Mina studier

Öppen för ansökan

Program YH

BIM-samordnare i Skellefteå

Öppen för ansökan

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 4 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en BIM-samordnare? 

Vill du arbeta med 3D-modellering och samordning inom byggbranschen? BIM står för “building information management”. Som BIM-samordnare arbetar du med att skapa, visualisera och organisera ett byggprojekts olika faser – som idag består av digitala modeller, VR, 3D-skanning, robotar och avancerad teknisk utrustning. BIM-samordnaren ser till att arkitekter, ingenjörer och entreprenörer arbetar gemensamt. Du har en central roll i projekt med många inblandade och ser till att digitala modeller av den framtida byggnaden utvecklas under byggprojektets gång. Denna yrkesroll passar dig som gillar att lösa problem, är duktig på att samarbeta, är kreativ och vill arbeta med mycket teknik! 

 

Att arbeta som BIM-samordnare är ett socialt yrke, där det gäller att vara både kommunikativ, lyhörd och initiativtagande. I yrkesrollen ingår det även att ansvara för informationshantering och kravställningar för BIM-modeller, samt hjälpa till med teknisk support och rådgivning. Du kommer också att arbeta med programvaror inom CAD, konstruktion och visualisering. Som BIM-samordnare har du en nyckelroll i framtidens byggande, där du är med och bidrar till ett hållbart och modernt samhälle! 

 

Efter avslutade studier kan du ha följande yrkesroller:

 

 • BIM-samordnare
 • BIM-koordinator
 • BIM-projektör eller Byggprojektör med inriktning BIM

 

Jobbmöjligheter efter examen

Resan med BIM har bara börjat, och därför kommer din yrkesroll att utvecklas starkt! BIM-samordnare är en eftertraktad roll och det finns många olika jobbmöjligheter inom bygg- och anläggningsbranschen. Efter avslutad utbildning kan du jobba som BIM-samordnare på ett arkitektkontor, en konstruktionsfirma eller hos en entreprenör. Du kan också arbeta som BIM-konsult och erbjuda dina tjänster till olika företag och organisationer som behöver hjälp med att implementera och använda BIM-verktyg och programvaror. Ytterligare en möjlighet är att arbeta som utbildare och lära ut om BIM och dess tillämpningar inom byggindustrin.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 4 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens två år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

BIM Alliance Sweden

Vi är medlemmar i den ideella föreningen BIM Alliance Sweden, och studerande på denna utbildning kan delta på webbinarier och fysiska event (ofta utan kostnad) samt ta del av många andra fördelaktiga medlemsförmåner. Läs mer om BIM Alliance Sweden på bimalliance.se

 

Krav på teknisk utrustning

Du behöver en dator med följande kapacitet för att kunna använda de olika program som kurserna kräver:

 • Operatörsystem: 64bit Microsoft, Windows 10
 • RAM-minne: minst 8 GB (rekommenderat 16 GB)
 • Videominne: 4 GB
 • Fritt diskminne: minst 30 GB. 

Program som används är bla Revit, ArchiCAD, Tekla, MagiCAD samt Solibri.

 

Inspiration

 

DÄRFÖR BEHÖVS FLER BIM-SAMORDNARE

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta asa.liden@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Byggteknik, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om samhällsbyggnadsprocessen. Fokus ligger på hur BIM som arbetsmetod implementeras i olika organisationer, i olika skeden samt bland olika aktörer i byggbranschen. Kursen skall även ge den studerande kunskap om hur byggnader uppförs med dagens krav samt vad man kan förvänta sig av framtida regelverk med avseende på energi, klimatsäkring och hållbara material och metoder. Kursen ger den studerande kunskap om hur de byggfysikaliska faktorerna ljud, ljus, brand, fukt och klimat påverkar en byggnad.

