Lärplattform

Yrkeshögskola

Bygglovshandläggare distans i Järfälla

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med obligatoriska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum

Järfälla

 

Järfälla kommun är belägen i de södra delarna av landskapet Uppland vid sjön Mälarens östra strand, ca 2 mil från Stockholm. Här finns bland annat ett av Sveriges största handelsområden Barkarby Handelsplats och Stockholm Quality Outlet. I kommunen finns även Görvälns naturreservat med bland annat Görvälns slott, vandringsleder och badplats.

Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en bygglovshandläggare?

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

Hur ser jobbmöjligheterna för bygglovshandläggare ut?

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer närmar sig pensionsavgång.

Vad tjänar en bygglovshandläggare?

Lönen för bygglovshandläggare varierar beroende på erfarenhet och vilket företag du arbetar på. Löneutvecklingen för bygglovshandläggare har varit bra de senaste åren. Läs mer om yrket, efterfrågan och lön för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer här

Hur ser utbildningens upplägg ut?

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 12 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens 2 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskole-examen.

 

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Arkitektur och byggd miljö, 30 yh-poäng
 • Bygglovshandläggning och juridik, 30 yh-poäng
 • Byggnadsteknik, 50 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng
 • Grundläggande fastighetsbildning, 5 yh-poäng
 • Kommunalförvaltning, 10 yh-poäng
 • Lärande i arbete 1, 35 yh-poäng
 • Lärande i arbete 2, 80 yh-poäng
 • Miljölagstiftning & hållbart arbete, 15 yh-poäng
 • Praktisk bygglovshandläggning, 40 yh-poäng
 • Ledarskap, kommunikation och retorik, 25 yh-poäng
 • Samhällsplanering- detaljplanering, 30 yh-poäng
 • Samhällsplanering- översiktsplanering, 10 yh-poäng
 • Tillsyn, 20 yh-poäng

Total: 400 poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 

 • Svenska 2 alt Svenska som andra språk 2
 • Arkitektur hus eller Bygg och anläggning 1 eller Byggnadsverk

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en bygglovshandläggare?

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

Hur ser jobbmöjligheterna för bygglovshandläggare ut?

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer närmar sig pensionsavgång.

Vad tjänar en bygglovshandläggare?

Lönen för bygglovshandläggare varierar beroende på erfarenhet och vilket företag du arbetar på. Löneutvecklingen för bygglovshandläggare har varit bra de senaste åren. Läs mer om yrket, efterfrågan och lön för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer här

Hur ser utbildningens upplägg ut?

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 12 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens 2 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskole-examen.

 

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Arkitektur och byggd miljö, 30 yh-poäng
 • Bygglovshandläggning och juridik, 30 yh-poäng
 • Byggnadsteknik, 50 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng
 • Grundläggande fastighetsbildning, 5 yh-poäng
 • Kommunalförvaltning, 10 yh-poäng
 • Lärande i arbete 1, 35 yh-poäng
 • Lärande i arbete 2, 80 yh-poäng
 • Miljölagstiftning & hållbart arbete, 15 yh-poäng
 • Praktisk bygglovshandläggning, 40 yh-poäng
 • Ledarskap, kommunikation och retorik, 25 yh-poäng
 • Samhällsplanering- detaljplanering, 30 yh-poäng
 • Samhällsplanering- översiktsplanering, 10 yh-poäng
 • Tillsyn, 20 yh-poäng

Total: 400 poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 

 • Svenska 2 alt Svenska som andra språk 2
 • Arkitektur hus eller Bygg och anläggning 1 eller Byggnadsverk

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Karriärvägar

#Bygglovshandläggare

#Bygglovskoordinator

#Bygglovsinspektör

#Bygglovsassistent

#Bygglovskonsult

Har du fler frågor?

 

Kontakta vår kundservice om du har frågor om våra utbildningar.