Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Betald annonsering i sociala medier

Yrkeshögskola

Längd

25 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Halvfart

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Kursstart 12 oktober

Utbildningen pågår under 10 veckor på halvfart, startar 12 oktober och slutar 18 december.

 

I dagens samhälle blir det bara viktigare och viktigare att kunna jobba med digital marknadsföring och nå sin målgrupp i rätt kanaler och på ett kostnadseffektivt sätt. Med betald annonsering i sociala medier kan man uppnå just detta.
I kursen får du kunskaper, kompetenser och färdigheter för att kunna jobba självständigt och i team med att annonsera i sociala medier där man jobbar datadrivet och hela tiden optimerar kampanjer och annonser. Detta passar dig som vill utvecklas i din yrkesroll, ditt egna företag eller kunna bli anställningsbar i en framtidsbransch.

 

Utbildningen kostnadsfri och CSN-berättigad. Eftergymnasial nivå, SeQF nivå 5 och står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan www. myh.se

 

 

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen passar dig som vill lära dig mer och utveckla dina kunskaper inom digital marknadsföring och betald annonsering i sociala medier.

 

 

Utbildningens undervisningsspråk

Undervisningen bedrivs delvis på engelska

 

Utbildningens upplägg

 • Halvfart 50%
 • 25 YH-poäng
 • 10 veckor
 • 10 digitala seminarier, handledartid och tid för redovisningar, totalt ca 4 timmar/vecka
 • Digitalt klassrum,”flipped classroom”, grupprum för diskussio­ner och grupparbete.
 • Digitala plattformar: Zoom för digitala interaktiva liveseminarier och gruppdiskussioner.
 • Its learning, (LMS) som används för skriftlig kommunikation, inlämningsuppgifter, återkoppling.

 

Utbildningen bedrivs digitalt, på halvfart (10 veckor) och motsvarar 25 YH-poäng. Utbildningskoncpetet bidrar till att möjliggöra deltagande för personer och verksamheter i hela landet oavsett var man bor. Genom utbildningens upplägg tränas personer att utveckla sin kompetens inom kommunikation till att praktiskt tillämpa det på betald annonsering i sociala medier. Utbildningen genomförs i ett format där det finns möjlighet till interaktion och erfarenhetsutbyte. Det innebär att utbildningens upplägg är att varva teori med praktiska övningar, diskussioner och uppgifter individuellt och i grupp. Detta görs genom ett digitalt upplägg med både webinarier och s.k flipped classroom vilket gör att de gemensamma utbildningstillfällena kan sätta fokus på praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.

 

De studerande kommer att kunna använda tidigare erfarenheter i kombination med innehållet i utbildningen för att utvecklas inom området digital marknadsföring och annonsering i sociala medier. Det kommer leda till att de får en kompetens som ger direkt affärsnytta för företag och organisationer i Sverige.

 

Den studerande ska under utbildningens gång även ta fram en strategi och kampanjplan för hur ett företag på bästa sätt kan lyckas med annonsering i sociala medier. Eftersom undervisningen bedrivs på halvfart finns möjligheten att kombinera studierna med arbete. Kursen utgår ifrån att skapa förutsättningar för att kunna agera och ställa om till en föränderlig omvärld. Innehållet leds och kopplas till en svensk kontext och kan även kopplas till de studerandes olika yrkesroller. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis från myndigheten för yrkeshögskolan.

 

 

Utbildningens mål

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kunskaper om/i …

om olika aktuella sociala mediekanaler, deras utbredning,användningsområden och annonseringsmöjligheteri lämpliga val av kampanjer och kampanjmedia för olika syften

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha färdigheter i…

att implementera kampanjer i sociala medier
att analysera interaktivitet och respons för att skjuta till eller ta bort medel från kampanj

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kompetenser för att…

Aktivt leda, styra och optimera kampanjer med betald annonsering på sociala medier

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

Särskild behörighet:

Engelska 6

 

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier

 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

 

Ditt digitala klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Kursstart 12 oktober

Utbildningen pågår under 10 veckor på halvfart, startar 12 oktober och slutar 18 december.