Konstruktionslära, 20 yhp

Du får lära dig förutsättningarna för byggande ur praktiska och tekniska aspekter samt hållfasthetslärans begrepp och principer. Du får kännedom om konstruktionsmaterialens mekaniska egenskaper samt hållfasthetslära och dimensionering av konstruktionselement i trä, stål och betong, samt matematiska kunskaper relevanta för yrkesrollen.

CAD-program och 2D-projektering, 25 yhp

Du lär dig om projekteringsmetodik och i allmänhet om 2D-projketering. Du kommer att få rita och utforma ett projekt enligt de kunskaper du fått i tidigare kurser och kunna relatera till hur CAD kan användas för att projektera byggnaden med avseende på materialval, energi och en lämplig utformning. Du får lära dig om olika CAD-programvaror och tillägg som är huvudsakligt förekommande i branschen och som också kan ligga till grund för en mer omfattande användning i ett djupgående BIM-sammanhang. Du får också kännedom om användning av CAD i olika nivåer, från 2D till avancerade modeller.

BIM 1 Modellering, 45 yhp

Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper i 3D-projektering. Under kursens gång lär sig den studerande att behärska modellering samt ritningsframställning från digitala modeller.
Kursen ska ge den studerande en grundläggande kunskap och färdigheter i hur tekniken kan nyttjas inom bygg-och samhällsbyggnadsbranschen.

LIA 1, 60 yhp

På ett, för utbildningen, relevant företag får du under handledning tillgodogöra dig ny kunskap samt öva och utveckla din förmåga att tillämpa de kunskaper du fått under utbildningen. Du får en ökad förståelse för den yrkesroll utbildningen syftar till samt erfarenheter och motivation för fortsatt utbildning. Kursen ska ge variation av problemställningar som företag i branschen arbetar med. Du ges möjlighet att med handledning utföra digitaltekniska arbetsuppgifter som är relevanta i yrkesrollen. Särskilt fokus skall läggas på de arbetsmetoder och tekniker som används och på att tillämpa CAD/BIM och andra digitala verktyg.

Entreprenadjuridik, 20 yhp

I denna kurs får du en förståelse för byggjuridikens grunder, i en för yrkesrollen relevant kontext. Du lär dig om olika avtal, allmänna bestämmelser och kontraktsformulär, samt om hur man hanterar verkliga entreprenadjuridiska problem. Du får också läsa och förstå juridisk text i administrativa föreskrifter och allmänna bestämmelser och kunna hantera dessa texter i det dagliga arbetet som byggprojektör.

Kommunikation och projektledning, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande skall få färdigheter i praktisk målstyrning och projektledning samt kompetenser att samordna och leda ett byggprojekts olika intressenter. Kursen ger kunskap om byggprojektets utveckling och dess struktur. Du lär dig även om olika kommunikationsstilar för att på bästa sätt kunna presentera och redogöra för olika projekt, hur man arbetar med grupper, gruppdynamik och konfliktlösning. I kursen diskuteras även rollen som konsult i relation till beställare, kunder och leverantörer. Kursen skall också ge den studerande förutsättningar att tillägna sig färdigheter och kompetens i logistik och att själv kunna upprätta tidsplaner med förmåga att bedöma resursåtgång. Kursen skall också utveckla den studerandes förmågan att genomföra en kalkyl.

BIM 2 Installationer, 30 yhp

Kursen ska ge dig kunskaper inom installationsteknik med fokus på VVS-projektering. Den ska ge färdigheter i att modellera och utföra installationsprojektering med de inom branschen vanligast förekommande BIM-verktygen. Kursen innefattar teoretisk och praktisk genomgång av installationssystem och komponenter i byggnader samt dimensioneringsprinciper och hjälpmedel vid beräkning.

Kvalitet och samordning i projektering, 40 yhp

I denna kurs lär du dig om hur marknaden och byggbranschen hanterar digital modellering och olika program och system för projektering. Fokus ligger på att du ska få god kännedom om vilka krav som kan ställas vid upphandling av konsulter, företag och entreprenörer vid upphandling och genomförande av byggprojekt. Du får lära dig om rätt verktyg för samordning och förmåga att skapa rutiner för en säker, konfliktfri och uppdaterad BIM-hantering.

