Mina studier

Kort YH-Utbildning

Bid Manager

Kort YH-Utbildning

Längd

70 YH-poäng, 14 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Den här kursen ger dig specialiserade kunskaper inom teoretiskt och praktiskt anbudsarbete mot offentlig sektor.

 

En Bid Manager behöver ha kunskaper i upphandlingsjuridik samt färdigheter att kunna bevaka, analysera och värdera anbud för att ett företag ska ha en möjlighet att vinna goda affärer. 

 

Kompetensen att hantera en anbudsprocess mot offentlig sektor saknas idag hos många små och medelstora företag, vilket medför att de väljer bort detta kundsegment, och därmed även möjlighet till tillväxt. Kompetensbrist finns över hela landet och medför att företag inte mäktar med att växa i den omfattning de hade önskat. 

 

Kurser:

 

 • Anbudsprocessen 30 Yhp

 

Kursen syftar till är att ge dig som studerande fördjupande kunskaper för att efter  avslutad kurs kunna simulera hela anbudsprocessen från det förberedande arbetet till avtalsperioden/leveransens start och stegen däremellan. Efter avslutad kurs ska du de kunskaper som krävs för de olika stegen i anbudsprocessen och för kunna ansvara för en anbudsprocess och kunna skriva attraktiva anbud.

 

 • Introduktion till Upphandlingsprocessen  15 Yhp

 

Kursens syfte är att ge dig en introduktion för hur upphandlingsprocessen och dess upphandlingsförfaranden med tröskelvärden fungerar. Målet med kursen är att du ska känna till vad de olika stegen i upphandlingen innebär samt grundprinciperna i offentlig upphandling för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Du skall efter avslutad kurs kunna läsa och kritiskt granska ett förfrågningsunderlag.

 

Det huvudsakliga innehållet består av: -Upphandlingsprocessens uppbyggnad som förfrågningsunderlagets innehåll och krav, upphandlingsvillkor, uteslutningsgrunder, kvalificering, tekniska krav, utvärdering, avtalsvillkor. -Planering, kravställning, ta fram förfrågningsunderlag – Upphandlingsmodeller -Utvärderingsmodeller -Överprövning/skadestånd

 

 • Upphandlingsjuridik  25 Yhp

 

Kursens syfte är att ge den dig en baskunskap för upphandlingsprocessens juridiska ramar och regelverkens grunder för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Du får kunskaperna för att kunna hantera skillnaderna mellan LOU och LUF, hantera tröskelvärden, ramavtalens grundläggande modeller, ramavtal med en leverantör, ramavtal med flera leverantörer och fastställda villkor, förnyad konkurrensutsättning, prövning och utvärdering, tilldelning, hantera grundläggande avtal (avtalstvister). Målet med kursen är att du i din yrkesroll ska kunna hantera en anbudsprocess med tillhörande juridik i syfte att vinna affärer.

Vem passar utbildningen för?

 

 • Den är främst riktad till dig som är yrkesverksam med minst ett års erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C och kunskaper om budget och försäljningsekonomi för att du som sökande ska kunna hantera ekonomiska modeller för att beräkna, hantera förutsättningar och variabler vilka påverkar priset. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen så behöver du ha Grundläggande gymnasiebehörighet med betyg för Svenska  och Engelska då utbildningen till stora delar handlar om språk, språkbehandling. I flera kurser ska behöver du kunna framställa och skriva relativt avancerade texter och rapporter. De språkliga kunskaperna i Engelska behövs för yrkesrollen då företag verkar i en globalvärld där engelska ofta är koncernspråk.

 

 • Ett års erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C

 

 • Gymnasiebehörighet med betyg för Svenska och Engelska

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Den här kursen ger dig specialiserade kunskaper inom teoretiskt och praktiskt anbudsarbete mot offentlig sektor.

 

En Bid Manager behöver ha kunskaper i upphandlingsjuridik samt färdigheter att kunna bevaka, analysera och värdera anbud för att ett företag ska ha en möjlighet att vinna goda affärer. 

 

Kompetensen att hantera en anbudsprocess mot offentlig sektor saknas idag hos många små och medelstora företag, vilket medför att de väljer bort detta kundsegment, och därmed även möjlighet till tillväxt. Kompetensbrist finns över hela landet och medför att företag inte mäktar med att växa i den omfattning de hade önskat. 

 

Innehåll

Kurser:

 

 • Anbudsprocessen 30 Yhp

 

Kursen syftar till är att ge dig som studerande fördjupande kunskaper för att efter  avslutad kurs kunna simulera hela anbudsprocessen från det förberedande arbetet till avtalsperioden/leveransens start och stegen däremellan. Efter avslutad kurs ska du de kunskaper som krävs för de olika stegen i anbudsprocessen och för kunna ansvara för en anbudsprocess och kunna skriva attraktiva anbud.

 

 • Introduktion till Upphandlingsprocessen  15 Yhp

 

Kursens syfte är att ge dig en introduktion för hur upphandlingsprocessen och dess upphandlingsförfaranden med tröskelvärden fungerar. Målet med kursen är att du ska känna till vad de olika stegen i upphandlingen innebär samt grundprinciperna i offentlig upphandling för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Du skall efter avslutad kurs kunna läsa och kritiskt granska ett förfrågningsunderlag.

 

Det huvudsakliga innehållet består av: -Upphandlingsprocessens uppbyggnad som förfrågningsunderlagets innehåll och krav, upphandlingsvillkor, uteslutningsgrunder, kvalificering, tekniska krav, utvärdering, avtalsvillkor. -Planering, kravställning, ta fram förfrågningsunderlag – Upphandlingsmodeller -Utvärderingsmodeller -Överprövning/skadestånd

 

 • Upphandlingsjuridik  25 Yhp

 

Kursens syfte är att ge den dig en baskunskap för upphandlingsprocessens juridiska ramar och regelverkens grunder för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Du får kunskaperna för att kunna hantera skillnaderna mellan LOU och LUF, hantera tröskelvärden, ramavtalens grundläggande modeller, ramavtal med en leverantör, ramavtal med flera leverantörer och fastställda villkor, förnyad konkurrensutsättning, prövning och utvärdering, tilldelning, hantera grundläggande avtal (avtalstvister). Målet med kursen är att du i din yrkesroll ska kunna hantera en anbudsprocess med tillhörande juridik i syfte att vinna affärer.

Behörighet

Vem passar utbildningen för?

 

 • Den är främst riktad till dig som är yrkesverksam med minst ett års erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C och kunskaper om budget och försäljningsekonomi för att du som sökande ska kunna hantera ekonomiska modeller för att beräkna, hantera förutsättningar och variabler vilka påverkar priset. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen så behöver du ha Grundläggande gymnasiebehörighet med betyg för Svenska  och Engelska då utbildningen till stora delar handlar om språk, språkbehandling. I flera kurser ska behöver du kunna framställa och skriva relativt avancerade texter och rapporter. De språkliga kunskaperna i Engelska behövs för yrkesrollen då företag verkar i en globalvärld där engelska ofta är koncernspråk.

 

 • Ett års erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C

 

 • Gymnasiebehörighet med betyg för Svenska och Engelska
Distans

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här