Mina studier

Öppen för ansökan

Kort YH-Utbildning

Beskärningshandledare

Öppen för ansökan

Kort YH-Utbildning

Längd

15 YH-poäng. 3 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Behovet av kompetens inom beskärning är mycket stort i Sverige. Träd och buskar behöver beskäras för uppbyggnad, för att bära rikligt med frukt eller för att begränsa växtlighet. Gröna ytor efterfrågas dessutom alltmer i stadsmiljöer som en del av attraktiva områden men även på andra ställen, till exempel där växtlighet en viktig roll för att förebygga översvämning.

 

För att utföra detta behövs, utöver kompetens om växter, också kunskap om och färdigheter i användning av verktyg, säkerhet vid utförande men också de rätta kunskaperna i att vidareutbilda andra. Behovet av kvalificerade handledare som kan säkerställa kompetens vidare i branschen beskrivs därför i dag som avgörande.

 

Den här utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam och har en god grund och erfarenhet av grönyteförvaltning.

 

Efter kursen kommer du bland annat ha kompetens att handleda och instruera medarbetare individuellt och i grupp i vedertagna beskärningsmetoder så att de därefter självständigt och på ett fackmannamässigt, ergonomiskt och säkert sätt kan utföra beskärningsarbeten. Du har också de relevanta kunskaperna att bedöma och värdera huruvida beskärningsinsatser blivit fackmannamässigt utförda.

Beskärningsmetoder, botanik och säkerhet, 15 YHP

Den här kursen ger dig kunskaper att arbeta som beskärningshandledare. Du får färdigheter i olika beskärningsmetoder, fördjupad metodik och botanik samt kunskaperför att korrekt arbeta med ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö i sin roll. Efter slutförd kurs har du kompetenser att självständigt och ansvarsfull handleda och instruera enskilda medarbetare och grupper i vedertagna beskärningsmetoder så att dessa personer därefter självständigt och på ett fackmannamässigt, ergonomiskt och säkert sätt kan utföra beskärningsarbeten.

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: 

 

  • Växtkunskap 1 

 

Yrkeserfarenhet: 

Erfarenhet från praktiskt arbete inom grönyteförvaltning. detta går också att tillskansa sig genom LIA på något närliggande YH-program om LIA är minst 6 månader heltid.

 

Den här korta utbildningen är en kompetensutveckling för dig som redan är yrkesverksam inom grönyteförvaltning. Efterfrågan på yrkeskompetens inom grönyteförvaltning är mycket stor. Särskilt efterfrågas arbetskraft med hög yrkeskompetens inom trädgårdsskötsel och trädgårdsanläggning med goda praktiska erfarenheter kombinerat med goda teoretiska kunskaper.

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Du kan välja att studera hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Pingpong och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Behovet av kompetens inom beskärning är mycket stort i Sverige. Träd och buskar behöver beskäras för uppbyggnad, för att bära rikligt med frukt eller för att begränsa växtlighet. Gröna ytor efterfrågas dessutom alltmer i stadsmiljöer som en del av attraktiva områden men även på andra ställen, till exempel där växtlighet en viktig roll för att förebygga översvämning.

 

För att utföra detta behövs, utöver kompetens om växter, också kunskap om och färdigheter i användning av verktyg, säkerhet vid utförande men också de rätta kunskaperna i att vidareutbilda andra. Behovet av kvalificerade handledare som kan säkerställa kompetens vidare i branschen beskrivs därför i dag som avgörande.

 

Den här utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam och har en god grund och erfarenhet av grönyteförvaltning.

 

Efter kursen kommer du bland annat ha kompetens att handleda och instruera medarbetare individuellt och i grupp i vedertagna beskärningsmetoder så att de därefter självständigt och på ett fackmannamässigt, ergonomiskt och säkert sätt kan utföra beskärningsarbeten. Du har också de relevanta kunskaperna att bedöma och värdera huruvida beskärningsinsatser blivit fackmannamässigt utförda.

Innehåll
Beskärningsmetoder, botanik och säkerhet, 15 YHP

Den här kursen ger dig kunskaper att arbeta som beskärningshandledare. Du får färdigheter i olika beskärningsmetoder, fördjupad metodik och botanik samt kunskaperför att korrekt arbeta med ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö i sin roll. Efter slutförd kurs har du kompetenser att självständigt och ansvarsfull handleda och instruera enskilda medarbetare och grupper i vedertagna beskärningsmetoder så att dessa personer därefter självständigt och på ett fackmannamässigt, ergonomiskt och säkert sätt kan utföra beskärningsarbeten.

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: 

 

  • Växtkunskap 1 

 

Yrkeserfarenhet: 

Erfarenhet från praktiskt arbete inom grönyteförvaltning. detta går också att tillskansa sig genom LIA på något närliggande YH-program om LIA är minst 6 månader heltid.

 

Den här korta utbildningen är en kompetensutveckling för dig som redan är yrkesverksam inom grönyteförvaltning. Efterfrågan på yrkeskompetens inom grönyteförvaltning är mycket stor. Särskilt efterfrågas arbetskraft med hög yrkeskompetens inom trädgårdsskötsel och trädgårdsanläggning med goda praktiska erfarenheter kombinerat med goda teoretiska kunskaper.

Distans

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Du kan välja att studera hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Pingpong och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR