Mina studier

Kurspaket YH

Beskärningshandledare och trädvård

Kurspaket YH

Längd

30 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

50%, Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Höj din kompetens inom beskärningshandledning och trädvård!

Vill du vara med och bidra till att Sveriges träd och buskar fortsätter att hanteras säkert och hållbart? Då är detta en upskill-kurs för dig! Gröna ytor efterfrågas alltmer i stadsmiljöer som en del av attraktiva områden. För att lyckas med detta behövs kompetens om växter, hur du använder verktyg på ett ergonomiskt och säkert sätt, samt de rätta kunskaperna i att vidareutbilda andra. Dessutom blir yrkeskompetens inom trädgårdsskötsel och trädgårdsanläggning allt större. 

Efter denna kurs kommer du att ha kompetens att handleda och instruera medarbetare individuellt och i grupp i vedertagna beskärningsmetoder. Du kommer även kunna bedöma och värdera om beskärningsinsatser blivit fackmannamässigt utförda.

 

Denna kurs är en kompetensutveckling/upskill-kurs för dig som redan är yrkesverksam inom grönyteförvaltning. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Utbildningens upplägg

Kursen pågår 2 oktober  – 22 december 2023 och går på 50% (halvfart). Upplägget är nätbaserat och innehåller ett seminarium i veckan på 3,5 timme samt 1 dag fysisk träff för praktiskt betygsättande i Uppsala alternativ i Skåne.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Beskärningsmetoder, botanik och säkerhet, 30 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper för att arbeta med beskärning och arbeta som beskärningshandledare. Färdigheter i olika beskärningsmetoder, fördjupad metodik och botanik samt
kunskaper för att korrekt arbeta med ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö i sin roll. Målet är att ge den studerande kompetenser att självständigt och ansvarsfull beskära, handleda och instruera enskilda medarbetare och grupper i vedertagna beskärningsmetoder så
att dessa personer därefter självständigt och på ett fackmannamässigt, ergonomiskt och säkert sätt kan utföra
beskärningsarbeten.

Totalt: 30 YHP

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 •  
 • Växtkunskap 1
 • 6 månaders heltids arbetslivserfarenhet från att arbeta med grönyteförvaltning. Detta går också att tillskansa sig genom LIA på något närliggande YH-program om LIA är minst 6 månader heltid.

Saknar du behörighet?

 

Läs en preparandutbildning om du saknar behörighet i Växtkunskap 1. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

 

Beställ preparandutbildningen nedan:

 

PREPARANDUTBILDNING

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Höj din kompetens inom beskärningshandledning och trädvård!

Vill du vara med och bidra till att Sveriges träd och buskar fortsätter att hanteras säkert och hållbart? Då är detta en upskill-kurs för dig! Gröna ytor efterfrågas alltmer i stadsmiljöer som en del av attraktiva områden. För att lyckas med detta behövs kompetens om växter, hur du använder verktyg på ett ergonomiskt och säkert sätt, samt de rätta kunskaperna i att vidareutbilda andra. Dessutom blir yrkeskompetens inom trädgårdsskötsel och trädgårdsanläggning allt större. 

Efter denna kurs kommer du att ha kompetens att handleda och instruera medarbetare individuellt och i grupp i vedertagna beskärningsmetoder. Du kommer även kunna bedöma och värdera om beskärningsinsatser blivit fackmannamässigt utförda.

 

Denna kurs är en kompetensutveckling/upskill-kurs för dig som redan är yrkesverksam inom grönyteförvaltning. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Utbildningens upplägg

Kursen pågår 2 oktober  – 22 december 2023 och går på 50% (halvfart). Upplägget är nätbaserat och innehåller ett seminarium i veckan på 3,5 timme samt 1 dag fysisk träff för praktiskt betygsättande i Uppsala alternativ i Skåne.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Innehåll
Beskärningsmetoder, botanik och säkerhet, 30 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper för att arbeta med beskärning och arbeta som beskärningshandledare. Färdigheter i olika beskärningsmetoder, fördjupad metodik och botanik samt
kunskaper för att korrekt arbeta med ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö i sin roll. Målet är att ge den studerande kompetenser att självständigt och ansvarsfull beskära, handleda och instruera enskilda medarbetare och grupper i vedertagna beskärningsmetoder så
att dessa personer därefter självständigt och på ett fackmannamässigt, ergonomiskt och säkert sätt kan utföra
beskärningsarbeten.

Totalt: 30 YHP

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 •  
 • Växtkunskap 1
 • 6 månaders heltids arbetslivserfarenhet från att arbeta med grönyteförvaltning. Detta går också att tillskansa sig genom LIA på något närliggande YH-program om LIA är minst 6 månader heltid.

Saknar du behörighet?

 

Läs en preparandutbildning om du saknar behörighet i Växtkunskap 1. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

 

Beställ preparandutbildningen nedan:

 

PREPARANDUTBILDNING

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Beskärningshandledare och trädvård

Längd : 30 YH-poäng

Studieform : Distans

Studietakt : 50%, Parallellt med jobb


Beskrivning

Höj din kompetens inom beskärningshandledning och trädvård!

Vill du vara med och bidra till att Sveriges träd och buskar fortsätter att hanteras säkert och hållbart? Då är detta en upskill-kurs för dig! Gröna ytor efterfrågas alltmer i stadsmiljöer som en del av attraktiva områden. För att lyckas med detta behövs kompetens om växter, hur du använder verktyg på ett ergonomiskt och säkert sätt, samt de rätta kunskaperna i att vidareutbilda andra. Dessutom blir yrkeskompetens inom trädgårdsskötsel och trädgårdsanläggning allt större. 

Efter denna kurs kommer du att ha kompetens att handleda och instruera medarbetare individuellt och i grupp i vedertagna beskärningsmetoder. Du kommer även kunna bedöma och värdera om beskärningsinsatser blivit fackmannamässigt utförda.

 

Denna kurs är en kompetensutveckling/upskill-kurs för dig som redan är yrkesverksam inom grönyteförvaltning. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Utbildningens upplägg

Kursen pågår 2 oktober  – 22 december 2023 och går på 50% (halvfart). Upplägget är nätbaserat och innehåller ett seminarium i veckan på 3,5 timme samt 1 dag fysisk träff för praktiskt betygsättande i Uppsala alternativ i Skåne.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 


Innehåll

Totalt: 30 YHP

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 •  
 • Växtkunskap 1
 • 6 månaders heltids arbetslivserfarenhet från att arbeta med grönyteförvaltning. Detta går också att tillskansa sig genom LIA på något närliggande YH-program om LIA är minst 6 månader heltid.

Saknar du behörighet?

 

Läs en preparandutbildning om du saknar behörighet i Växtkunskap 1. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

 

Beställ preparandutbildningen nedan:

 

PREPARANDUTBILDNING

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.