Mina studier

Program YH

BI-Analyst med AI-kompetens

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad är BI (business intelligence)?

Business intelligence är ett begrepp som beskriver processer och metoder av datainsamling, analys och visualisering. Business intelligence hjälper företag att förstå sin verksamhet bättre och fatta mer datadrivna beslut.

 

Vad gör en Business Intelligence Analytiker?

Som Business intelligence analytiker är du ansvarig för att samla in, analysera och presentera data för att hjälpa organisationer och företag nå nya insikter och fatta strategiska affärsbeslut.

 

I rollen samlar du in affärsdata från källor som försäljningssiffror, omsättning eller marknadsundersökningar. Den här datan tolkas sedan för att hitta mönster för att förbättra produktutveckling, marknadsföring, strategier och andra affärsbeslut.  

 

Som Business intelligence analytiker har du företagets resultat i fokus och räknar på KPI:er, gör observationer, visualiserar samt undersöker för att hitta nya insikter att dra lärdom av.  

 

Du kommer också att fördjupa dig inom Artificiell Intelligence och Machine Learning och hjälpa företag att utvecklas och växa med dessa tekniker. Du jobbar även med Excel, Power BI, SQL och Python.

 

Vem passar utbildningen för? 

Vill du kombinera din känsla för data med att utveckla innovativa strategier som hjälper företag att hitta den bästa vägen framåt? Då är detta en yrkesroll för dig! För att trivas i yrkesrollen är det bra att ha en stark analytiska förmåga, vara duktig på att kommunicera, samt ha ett intresse för teknik och siffror. 

 

Jobbmöjligheter efter examen

Efter utbildningen kan du arbeta inom flera olika branscher, som exempelvis finans, försäljning eller marknadsföring. Just nu är BI-analytiker en eftertraktad roll hos många företag. Allt fler verksamheter förstår värde av databaserade affärsbeslut. Därför finns det goda arbetsmöjligheter för dig efter examen.

 

Utbildningens upplägg

Business intelligence utbildning är på distans och på heltid, så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex obligatoriska fysiska träffar under utbildningens två år som sker i Trollhättan. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta markus.linder@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

AI och IOT, 40 yhp

I den här kursen får du kunskaper hur artificiell intelligens kan användas inom Business Intelligence med med fokus på strategiskt nyttjande av AI i användandet och utveckling av nya produkter och tjänster samt att hjälpa företag att implementera AI i sin verksamhet.Du lär dig hur data kan samlas in och hanteras med hjälp av IOT-specifika produkter och tjänster samt hur det formar framtiden. Efter
avslutad kurs, skall du kunna tillämpa och testa olika modeller av AI med flera iterationer och
tillägg av data. Målet är också att du ska få fördjupade kunskaper om hur företag samlar in IoT-data samt hur denna data skapas och hanteras tex via sensorer eller i ett chatbotsystem. Efter avslutad kurs ska du bland annat:

- Med ansvar kunna hjälpa en verksamhet att implementera AI
- Självständigt värdera och kritiskt analysera information och
arbetssätt inom AI och IoT med hänsyn till relevanta
säkerhetsmässiga och etiska aspekter
- Bygga upp ett IoT-flöde och applicera AI på detta.

BI VERKTYG, VERKSAMHETSPROCESSER, 50 yhp

På den här kursen lär du dig använda verktyg som behövs för att kunna hämta, hantera, och visualisera data. Syftet är också att lära dig vilka verksamhetsprocesser som stöds av BI och datalager. Målet är att du ska få en förståelse för bakomliggande system och verktyg som används för att hämta olika typer av data samt att du ska ha en bra grund för att välja och hantera lämpliga verktyg i olika verksamheter och situationer.
Efter avslutad kurs kommer du ha kunskap och färdigheter i verktyg som till exempel Power BI, Qlik, SSIS, SSAS, SSRS, cloud, SQL, Tableau, Excel och liknande.

