Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Cirkulär ekonomi för restaurang-/kökschefer

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

25 YH-poäng, 10 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Varför läsa en kurs i cirkulär ekonomi?

Behöver er restaurangverksamhet börja tänka mer cirkulärt och innovativt? Vill du utvecklas i din roll som restaurang/kökschef? Då är detta en kort upskill-kurs för dig! En tredjedel av all mat som produceras slängs. För att Sverige ska uppnå sin vision i arbetet med Agenda 2030 behöver vi halvera matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, samt i hela livsmedelskedjan.

 

I denna kompetensutvecklande upskill-kurs lär du dig utföra prognoser för att skapa en hållbar ekonomisk modell för matproduktion och konsumtion. Fokus i kursen ligger på att identifiera och implementera innovativa lösningar för att er verksamhet ska:
 

 • Minska matsvinnet
 • Optimera resursutnyttjandet

 

Ansök till kursen och ta chansen att ställa om er verksamhet till cirkulär ekonomi!

 

Vem är kursen för?

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma inom den privata restaurangsektorn och offentliga måltiden. Din yrkesroll kan bland annat vara kökschef, arbetsledare, förste kock eller restaurangchef.

 

Hur ser kursens upplägg ut?

Detta är en kort distanskurs på 10 veckor, som du läser på halvfart. Kursen är anpassad för att läsas parallellt med jobb. Kursen består av seminarier (1 tillfälle/vecka á 2.5 h förlagd på sen eftermiddag),  gruppdiskussioner, övningsuppgifter och egen handledningstid.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Cirkulär ekonomi i kök och restaurang, 25 yhp

Kursens mål och syfte är att ge de studerande specialiserade kunskaper inom cirkulär ekonomi för anställda med ansvar i stor- och restaurangkök och låta dem utveckla specialkompetens att hantera hållbarhets och resursfördelningsfrågor samt göra beräkningar för råvaror, avfallshantering, lönsamhet osv.

Målet är också att ge de studerande färdigheter och kompetenser för självständigt göra prognoser och lönsamhetsberäkningar med hållbarhet och cirkularitet i fokus och använda digitala medel för beräkningar, analys och kommunikation. Dessutom får de färdigheter i att kalkylera risker och hantera samt följa upp avvikelser för kök av olika storlek.

Den studerande får också kunskap och kompetens att vägleda andra och kommunicera beräkningar, prognoser och resursoch hållbarhetsfrågor till involverade.

Vidare är målet att den studerande ska få kompetenser att självständigt utforma, analysera och utvärdera olika lösningar som syftar till att förbättra en produkt, tjänst eller verksamhet utifrån olika principer inom cirkulär ekonomi.

Totalt: 25 YHP

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • 1 års arbetslivserfarenhet av storkök eller restaurang. Studerande behöver ha upplevt hur  säsonger påverkar kassaflödet och kundernas krav samt förstå vilka resurser som används och slösas med i branschen.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Varför läsa en kurs i cirkulär ekonomi?

Behöver er restaurangverksamhet börja tänka mer cirkulärt och innovativt? Vill du utvecklas i din roll som restaurang/kökschef? Då är detta en kort upskill-kurs för dig! En tredjedel av all mat som produceras slängs. För att Sverige ska uppnå sin vision i arbetet med Agenda 2030 behöver vi halvera matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, samt i hela livsmedelskedjan.

 

I denna kompetensutvecklande upskill-kurs lär du dig utföra prognoser för att skapa en hållbar ekonomisk modell för matproduktion och konsumtion. Fokus i kursen ligger på att identifiera och implementera innovativa lösningar för att er verksamhet ska:
 

 • Minska matsvinnet
 • Optimera resursutnyttjandet

 

Ansök till kursen och ta chansen att ställa om er verksamhet till cirkulär ekonomi!

 

Vem är kursen för?

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma inom den privata restaurangsektorn och offentliga måltiden. Din yrkesroll kan bland annat vara kökschef, arbetsledare, förste kock eller restaurangchef.

 

Hur ser kursens upplägg ut?

Detta är en kort distanskurs på 10 veckor, som du läser på halvfart. Kursen är anpassad för att läsas parallellt med jobb. Kursen består av seminarier (1 tillfälle/vecka á 2.5 h förlagd på sen eftermiddag),  gruppdiskussioner, övningsuppgifter och egen handledningstid.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Innehåll
Cirkulär ekonomi i kök och restaurang, 25 yhp

Kursens mål och syfte är att ge de studerande specialiserade kunskaper inom cirkulär ekonomi för anställda med ansvar i stor- och restaurangkök och låta dem utveckla specialkompetens att hantera hållbarhets och resursfördelningsfrågor samt göra beräkningar för råvaror, avfallshantering, lönsamhet osv.

Målet är också att ge de studerande färdigheter och kompetenser för självständigt göra prognoser och lönsamhetsberäkningar med hållbarhet och cirkularitet i fokus och använda digitala medel för beräkningar, analys och kommunikation. Dessutom får de färdigheter i att kalkylera risker och hantera samt följa upp avvikelser för kök av olika storlek.

Den studerande får också kunskap och kompetens att vägleda andra och kommunicera beräkningar, prognoser och resursoch hållbarhetsfrågor till involverade.

Vidare är målet att den studerande ska få kompetenser att självständigt utforma, analysera och utvärdera olika lösningar som syftar till att förbättra en produkt, tjänst eller verksamhet utifrån olika principer inom cirkulär ekonomi.

Totalt: 25 YHP

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • 1 års arbetslivserfarenhet av storkök eller restaurang. Studerande behöver ha upplevt hur  säsonger påverkar kassaflödet och kundernas krav samt förstå vilka resurser som används och slösas med i branschen.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Cirkulär ekonomi för restaurang-/kökschefer

Längd : 25 YH-poäng, 10 veckor

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Varför läsa en kurs i cirkulär ekonomi?

Behöver er restaurangverksamhet börja tänka mer cirkulärt och innovativt? Vill du utvecklas i din roll som restaurang/kökschef? Då är detta en kort upskill-kurs för dig! En tredjedel av all mat som produceras slängs. För att Sverige ska uppnå sin vision i arbetet med Agenda 2030 behöver vi halvera matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, samt i hela livsmedelskedjan.

 

I denna kompetensutvecklande upskill-kurs lär du dig utföra prognoser för att skapa en hållbar ekonomisk modell för matproduktion och konsumtion. Fokus i kursen ligger på att identifiera och implementera innovativa lösningar för att er verksamhet ska:
 

 • Minska matsvinnet
 • Optimera resursutnyttjandet

 

Ansök till kursen och ta chansen att ställa om er verksamhet till cirkulär ekonomi!

 

Vem är kursen för?

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma inom den privata restaurangsektorn och offentliga måltiden. Din yrkesroll kan bland annat vara kökschef, arbetsledare, förste kock eller restaurangchef.

 

Hur ser kursens upplägg ut?

Detta är en kort distanskurs på 10 veckor, som du läser på halvfart. Kursen är anpassad för att läsas parallellt med jobb. Kursen består av seminarier (1 tillfälle/vecka á 2.5 h förlagd på sen eftermiddag),  gruppdiskussioner, övningsuppgifter och egen handledningstid.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 


Innehåll

Totalt: 25 YHP

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • 1 års arbetslivserfarenhet av storkök eller restaurang. Studerande behöver ha upplevt hur  säsonger påverkar kassaflödet och kundernas krav samt förstå vilka resurser som används och slösas med i branschen.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.