3D scanning, VR och AR, 20 yhp

I denna kurs får du lära dig om BIM-projektering bortom traditionell modellering och ritningsframställande. Du kommer att bekanta sig med moderna verktyg, såsom 3D-skanning, drönare, virtual reality och andra aktuella metoder. Du lär dig hur verktygen kan användas vid inventering och framställande av modeller för ROT-åtgärder i känsliga miljöer. Du får en första inblick i hur ny teknik kan användas för att presentera och redovisa byggprojektet under projekterings- och byggfasen i olika sammanhang.

LIA 2, 60 yhp

Detta är utbildningens näst sista kurs och ska ytterligare fördjupa de kunskaper du tillgodogjort dig under utbildningen. I kursen ges bredare erfarenhet inom området genom att du får följa och medverka i en eller flera projekt. Du ges möjlighet att mera självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som BIM- samordnare. I kursen kommer du utveckla och befästa det du lärt dig under utbildningen och detta ska leda vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen. Efter LIA2 är målet att du ska vara förtrogen med yrkesrollen och dess villkor.

Examensarbete, 20 yhp

I denna kurs ska du fördjupa dig inom ett, för utbildningen relevant, eget område i nära samverkan med arbetslivet samt att självständigt tillägna dig ytterligare kunskaper med grund i utbildningens delkurser och ta ansvar för det egna lärande. Examensarbetet bygger på de kunskaper som inhämtats från den tvååriga studieperioden och kan med fördel kopplas till din LIA och/ eller annat företag inom relevant sektor.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
 4. alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:

 • Bygg och anläggning 1

eller

 • Konstruktion 1

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.


Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet i Bygg och Anläggning 1? Spana in preparandutbildningen nedan: 

 

Gå till preparandutbildning “Bygg och Anläggning 1”

 

Du kan också bli behörig med Reell kompetens:

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Så fungerar det att studera BIM-samordnare på distans

Undervisningen och handledningen för dig som pluggar BIM-samordnare sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du behöver vara tillgänglig under dagtid. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Vad gör en BIM-samordnare? 

Vill du arbeta med 3D-modellering och samordning inom byggbranschen? BIM står för “building information management”. Som BIM-samordnare arbetar du med att skapa, visualisera och organisera ett byggprojekts olika faser – som idag består av digitala modeller, VR, 3D-skanning, robotar och avancerad teknisk utrustning. BIM-samordnaren ser till att arkitekter, ingenjörer och entreprenörer arbetar gemensamt. Du har en central roll i projekt med många inblandade och ser till att digitala modeller av den framtida byggnaden utvecklas under byggprojektets gång. Denna yrkesroll passar dig som gillar att lösa problem, är duktig på att samarbeta, är kreativ och vill arbeta med mycket teknik! 

 

Att arbeta som BIM-samordnare är ett socialt yrke, där det gäller att vara både kommunikativ, lyhörd och initiativtagande. I yrkesrollen ingår det även att ansvara för informationshantering och kravställningar för BIM-modeller, samt hjälpa till med teknisk support och rådgivning. Du kommer också att arbeta med programvaror inom CAD, konstruktion och visualisering. Som BIM-samordnare har du en nyckelroll i framtidens byggande, där du är med och bidrar till ett hållbart och modernt samhälle! 

 

Efter avslutade studier kan du ha följande yrkesroller:

 

 • BIM-samordnare
 • BIM-koordinator
 • BIM-projektör eller Byggprojektör med inriktning BIM

 

Jobbmöjligheter efter examen

Resan med BIM har bara börjat, och därför kommer din yrkesroll att utvecklas starkt! BIM-samordnare är en eftertraktad roll och det finns många olika jobbmöjligheter inom bygg- och anläggningsbranschen. Efter avslutad utbildning kan du jobba som BIM-samordnare på ett arkitektkontor, en konstruktionsfirma eller hos en entreprenör. Du kan också arbeta som BIM-konsult och erbjuda dina tjänster till olika företag och organisationer som behöver hjälp med att implementera och använda BIM-verktyg och programvaror. Ytterligare en möjlighet är att arbeta som utbildare och lära ut om BIM och dess tillämpningar inom byggindustrin.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 4 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens två år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