BUSINESS INTELLIGENCE INTRODUKTION, 10 yhp

Denna kurs ger dig en introduktion till yrkesrollerna som den här utbildningen leder till plus att den behandlar affärsmöjligheter, lagar, regler och etiska överväganden som återfinns inom Business Intelligence. Målet är att genom studiebesök och gästföreläsningar hos relevanta företag i olika verksamhetsområden ge dig kunskap om Business Intelligence och hur datamängder hänger ihop med affärsmöjligheter, lagar, etiska överväganden och affärstänk.

DATAANALYS OCH STATISTIK, 20 yhp

Här får du kunskap och kompetenser i ETL/ELT-processen för att hämta, transformera och lagra data i lagringsutrymmen såsom datalager etcetera. Målet är att du ska ha en förståelse för hur data kan förädlas från rådata mer verksamhetsanpassad data i strukturerad form.
Under kursen får du fördjupad kunskap i SSIS och SSAS och färdigheter i att använda exempelvis Azure Data factory, Azure Analytics, Azure Blob Storage.

DATAUTVINNING OCH FÖRÄDLING, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge dig specifik kunskap och kompetenser i ETL/ELT-processen för att hämta, transformera och lagra data i lagringsutrymmen såsom datalager.
Fokuset här ligger på att ge dig förståelse för hur data kan förädlas från rådata mer verksamhetsanpassad i strukturerad form.

DESIGN OCH VERKSAMHETSSTÖDJANDE VISUALISERING, 30 yhp

Här får du avancerade färdigheter i framtagandet av dashboarddesign och rapporter som skall stödja företagets beslut. Denna modul är en fördjupning på kursen innan och ger kompetenser i avancerad grafisk visualisering i flera olika verktyg relevanta för branschen samt hur olika sätt att presentera kan påverka mottagaren av informationen.

Efter avslutad kurs ska du bland annat ha kunskap om:

- Aktuella verktyg för visualisering såsom exempelvis PowerBI, Qlik Sense, Tableau, eller liknande för branschen aktuella verktyg.
- Hur färg och form kan användas för att visualisera data.
- Hur visuell information kan påverka mottagaren.
- Hur data kan presentera med hänsyn till användbarhet och
användarvänlighet.
- Hur du tar fram rätt typ av grafiska modeller för rätt typ av data på svenska och engelska.
- Hur du hanterar automatiserad mönsteranalysering.
- Hur du väljer relevant visualiseringsmodell anpassad för mottagaren utifrån givet case.

LEDARSKAP OCH PROJEKTMETODIK, 30 yhp

Den här kursen ger dig en förståelse för olika verksamhetsprocesser och ger dig kompetenser och färdigheter att delta i och leda projekt utifrån aktuella metoder exempelvis agila förhållningsätt, som till exempel SCRUM, eller Kanban, eller en vattenfallsmetod.

Målet är att du ska kunna hantera en komplett process för verksamhetsanalys och flera olika metoder för projektledning. På vägen får du bland annat lära dig att hantera en komplett process för verksamhetsanalys och flera olika metoder för projektstyrning i ett IT-projekt med saker som kravinsamling, kravanalys och kravdokumentation; projekt och ledarskapsmodeller; kommunikation, förhållningssätt och relationer – både affärsmässigt och interkulturellt.

LIA, LÄRANDE I ARBETE, 100 yhp

LIA är ofta en av de mest uppskattade delarna på våra utbildningar. Här får du chans att komma ut i branschen och omsätta dina kunskaper i praktik på ett företag, knyta kontakter och fördjupa dina erfarenheter. Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

MACHINE LEARNING, 50 yhp

I denna kurs får du färdigheter och kompetenser i Machine learning i samband med dataanalys. Syftet är även att du lär dig att hantera något programspråk som används för BI-relaterade system.
Under kursens gång kommer du fördjupa dina praktiska kompetenser i hur man tillämpar statistiska modeller för att bygga upp machine learning-flöden. Målet är också att ge dig kunskaper om statistisk programmering och de vanligaste och aktuella statistiska programspråken (t.ex. Python eller R) samt öka din förståelse för definitioner inom programmering, procedurer och generering av data.

