Yrkeshögskola

Bygglovshandläggare distans

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Om utbildningen
Läs mer
Utbildningsort Välj utbildningsort
Utbildningsstart Visa alla

Välj en utbildningsort för att se aktuella datum

Förkunskaper: Se fliken Behörighet

Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Bygglovshandläggare

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

 

Jobbmöjligheter

 

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma Bygglovshandläggare närmar sig pensionsavgång.

 

 

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 12 fysiska träffar under utbildningens 2 år. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Arkitektur och byggd miljö, 30 yh-poäng
 • Bygglovshandläggning och juridik, 30 yh-poäng
 • Byggnadsteknik, 50 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng
 • Grundläggande fastighetsbildning, 5 yh-poäng
 • Kommunalförvaltning, 10 yh-poäng
 • Lärande i arbete 1, 50 yh-poäng
 • Lärande i arbete 2, 80 yh-poäng
 • Miljölagstiftning & hållbart arbete, 15 yh-poäng
 • Praktisk bygglovshandläggning, 40 yh-poäng
 • Retorik, kommunikation och pedagogik, 10 yh-poäng
 • Samhällsplanering- detaljplanering, 30 yh-poäng
 • Samhällsplanering- översiktsplanering, 10 yh-poäng
 • Tillsyn, 20 yh-poäng

Total: 400 poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2
 • Teknikprogrammet *
 • Arkitektur hus

*eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Bygglovshandläggare

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

 

Jobbmöjligheter

 

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma Bygglovshandläggare närmar sig pensionsavgång.

 

 

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 12 fysiska träffar under utbildningens 2 år. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Arkitektur och byggd miljö, 30 yh-poäng
 • Bygglovshandläggning och juridik, 30 yh-poäng
 • Byggnadsteknik, 50 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng
 • Grundläggande fastighetsbildning, 5 yh-poäng
 • Kommunalförvaltning, 10 yh-poäng
 • Lärande i arbete 1, 50 yh-poäng
 • Lärande i arbete 2, 80 yh-poäng
 • Miljölagstiftning & hållbart arbete, 15 yh-poäng
 • Praktisk bygglovshandläggning, 40 yh-poäng
 • Retorik, kommunikation och pedagogik, 10 yh-poäng
 • Samhällsplanering- detaljplanering, 30 yh-poäng
 • Samhällsplanering- översiktsplanering, 10 yh-poäng
 • Tillsyn, 20 yh-poäng

Total: 400 poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2
 • Teknikprogrammet *
 • Arkitektur hus

*eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Karriärvägar

#Bygglovshandläggare

#Bygglovskoordinator

#Bygglovsinspektör

#Bygglovsassistent

#Bygglovskonsult

Har du fler frågor?

 

Kontakta vår kundservice om du har frågor om våra kurser.

Studera med YrkesAkademin

 

YrkesAkademin bildades 1997 i Falun, Dalarna och vi är idag en stor leverantör av yrkesutbildning för vuxna över hela landet. Vi har utbildningar inom en rad olika områden, som tex lastbilsförare, fastighetsskötare, affärsutvecklare, maskinförare, svetsare och kock. Är du företagare kan vi erbjuda kortkurser och certifieringar till din personal. Till dig som funderar på att byta yrke eller är arbetssökande har vi kompletta yrkesutbildningar och hjälper dig gärna med stöd och matchning för att hitta jobbet som passar dig!