Mina studier

Kurspaket YH

Byggnadsfysik inom träbyggnation

Kurspaket YH

Längd

20 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Stärk din kompetens i byggnadsfysik inom träbyggnation!

Behöver er verksamhet göra ett kompetenslyft och få en fördjupad  förståelse för hur fukt, luft och värme påverkar en byggnad? Då är detta en kort kurs för er! 

 

Denna distanskurs är en direkt påbyggnadsutbildning/upskill för dig som redan arbetar som projektör eller konstruktör inom byggbranschen. I kursen får du ytterligare fördjupade färdigheter och kompetenser i att förstå och hantera de fysikaliska påverkansfaktorerna när det kommer till slutprojektering.

 

Efter avklarad kurs kommer du ha ökad kunskap kring att förhindra fuktpåverkan och därmed minimera att en byggnation går fel. Du kommer även att ha ökat din kunskap i att hantera och utforma en korrekt fuktdokumentation.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Byggnadsfysik inom träbyggnation, 20 yhp

Syfte:
Den studerande skall kunna utföra enklare beräkningar samt få fördjupad förståelse för konstruktionernas uppbyggnad och verkningssätt kopplat till fukt, luft och värme.

Mål:
Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap om hur olika byggdelar beter sig fysikaliskt och hur olika utföranden påverkar byggdelarnas funktion. Den studerande kommer självständigt kunna utföra robustare, mer avancerade och funktionella byggdelar.

Innehåll:
-BBR (Boverkets byggregler) kap 6
-Värmefördelning i byggnadsdelar
-Fukttransport
-Lufttätande skikt
-Ventilation
-Förebygga köldbryggor och fuktskaderisker.
-Värdera fukt, värmeförluster och lufttäthet i byggnaders klimatskal
-Hälsorisker kopplade till luft, värme, fukt markradon i byggnader
-Utföra enklare handberäkningar för t e x värmeisolering, värmefördelning, fuktisolering och fuktfördelning för en byggnad

Totalt: 20 YHP

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Utbildningen kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men i vissa underlag kan det förekomma begrepp på engelska.

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet. Den sökande ska ha en bakgrund från byggbranschen med inriktning projektering och/eller konstruktion. Yrkeserfarenhet från LIA om minst 12 månader heltid går att tillgodoräkna som branscherfarenhet. Utbildningen syftar till en kompetensutveckling inom branschen för bygg- och anläggning. Genom dess yrkeserfarenhet har du grunderna inom projektering såsom kunskaper om slutprojektering.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Stärk din kompetens i byggnadsfysik inom träbyggnation!

Behöver er verksamhet göra ett kompetenslyft och få en fördjupad  förståelse för hur fukt, luft och värme påverkar en byggnad? Då är detta en kort kurs för er! 

 

Denna distanskurs är en direkt påbyggnadsutbildning/upskill för dig som redan arbetar som projektör eller konstruktör inom byggbranschen. I kursen får du ytterligare fördjupade färdigheter och kompetenser i att förstå och hantera de fysikaliska påverkansfaktorerna när det kommer till slutprojektering.

 

Efter avklarad kurs kommer du ha ökad kunskap kring att förhindra fuktpåverkan och därmed minimera att en byggnation går fel. Du kommer även att ha ökat din kunskap i att hantera och utforma en korrekt fuktdokumentation.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Innehåll
Byggnadsfysik inom träbyggnation, 20 yhp

Syfte:
Den studerande skall kunna utföra enklare beräkningar samt få fördjupad förståelse för konstruktionernas uppbyggnad och verkningssätt kopplat till fukt, luft och värme.

Mål:
Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap om hur olika byggdelar beter sig fysikaliskt och hur olika utföranden påverkar byggdelarnas funktion. Den studerande kommer självständigt kunna utföra robustare, mer avancerade och funktionella byggdelar.

Innehåll:
-BBR (Boverkets byggregler) kap 6
-Värmefördelning i byggnadsdelar
-Fukttransport
-Lufttätande skikt
-Ventilation
-Förebygga köldbryggor och fuktskaderisker.
-Värdera fukt, värmeförluster och lufttäthet i byggnaders klimatskal
-Hälsorisker kopplade till luft, värme, fukt markradon i byggnader
-Utföra enklare handberäkningar för t e x värmeisolering, värmefördelning, fuktisolering och fuktfördelning för en byggnad

Totalt: 20 YHP

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Utbildningen kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men i vissa underlag kan det förekomma begrepp på engelska.

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet. Den sökande ska ha en bakgrund från byggbranschen med inriktning projektering och/eller konstruktion. Yrkeserfarenhet från LIA om minst 12 månader heltid går att tillgodoräkna som branscherfarenhet. Utbildningen syftar till en kompetensutveckling inom branschen för bygg- och anläggning. Genom dess yrkeserfarenhet har du grunderna inom projektering såsom kunskaper om slutprojektering.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Byggnadsfysik inom träbyggnation

Längd : 20 YH-poäng

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Stärk din kompetens i byggnadsfysik inom träbyggnation!

Behöver er verksamhet göra ett kompetenslyft och få en fördjupad  förståelse för hur fukt, luft och värme påverkar en byggnad? Då är detta en kort kurs för er! 

 

Denna distanskurs är en direkt påbyggnadsutbildning/upskill för dig som redan arbetar som projektör eller konstruktör inom byggbranschen. I kursen får du ytterligare fördjupade färdigheter och kompetenser i att förstå och hantera de fysikaliska påverkansfaktorerna när det kommer till slutprojektering.

 

Efter avklarad kurs kommer du ha ökad kunskap kring att förhindra fuktpåverkan och därmed minimera att en byggnation går fel. Du kommer även att ha ökat din kunskap i att hantera och utforma en korrekt fuktdokumentation.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 


Innehåll

Totalt: 20 YHP

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Utbildningen kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men i vissa underlag kan det förekomma begrepp på engelska.

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet. Den sökande ska ha en bakgrund från byggbranschen med inriktning projektering och/eller konstruktion. Yrkeserfarenhet från LIA om minst 12 månader heltid går att tillgodoräkna som branscherfarenhet. Utbildningen syftar till en kompetensutveckling inom branschen för bygg- och anläggning. Genom dess yrkeserfarenhet har du grunderna inom projektering såsom kunskaper om slutprojektering.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.