MOLNBASERADE LÖSNINGAR, 20 yhp

Här får du lära dig att känna, välja och hantera olika molnbaserade lösningar för att kunna hantera större datamängder online utifrån verksamhets och säkerhetsaspekter. Syftet är också att
Du ska få kompetenser och färdigheter i att automatisera olika processer i molnet, samt att för kund, utifrån givet case, presentera möjligheter och risker med cloudlösningar utifrån en Business Intelligence-aspekt.

EXAMENSARBETE, 20 yhp

Nu är det dags att omsätta dina kunskaper och färdigheter i ett arbete med en verklig kund. På så sätt fördjupar du den kompetens du har erhållit inom Business Intelligence i praktiken, hos ett relevant företag eller organisation.

Kursen går ut på att du, inom givna tidsramar, skall genomföra ett projekt knutet till Business Intelligence där du visar att du kan analysera ett behov och ta fram en Proof of
Concept -lösning.

Genom detta får du visa att du kan redogöra och argumentera för dina resultat, planera och genomföra ett BI-projekt inom givna tidsramar, identifiera och formulera tekniska problem i en Business Intelligence-verksamhet

Rapporten skrivs på engelska.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på de olika kurserna för att läsa mer.

Grundläggande behörighet:

 

 • Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 • Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 

 • Engelska 6
 • Programmering 1
 • Matematik 2

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Läs våra preparandutbildningar om du saknar behörighet i matematik eller/och programmering.

 

Saknar du behörighet för Programmering 1, beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PROGRAMMERING 1”

 

Saknar du behörighet för Matematik 2, beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Vad är en Preparandutbildning:

 

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

 

Att bli behörig med reell kompetens: 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta markus.linder@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Så här fungerar distansstudier

Att studera till business intelligence analytiker på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna innehåller bland annat viktiga metodövningar, kliniska moment och gruppövningar.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. 

 

På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Läs mer om hur det fungerar att studera på distans.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

En del av utbildningens övningar genomförs i VR-miljö. YrkesAkademin Yrkeshögskola lånar ut VR-headset till dig som studerar. 

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial som kompletterar den obligatoriska litteraturen, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad är BI (business intelligence)?

Business intelligence är ett begrepp som beskriver processer och metoder av datainsamling, analys och visualisering. Business intelligence hjälper företag att förstå sin verksamhet bättre och fatta mer datadrivna beslut.

 

Vad gör en Business Intelligence Analytiker?

Som Business intelligence analytiker är du ansvarig för att samla in, analysera och presentera data för att hjälpa organisationer och företag nå nya insikter och fatta strategiska affärsbeslut.

 

I rollen samlar du in affärsdata från källor som försäljningssiffror, omsättning eller marknadsundersökningar. Den här datan tolkas sedan för att hitta mönster för att förbättra produktutveckling, marknadsföring, strategier och andra affärsbeslut.  

 

Som Business intelligence analytiker har du företagets resultat i fokus och räknar på KPI:er, gör observationer, visualiserar samt undersöker för att hitta nya insikter att dra lärdom av.  

 

Du kommer också att fördjupa dig inom Artificiell Intelligence och Machine Learning och hjälpa företag att utvecklas och växa med dessa tekniker. Du jobbar även med Excel, Power BI, SQL och Python.

 

Vem passar utbildningen för? 

Vill du kombinera din känsla för data med att utveckla innovativa strategier som hjälper företag att hitta den bästa vägen framåt? Då är detta en yrkesroll för dig! För att trivas i yrkesrollen är det bra att ha en stark analytiska förmåga, vara duktig på att kommunicera, samt ha ett intresse för teknik och siffror. 

 

Jobbmöjligheter efter examen

Efter utbildningen kan du arbeta inom flera olika branscher, som exempelvis finans, försäljning eller marknadsföring. Just nu är BI-analytiker en eftertraktad roll hos många företag. Allt fler verksamheter förstår värde av databaserade affärsbeslut. Därför finns det goda arbetsmöjligheter för dig efter examen.