 

I dagens samhälle blir det bara viktigare och viktigare att kunna jobba med digital marknadsföring och nå sin målgrupp i rätt kanaler och på ett kostnadseffektivt sätt. Med betald annonsering i sociala medier kan man uppnå just detta.
I kursen får du kunskaper, kompetenser och färdigheter för att kunna jobba självständigt och i team med att annonsera i sociala medier där man jobbar datadrivet och hela tiden optimerar kampanjer och annonser. Detta passar dig som vill utvecklas i din yrkesroll, ditt egna företag eller kunna bli anställningsbar i en framtidsbransch.

 

Utbildningen kostnadsfri och CSN-berättigad. Eftergymnasial nivå, SeQF nivå 5 och står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan www. myh.se

 

 

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen passar dig som vill lära dig mer och utveckla dina kunskaper inom digital marknadsföring och betald annonsering i sociala medier.

 

 

Utbildningens undervisningsspråk

Undervisningen bedrivs delvis på engelska

 

Innehåll

Utbildningens upplägg

 • Halvfart 50%
 • 25 YH-poäng
 • 10 veckor
 • 10 digitala seminarier, handledartid och tid för redovisningar, totalt ca 4 timmar/vecka
 • Digitalt klassrum,”flipped classroom”, grupprum för diskussio­ner och grupparbete.
 • Digitala plattformar: Zoom för digitala interaktiva liveseminarier och gruppdiskussioner.
 • Its learning, (LMS) som används för skriftlig kommunikation, inlämningsuppgifter, återkoppling.

 

Utbildningen bedrivs digitalt, på halvfart (10 veckor) och motsvarar 25 YH-poäng. Utbildningskoncpetet bidrar till att möjliggöra deltagande för personer och verksamheter i hela landet oavsett var man bor. Genom utbildningens upplägg tränas personer att utveckla sin kompetens inom kommunikation till att praktiskt tillämpa det på betald annonsering i sociala medier. Utbildningen genomförs i ett format där det finns möjlighet till interaktion och erfarenhetsutbyte. Det innebär att utbildningens upplägg är att varva teori med praktiska övningar, diskussioner och uppgifter individuellt och i grupp. Detta görs genom ett digitalt upplägg med både webinarier och s.k flipped classroom vilket gör att de gemensamma utbildningstillfällena kan sätta fokus på praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.

 

De studerande kommer att kunna använda tidigare erfarenheter i kombination med innehållet i utbildningen för att utvecklas inom området digital marknadsföring och annonsering i sociala medier. Det kommer leda till att de får en kompetens som ger direkt affärsnytta för företag och organisationer i Sverige.

 

Den studerande ska under utbildningens gång även ta fram en strategi och kampanjplan för hur ett företag på bästa sätt kan lyckas med annonsering i sociala medier. Eftersom undervisningen bedrivs på halvfart finns möjligheten att kombinera studierna med arbete. Kursen utgår ifrån att skapa förutsättningar för att kunna agera och ställa om till en föränderlig omvärld. Innehållet leds och kopplas till en svensk kontext och kan även kopplas till de studerandes olika yrkesroller. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis från myndigheten för yrkeshögskolan.

 

 

Utbildningens mål

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kunskaper om/i …

om olika aktuella sociala mediekanaler, deras utbredning,användningsområden och annonseringsmöjligheteri lämpliga val av kampanjer och kampanjmedia för olika syften

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha färdigheter i…

att implementera kampanjer i sociala medier
att analysera interaktivitet och respons för att skjuta till eller ta bort medel från kampanj

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kompetenser för att…

Aktivt leda, styra och optimera kampanjer med betald annonsering på sociala medier

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

Särskild behörighet:

Engelska 6

 

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier

 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

 

Ditt digitala klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR