Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

BI-Analyst med AI-kompetens

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

BI-Analyst med AI-kompetens

 

Som Business Intelligence analyst arbetar du med att hantera och utvinna stora mängder data och skapa kvalificerade underlag som hjälper organisationer, företag och andra uppdragsgivare att fatta strategiska affärsbeslut. I den här rollen jobbar du nära verksamheten och fokuserar till stor del på att analysera data och rapporter som kan bli rådgivande för företagsledningar och andra beslutsfattare.  

 

Här finns många intressanta arbetsuppgifter då du bland annat samlar in och renodlar affärsdata, så som försäljningssiffror, omsättning, marknadsinformation och kundnöjdhet. Den här datan tolkas sedan genom att hitta mönster eller andra indikationer som hjälper till att identifiera områden som kan förbättras, till exempel vid produktutveckling, marknadsföring, strategier och andra affärsbeslut. 

 

Som BI-analytiker har du företagets resultat i fokus och räknar på KPI:er, gör observationer, visualiserar samt undersöker för att hitta nya insikter att dra lärdom av.    

 

 

Vem passar utbildningen för? 

 

Utbildningen passar för dig är visionär och gillar att kombinera din känsla för data med ett fokus på verksamhetens möjligheter, du som vill arbeta med innovativa företagsprocesser och hjälpa företag att hitta den bästa vägen framåt – vare sig det handlar om att öka lojaliteten hos medarbetarna, bemöta kundernas behov, eller att effektivisera organisationen.

 

Du kommer också att fördjupa dig inom Artificiell Intelligence och Machinelearning och hjälpa företag att utvecklas och växa med dessa tekniker. Du får exempelvis kunskaper för att implementera AI såväl som att kunna göra analyser och förklara när det både är lämpligt att tillämpa AI i verksamheten och när det bör undvikas.   

 

Kurser

 

 • AI och IOT, 40 yh-poäng
 • BI verktyg, verksamhetsprocesser, 50 yh-poäng
 • Business Intelligence introduktion, 10 yh-poäng
 • Datanalys och statistik, 20 yh-poäng
 • Datautvinning och förädling, 30 yh-poäng
 • Design och verksamhetsstödjande visualisering, 30 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng
 • Ledarskap och projektmetodik, 30 yh-poäng
 • LIA, 100 yh-poäng
 • Machine Learning, 50 yh-poäng
 • Molnbaserade lösningar, 20 yh-poäng

 

Totalt: 400 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Engelska 6
Programmering 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

BI-Analyst med AI-kompetens

 

Som Business Intelligence analyst arbetar du med att hantera och utvinna stora mängder data och skapa kvalificerade underlag som hjälper organisationer, företag och andra uppdragsgivare att fatta strategiska affärsbeslut. I den här rollen jobbar du nära verksamheten och fokuserar till stor del på att analysera data och rapporter som kan bli rådgivande för företagsledningar och andra beslutsfattare.  

 

Här finns många intressanta arbetsuppgifter då du bland annat samlar in och renodlar affärsdata, så som försäljningssiffror, omsättning, marknadsinformation och kundnöjdhet. Den här datan tolkas sedan genom att hitta mönster eller andra indikationer som hjälper till att identifiera områden som kan förbättras, till exempel vid produktutveckling, marknadsföring, strategier och andra affärsbeslut. 

 

Som BI-analytiker har du företagets resultat i fokus och räknar på KPI:er, gör observationer, visualiserar samt undersöker för att hitta nya insikter att dra lärdom av.    

 

 

Vem passar utbildningen för? 

 

Utbildningen passar för dig är visionär och gillar att kombinera din känsla för data med ett fokus på verksamhetens möjligheter, du som vill arbeta med innovativa företagsprocesser och hjälpa företag att hitta den bästa vägen framåt – vare sig det handlar om att öka lojaliteten hos medarbetarna, bemöta kundernas behov, eller att effektivisera organisationen.

 

Du kommer också att fördjupa dig inom Artificiell Intelligence och Machinelearning och hjälpa företag att utvecklas och växa med dessa tekniker. Du får exempelvis kunskaper för att implementera AI såväl som att kunna göra analyser och förklara när det både är lämpligt att tillämpa AI i verksamheten och när det bör undvikas.   

 

Innehåll

Kurser

 

 • AI och IOT, 40 yh-poäng
 • BI verktyg, verksamhetsprocesser, 50 yh-poäng
 • Business Intelligence introduktion, 10 yh-poäng
 • Datanalys och statistik, 20 yh-poäng
 • Datautvinning och förädling, 30 yh-poäng
 • Design och verksamhetsstödjande visualisering, 30 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng
 • Ledarskap och projektmetodik, 30 yh-poäng
 • LIA, 100 yh-poäng
 • Machine Learning, 50 yh-poäng
 • Molnbaserade lösningar, 20 yh-poäng

 

Totalt: 400 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Engelska 6
Programmering 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Se fler utbildningar i

Trollhättan