 

Utbildningens upplägg

Business intelligence utbildning är på distans och på heltid, så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex obligatoriska fysiska träffar under utbildningens två år som sker i Trollhättan. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta markus.linder@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
AI och IOT, 40 yhp

I den här kursen får du kunskaper hur artificiell intelligens kan användas inom Business Intelligence med med fokus på strategiskt nyttjande av AI i användandet och utveckling av nya produkter och tjänster samt att hjälpa företag att implementera AI i sin verksamhet.Du lär dig hur data kan samlas in och hanteras med hjälp av IOT-specifika produkter och tjänster samt hur det formar framtiden. Efter
avslutad kurs, skall du kunna tillämpa och testa olika modeller av AI med flera iterationer och
tillägg av data. Målet är också att du ska få fördjupade kunskaper om hur företag samlar in IoT-data samt hur denna data skapas och hanteras tex via sensorer eller i ett chatbotsystem. Efter avslutad kurs ska du bland annat:

- Med ansvar kunna hjälpa en verksamhet att implementera AI
- Självständigt värdera och kritiskt analysera information och
arbetssätt inom AI och IoT med hänsyn till relevanta
säkerhetsmässiga och etiska aspekter
- Bygga upp ett IoT-flöde och applicera AI på detta.

BI VERKTYG, VERKSAMHETSPROCESSER, 50 yhp

På den här kursen lär du dig använda verktyg som behövs för att kunna hämta, hantera, och visualisera data. Syftet är också att lära dig vilka verksamhetsprocesser som stöds av BI och datalager. Målet är att du ska få en förståelse för bakomliggande system och verktyg som används för att hämta olika typer av data samt att du ska ha en bra grund för att välja och hantera lämpliga verktyg i olika verksamheter och situationer.
Efter avslutad kurs kommer du ha kunskap och färdigheter i verktyg som till exempel Power BI, Qlik, SSIS, SSAS, SSRS, cloud, SQL, Tableau, Excel och liknande.

BUSINESS INTELLIGENCE INTRODUKTION, 10 yhp

Denna kurs ger dig en introduktion till yrkesrollerna som den här utbildningen leder till plus att den behandlar affärsmöjligheter, lagar, regler och etiska överväganden som återfinns inom Business Intelligence. Målet är att genom studiebesök och gästföreläsningar hos relevanta företag i olika verksamhetsområden ge dig kunskap om Business Intelligence och hur datamängder hänger ihop med affärsmöjligheter, lagar, etiska överväganden och affärstänk.

DATAANALYS OCH STATISTIK, 20 yhp

Här får du kunskap och kompetenser i ETL/ELT-processen för att hämta, transformera och lagra data i lagringsutrymmen såsom datalager etcetera. Målet är att du ska ha en förståelse för hur data kan förädlas från rådata mer verksamhetsanpassad data i strukturerad form.
Under kursen får du fördjupad kunskap i SSIS och SSAS och färdigheter i att använda exempelvis Azure Data factory, Azure Analytics, Azure Blob Storage.

DATAUTVINNING OCH FÖRÄDLING, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge dig specifik kunskap och kompetenser i ETL/ELT-processen för att hämta, transformera och lagra data i lagringsutrymmen såsom datalager.
Fokuset här ligger på att ge dig förståelse för hur data kan förädlas från rådata mer verksamhetsanpassad i strukturerad form.

DESIGN OCH VERKSAMHETSSTÖDJANDE VISUALISERING, 30 yhp

Här får du avancerade färdigheter i framtagandet av dashboarddesign och rapporter som skall stödja företagets beslut. Denna modul är en fördjupning på kursen innan och ger kompetenser i avancerad grafisk visualisering i flera olika verktyg relevanta för branschen samt hur olika sätt att presentera kan påverka mottagaren av informationen.

Efter avslutad kurs ska du bland annat ha kunskap om:

- Aktuella verktyg för visualisering såsom exempelvis PowerBI, Qlik Sense, Tableau, eller liknande för branschen aktuella verktyg.
- Hur färg och form kan användas för att visualisera data.
- Hur visuell information kan påverka mottagaren.
- Hur data kan presentera med hänsyn till användbarhet och
användarvänlighet.
- Hur du tar fram rätt typ av grafiska modeller för rätt typ av data på svenska och engelska.
- Hur du hanterar automatiserad mönsteranalysering.
- Hur du väljer relevant visualiseringsmodell anpassad för mottagaren utifrån givet case.

