att du i dag arbetar i en beslutsfattande position och riktar sig till personer med beslutsfattande positioner kring exempelvis, inköp, försäljning, personalhantering, kvalitetsarbete med mera.   

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

En skräddarsydd utbildning som stärker kompetensen inom praktiskt yrkesutövande i hållbarhets- och omställningsfrågor hos befintlig personal i ledande ställning.

 

Företags samhällsansvar diskuteras allt mer och begrepp som hållbarhet, omställning och CSR-arbete är vedertagna ord i företag och regioners interna arbete. Tyvärr saknar många företag idag handlingsplaner där miljö– och hållbarhetsarbetet integreras i affärsprocesser och beslut.

 

Denna utbildning riktar sig till affärs- och personalledare, HR-personer, med flera som behöver ny kunskap i att  sätta klimatmål enligt SBT-initiativet (Science Based Targets) och att kunna styra samt följa upp strategier och hållbarhetsmål. Utbildningen genomförs delvis på engelska.   

 

Möt tidigare kursdeltagare 

 

” Målet var att få en bred och stabil grund att stå, samt en bättre förståelse och nya infallsvinklar kring hur vår organisation kan arbeta med hållbarhetsfrågor” – Daniel Forsgren, VD och ägare på Riverpoint AB.

 

Läs hela artikeln med Daniel

 

 

Fler starter för utbildningen läggs ut löpande.

Innehåll
Hållbar förändringsledning, 15 yhp

Kursens syfte är att ge färdigheter och kompetenser i praktiskt genomförande och effektiva tillvägagångssätt för att analysera, driva eller vidareutveckla hållbarhetsarbetet i en verksamhet, samt att identifiera nyckelfrågor och problemområden och därigenom koppla en verksamhets arbete till de globala hållbarhetsmålen.
Målet är att den studerande, efter avslutad utbildning, självständigt och med ansvar skall ha kompetens att identifiera och tydliggöra problem- och utvecklingsområden inom hållbar utveckling. Den studerande skall också lära sig att förstå företagens roll i hållbarhetsavseende och få färdigheter och kompetenser i att arbeta affärsdrivande för hållbar verksamhetsutveckling.

Den studerande skall förstå och identifiera utmaningar och lösningar, för sin verksamhet, och kunna planera förändringsarbete inom hållbar utveckling. Under utbildningen kommer den studerande med utgångspunkt från problematiseringar att genomföra hållbarhetsutvärdering för givna Case samt att med stöd i centrala begrepp, modeller och kriterier arbeta systematiskt med att framställa och förklara hållbarhetspolicys.

Kursen innehåller:
• Föreläsningar
• Workshops
• Seminarier
• Casearbete

Systematiskt hållbarhetsarbete och CSR, 15 yhp

Syftar till att ge den studerande kunskaper om hållbarhet och färdigheter i att kunna upprätta strategier för hållbar utveckling i sin egen bransch. Vidare får den studerande kunskaper om CSR (Corporate Social Responsibility) och hur ett systematiskt arbete, som bygger på idén att företagen själva ska ta ansvar, påverkar samhället miljömässigt, ekonomiskt och socialt.
Målet är att ge den studerande kunskap och färdigheter för att kunna arbeta vidare med CSR - och hållbarhetsfrågor i sin yrkesvardag, genom att kunna identifiera, undersöka och analysera en verksamhets/organisations hållbarhetsarbete utifrån de globala målen i Agenda 2030 och kompetenser att ta fram relevanta förslag för systematiskt affärsdrivande CSR-arbete ur ett lagligt och etiskt perspektiv.

Kursen innehåller:
• Föreläsningar
• Workshops
• Seminarier
• Casearbete

Totalt: 30 YH-poäng

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

Yrkeserfarenhet 1 år heltid. 

Typ av erfarenhetsområde: Yrkeserfarenhet från beslutsfattande position och/eller exempelvis HR funktion eller andra former av arbete med ledarskapsfrågor i sin nuvarande yrkesroll. Denna utbildning kräver att du i dag arbetar i en beslutsfattande position och riktar sig till personer med beslutsfattande positioner kring exempelvis, inköp, försäljning, personalhantering, kvalitetsarbete med mera.   

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här