BIM Alliance Sweden

Vi är medlemmar i den ideella föreningen BIM Alliance Sweden, och studerande på denna utbildning kan delta på webbinarier och fysiska event (ofta utan kostnad) samt ta del av många andra fördelaktiga medlemsförmåner. Läs mer om BIM Alliance Sweden på bimalliance.se

 

Krav på teknisk utrustning

Du behöver en dator med följande kapacitet för att kunna använda de olika program som kurserna kräver:

 • Operatörsystem: 64bit Microsoft, Windows 10
 • RAM-minne: minst 8 GB (rekommenderat 16 GB)
 • Videominne: 4 GB
 • Fritt diskminne: minst 30 GB. 

Program som används är bla Revit, ArchiCAD, Tekla, MagiCAD samt Solibri.

 

Inspiration

 

DÄRFÖR BEHÖVS FLER BIM-SAMORDNARE

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta asa.liden@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Byggteknik, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om samhällsbyggnadsprocessen. Fokus ligger på hur BIM som arbetsmetod implementeras i olika organisationer, i olika skeden samt bland olika aktörer i byggbranschen. Kursen skall även ge den studerande kunskap om hur byggnader uppförs med dagens krav samt vad man kan förvänta sig av framtida regelverk med avseende på energi, klimatsäkring och hållbara material och metoder. Kursen ger den studerande kunskap om hur de byggfysikaliska faktorerna ljud, ljus, brand, fukt och klimat påverkar en byggnad.

Konstruktionslära, 20 yhp

Du får lära dig förutsättningarna för byggande ur praktiska och tekniska aspekter samt hållfasthetslärans begrepp och principer. Du får kännedom om konstruktionsmaterialens mekaniska egenskaper samt hållfasthetslära och dimensionering av konstruktionselement i trä, stål och betong, samt matematiska kunskaper relevanta för yrkesrollen.

CAD-program och 2D-projektering, 25 yhp

Du lär dig om projekteringsmetodik och i allmänhet om 2D-projketering. Du kommer att få rita och utforma ett projekt enligt de kunskaper du fått i tidigare kurser och kunna relatera till hur CAD kan användas för att projektera byggnaden med avseende på materialval, energi och en lämplig utformning. Du får lära dig om olika CAD-programvaror och tillägg som är huvudsakligt förekommande i branschen och som också kan ligga till grund för en mer omfattande användning i ett djupgående BIM-sammanhang. Du får också kännedom om användning av CAD i olika nivåer, från 2D till avancerade modeller.

BIM 1 Modellering, 45 yhp

Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper i 3D-projektering. Under kursens gång lär sig den studerande att behärska modellering samt ritningsframställning från digitala modeller.
Kursen ska ge den studerande en grundläggande kunskap och färdigheter i hur tekniken kan nyttjas inom bygg-och samhällsbyggnadsbranschen.

LIA 1, 60 yhp

På ett, för utbildningen, relevant företag får du under handledning tillgodogöra dig ny kunskap samt öva och utveckla din förmåga att tillämpa de kunskaper du fått under utbildningen. Du får en ökad förståelse för den yrkesroll utbildningen syftar till samt erfarenheter och motivation för fortsatt utbildning. Kursen ska ge variation av problemställningar som företag i branschen arbetar med. Du ges möjlighet att med handledning utföra digitaltekniska arbetsuppgifter som är relevanta i yrkesrollen. Särskilt fokus skall läggas på de arbetsmetoder och tekniker som används och på att tillämpa CAD/BIM och andra digitala verktyg.