LEDARSKAP OCH PROJEKTMETODIK, 30 yhp

Den här kursen ger dig en förståelse för olika verksamhetsprocesser och ger dig kompetenser och färdigheter att delta i och leda projekt utifrån aktuella metoder exempelvis agila förhållningsätt, som till exempel SCRUM, eller Kanban, eller en vattenfallsmetod.

Målet är att du ska kunna hantera en komplett process för verksamhetsanalys och flera olika metoder för projektledning. På vägen får du bland annat lära dig att hantera en komplett process för verksamhetsanalys och flera olika metoder för projektstyrning i ett IT-projekt med saker som kravinsamling, kravanalys och kravdokumentation; projekt och ledarskapsmodeller; kommunikation, förhållningssätt och relationer – både affärsmässigt och interkulturellt.

LIA, LÄRANDE I ARBETE, 100 yhp

LIA är ofta en av de mest uppskattade delarna på våra utbildningar. Här får du chans att komma ut i branschen och omsätta dina kunskaper i praktik på ett företag, knyta kontakter och fördjupa dina erfarenheter. Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

MACHINE LEARNING, 50 yhp

I denna kurs får du färdigheter och kompetenser i Machine learning i samband med dataanalys. Syftet är även att du lär dig att hantera något programspråk som används för BI-relaterade system.
Under kursens gång kommer du fördjupa dina praktiska kompetenser i hur man tillämpar statistiska modeller för att bygga upp machine learning-flöden. Målet är också att ge dig kunskaper om statistisk programmering och de vanligaste och aktuella statistiska programspråken (t.ex. Python eller R) samt öka din förståelse för definitioner inom programmering, procedurer och generering av data.

MOLNBASERADE LÖSNINGAR, 20 yhp

Här får du lära dig att känna, välja och hantera olika molnbaserade lösningar för att kunna hantera större datamängder online utifrån verksamhets och säkerhetsaspekter. Syftet är också att
Du ska få kompetenser och färdigheter i att automatisera olika processer i molnet, samt att för kund, utifrån givet case, presentera möjligheter och risker med cloudlösningar utifrån en Business Intelligence-aspekt.

EXAMENSARBETE, 20 yhp

Nu är det dags att omsätta dina kunskaper och färdigheter i ett arbete med en verklig kund. På så sätt fördjupar du den kompetens du har erhållit inom Business Intelligence i praktiken, hos ett relevant företag eller organisation.

Kursen går ut på att du, inom givna tidsramar, skall genomföra ett projekt knutet till Business Intelligence där du visar att du kan analysera ett behov och ta fram en Proof of
Concept -lösning.

Genom detta får du visa att du kan redogöra och argumentera för dina resultat, planera och genomföra ett BI-projekt inom givna tidsramar, identifiera och formulera tekniska problem i en Business Intelligence-verksamhet

Rapporten skrivs på engelska.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på de olika kurserna för att läsa mer.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 • Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 • Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 

 • Engelska 6
 • Programmering 1
 • Matematik 2

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Läs våra preparandutbildningar om du saknar behörighet i matematik eller/och programmering.

 

Saknar du behörighet för Programmering 1, beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PROGRAMMERING 1”

 

Saknar du behörighet för Matematik 2, beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Vad är en Preparandutbildning:

 

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

 

Att bli behörig med reell kompetens: 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta markus.linder@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Distans

Så här fungerar distansstudier

Att studera till business intelligence analytiker på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna innehåller bland annat viktiga metodövningar, kliniska moment och gruppövningar.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. 

 

På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Läs mer om hur det fungerar att studera på distans.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

En del av utbildningens övningar genomförs i VR-miljö. YrkesAkademin Yrkeshögskola lånar ut VR-headset till dig som studerar. 

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial som kompletterar den obligatoriska litteraturen, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Se fler utbildningar i

Trollhättan