Entreprenadjuridik, 20 yhp

I denna kurs får du en förståelse för byggjuridikens grunder, i en för yrkesrollen relevant kontext. Du lär dig om olika avtal, allmänna bestämmelser och kontraktsformulär, samt om hur man hanterar verkliga entreprenadjuridiska problem. Du får också läsa och förstå juridisk text i administrativa föreskrifter och allmänna bestämmelser och kunna hantera dessa texter i det dagliga arbetet som byggprojektör.

Kommunikation och projektledning, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande skall få färdigheter i praktisk målstyrning och projektledning samt kompetenser att samordna och leda ett byggprojekts olika intressenter. Kursen ger kunskap om byggprojektets utveckling och dess struktur. Du lär dig även om olika kommunikationsstilar för att på bästa sätt kunna presentera och redogöra för olika projekt, hur man arbetar med grupper, gruppdynamik och konfliktlösning. I kursen diskuteras även rollen som konsult i relation till beställare, kunder och leverantörer. Kursen skall också ge den studerande förutsättningar att tillägna sig färdigheter och kompetens i logistik och att själv kunna upprätta tidsplaner med förmåga att bedöma resursåtgång. Kursen skall också utveckla den studerandes förmågan att genomföra en kalkyl.

BIM 2 Installationer, 30 yhp

Kursen ska ge dig kunskaper inom installationsteknik med fokus på VVS-projektering. Den ska ge färdigheter i att modellera och utföra installationsprojektering med de inom branschen vanligast förekommande BIM-verktygen. Kursen innefattar teoretisk och praktisk genomgång av installationssystem och komponenter i byggnader samt dimensioneringsprinciper och hjälpmedel vid beräkning.

Kvalitet och samordning i projektering, 40 yhp

I denna kurs lär du dig om hur marknaden och byggbranschen hanterar digital modellering och olika program och system för projektering. Fokus ligger på att du ska få god kännedom om vilka krav som kan ställas vid upphandling av konsulter, företag och entreprenörer vid upphandling och genomförande av byggprojekt. Du får lära dig om rätt verktyg för samordning och förmåga att skapa rutiner för en säker, konfliktfri och uppdaterad BIM-hantering.

3D scanning, VR och AR, 20 yhp

I denna kurs får du lära dig om BIM-projektering bortom traditionell modellering och ritningsframställande. Du kommer att bekanta sig med moderna verktyg, såsom 3D-skanning, drönare, virtual reality och andra aktuella metoder. Du lär dig hur verktygen kan användas vid inventering och framställande av modeller för ROT-åtgärder i känsliga miljöer. Du får en första inblick i hur ny teknik kan användas för att presentera och redovisa byggprojektet under projekterings- och byggfasen i olika sammanhang.

LIA 2, 60 yhp

Detta är utbildningens näst sista kurs och ska ytterligare fördjupa de kunskaper du tillgodogjort dig under utbildningen. I kursen ges bredare erfarenhet inom området genom att du får följa och medverka i en eller flera projekt. Du ges möjlighet att mera självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som BIM- samordnare. I kursen kommer du utveckla och befästa det du lärt dig under utbildningen och detta ska leda vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen. Efter LIA2 är målet att du ska vara förtrogen med yrkesrollen och dess villkor.

Examensarbete, 20 yhp

I denna kurs ska du fördjupa dig inom ett, för utbildningen relevant, eget område i nära samverkan med arbetslivet samt att självständigt tillägna dig ytterligare kunskaper med grund i utbildningens delkurser och ta ansvar för det egna lärande. Examensarbetet bygger på de kunskaper som inhämtats från den tvååriga studieperioden och kan med fördel kopplas till din LIA och/ eller annat företag inom relevant sektor.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
 4. alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:

 • Bygg och anläggning 1

eller

 • Konstruktion 1

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.


Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet i Bygg och Anläggning 1? Spana in preparandutbildningen nedan: 

 

Gå till preparandutbildning “Bygg och Anläggning 1”

 

Du kan också bli behörig med Reell kompetens:

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Distans

Så fungerar det att studera BIM-samordnare på distans

Undervisningen och handledningen för dig som pluggar BIM-samordnare sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du behöver vara tillgänglig under dagtid. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

 

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Se fler utbildningar i

SkellefteåVäxjö/Nässjö

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

 

BIM-samordnare

Längd : 400 YH-poäng, 2 år

Studieform : Distans med 4 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en BIM-samordnare? 

Vill du arbeta med 3D-modellering och samordning inom byggbranschen? BIM står för “building information management”. Som BIM-samordnare arbetar du med att skapa, visualisera och organisera ett byggprojekts olika faser – som idag består av digitala modeller, VR, 3D-skanning, robotar och avancerad teknisk utrustning. BIM-samordnaren ser till att arkitekter, ingenjörer och entreprenörer arbetar gemensamt. Du har en central roll i projekt med många inblandade och ser till att digitala modeller av den framtida byggnaden utvecklas under byggprojektets gång. Denna yrkesroll passar dig som gillar att lösa problem, är duktig på att samarbeta, är kreativ och vill arbeta med mycket teknik! 

 

Att arbeta som BIM-samordnare är ett socialt yrke, där det gäller att vara både kommunikativ, lyhörd och initiativtagande. I yrkesrollen ingår det även att ansvara för informationshantering och kravställningar för BIM-modeller, samt hjälpa till med teknisk support och rådgivning. Du kommer också att arbeta med programvaror inom CAD, konstruktion och visualisering. Som BIM-samordnare har du en nyckelroll i framtidens byggande, där du är med och bidrar till ett hållbart och modernt samhälle! 

 

Efter avslutade studier kan du ha följande yrkesroller:

 

 • BIM-samordnare
 • BIM-koordinator
 • BIM-projektör eller Byggprojektör med inriktning BIM

 

Jobbmöjligheter efter examen

Resan med BIM har bara börjat, och därför kommer din yrkesroll att utvecklas starkt! BIM-samordnare är en eftertraktad roll och det finns många olika jobbmöjligheter inom bygg- och anläggningsbranschen. Efter avslutad utbildning kan du jobba som BIM-samordnare på ett arkitektkontor, en konstruktionsfirma eller hos en entreprenör. Du kan också arbeta som BIM-konsult och erbjuda dina tjänster till olika företag och organisationer som behöver hjälp med att implementera och använda BIM-verktyg och programvaror. Ytterligare en möjlighet är att arbeta som utbildare och lära ut om BIM och dess tillämpningar inom byggindustrin.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 4 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens två år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

BIM Alliance Sweden

Vi är medlemmar i den ideella föreningen BIM Alliance Sweden, och studerande på denna utbildning kan delta på webbinarier och fysiska event (ofta utan kostnad) samt ta del av många andra fördelaktiga medlemsförmåner. Läs mer om BIM Alliance Sweden på bimalliance.se

 

Krav på teknisk utrustning

Du behöver en dator med följande kapacitet för att kunna använda de olika program som kurserna kräver:

 • Operatörsystem: 64bit Microsoft, Windows 10
 • RAM-minne: minst 8 GB (rekommenderat 16 GB)
 • Videominne: 4 GB
 • Fritt diskminne: minst 30 GB. 

Program som används är bla Revit, ArchiCAD, Tekla, MagiCAD samt Solibri.

 

Inspiration

 

DÄRFÖR BEHÖVS FLER BIM-SAMORDNARE

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta asa.liden@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 400 YH-poäng

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
 4. alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:

 • Bygg och anläggning 1

eller

 • Konstruktion 1

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.


Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet i Bygg och Anläggning 1? Spana in preparandutbildningen nedan: 

 

Gå till preparandutbildning “Bygg och Anläggning 1”

 

Du kan också bli behörig med Reell kompetens:

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 


Distans

Så fungerar det att studera BIM-samordnare på distans

Undervisningen och handledningen för dig som pluggar BIM-samordnare sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du behöver vara tillgänglig under dagtid. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.