Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Beroende och missbruk – Substansstörningssyndrom Distans

Yrkeshögskola

Längd

35 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Halvfart

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Kursstart 21 september

Utbildningen pågår under 14 veckor, den startar 21 september och slutar 27 december.

 

Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel orsakar stora negativa effekter för många personer i Sverige. Ofta påverkas såväl den fysiska och psykiska hälsan som den sociala situationer. Detta möter verksamma inom vård/omsorg/social och andra yrkesroller i sin yrkesvardag. I den här utbildningen lär du dig mer om beroendeproblematik, uppkomst och behandling av missbruk liksom beroende av olika substanser. Du får även ökad kunskap om symtom, risk- och skyddsfaktorer och samsjuklighet med särskilt fokus på hur man kan arbeta med förebyggande insatser.

 

Utbildningen tar avstamp i den verklighet och problematik som olika yrkesroller och professioner, verksamma inom vård/omsorg/social arbete möter I sin yrkesvardag. Centralt innehåll i utbildningen är beroendeproblematik, uppkomst och behandling av missbruk liksom beroende av olika substanser. Symtom, risk-/skyddsfaktorer, samsjuklighet med särskilt fokus på hur man kan arbeta med förebyggande insatser.

 

 

Utbildningens upplägg

 • Halvfart 50%
 • 35 YH-poäng
 • 14 veckor
 • 20 digitala seminarier ca 4 timmar/vecka handledartid och tid för redovisningar
 • Digitalt klassrum, grupprum för diskussioner och grupparbete.
 • Digitala plattformar: Zoom för digitala interaktiva liveseminarier och gruppdiskussioner
 • 10 föreläsningar med följande gruppdiskussioner förlagt över kursen.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd genom CSN vid behov

 

Utbildningen bedrivs nätbaserat på distans, på halvfart (14 veckor) vilket motsvarar 35 YH-poäng .

 

Utbildningskonceptet bidrar till att möjliggöra deltagande för personer och verksamheter i hela landet oavsett var man bor. Genom utbildningens upplägg tränas redan yrkesverksamma inom branschen i att omsätta det man lär sig i praktisk handling.

 

Utbildningen genomförs i ett format där det finns möjlighet till interaktion och erfarenhetsutbyte. Det innebär att utbildningens upplägg är att varva teori med praktiska övningar, diskussioner och uppgifter individuellt och i grupp. Detta görs genom ett digitalt upplägg med både webinarier och s.k flipped classroom vilket gör att de gemensamma utbildningstillfällena kan sätta fokus på praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.

Utbildningens mål

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kunskaper om/i …

 • Substanser som skapar beroende och hur dessa påverkar människan
 • Beroendeproblematik
 • Symtom,risk/skyddsfaktorer
 • Samsjuklighet
 • Anhörighetperspektiv
 • Förebyggande insatser
 • Orsaker till uppkomst av missbruk och beroende av olika substanser
 • Behandlingsmetoder
 • Screeningverktyg
 • Diagnoskriterier

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha färdigheter i…

 • Identifiera missbruksproblem
 • Genomföra motiverande samtal
 • Muntligt och skriftligt redogöra för, samt planera, dokumentera och utvärdera insatser.
 • Med utgångspunkt i ett professionellt förhållningssätt stödja ,motivera samt arbeta preventivt .
 • Förebygga och agera i hotfulla situationer för att skapa trygg och säker vård- och behandlingsmiljö.
 • Att reflektera och dra slutsatser angående sina fördjupade kunskaper inom beroende för fortsatt lärande.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kompetenser för att…

 • Att aktivt delta i behandling av missbruksproblematik och samsjuklighet samt stimulera klienter och anhöriga till personlig utveckling och på eget initiativ och självständigt utföra specialiserade arbetsmoment inom adekvat område.
 • Att vara medveten om den egna yrkesrollen i förhållande till andra yrkesroller inom området.
 • Förebygga och agera i hotfulla situationer för att skapa trygg och säker vård- och behandlingsmiljö.

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

Särskild behörighet:

Utbildningen kräver också motsvarande tre månaders heltidsanställning under en 12-månadersperiod eller motsvarande sex månaders heltidsanställning under en 24-månadersperiod inom relevant socialt/pedagogiskt arbete

Alternativt relevant yrkeshögskoleexamen/högskoleexamen

 

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier

 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

 

Ditt digitala klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Kursstart 21 september

Utbildningen pågår under 14 veckor, den startar 21 september och slutar 27 december.

 

Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel orsakar stora negativa effekter för många personer i Sverige. Ofta påverkas såväl den fysiska och psykiska hälsan som den sociala situationer. Detta möter verksamma inom vård/omsorg/social och andra yrkesroller i sin yrkesvardag. I den här utbildningen lär du dig mer om beroendeproblematik, uppkomst och behandling av missbruk liksom beroende av olika substanser. Du får även ökad kunskap om symtom, risk- och skyddsfaktorer och samsjuklighet med särskilt fokus på hur man kan arbeta med förebyggande insatser.

 

Utbildningen tar avstamp i den verklighet och problematik som olika yrkesroller och professioner, verksamma inom vård/omsorg/social arbete möter I sin yrkesvardag. Centralt innehåll i utbildningen är beroendeproblematik, uppkomst och behandling av missbruk liksom beroende av olika substanser. Symtom, risk-/skyddsfaktorer, samsjuklighet med särskilt fokus på hur man kan arbeta med förebyggande insatser.

 

 

Utbildningens upplägg

 • Halvfart 50%
 • 35 YH-poäng
 • 14 veckor
 • 20 digitala seminarier ca 4 timmar/vecka handledartid och tid för redovisningar
 • Digitalt klassrum, grupprum för diskussioner och grupparbete.
 • Digitala plattformar: Zoom för digitala interaktiva liveseminarier och gruppdiskussioner
 • 10 föreläsningar med följande gruppdiskussioner förlagt över kursen.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd genom CSN vid behov

 

Utbildningen bedrivs nätbaserat på distans, på halvfart (14 veckor) vilket motsvarar 35 YH-poäng .

 

Utbildningskonceptet bidrar till att möjliggöra deltagande för personer och verksamheter i hela landet oavsett var man bor. Genom utbildningens upplägg tränas redan yrkesverksamma inom branschen i att omsätta det man lär sig i praktisk handling.

 

Utbildningen genomförs i ett format där det finns möjlighet till interaktion och erfarenhetsutbyte. Det innebär att utbildningens upplägg är att varva teori med praktiska övningar, diskussioner och uppgifter individuellt och i grupp. Detta görs genom ett digitalt upplägg med både webinarier och s.k flipped classroom vilket gör att de gemensamma utbildningstillfällena kan sätta fokus på praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.

Innehåll

Utbildningens mål

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kunskaper om/i …

 • Substanser som skapar beroende och hur dessa påverkar människan
 • Beroendeproblematik
 • Symtom,risk/skyddsfaktorer
 • Samsjuklighet
 • Anhörighetperspektiv
 • Förebyggande insatser
 • Orsaker till uppkomst av missbruk och beroende av olika substanser
 • Behandlingsmetoder
 • Screeningverktyg
 • Diagnoskriterier

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha färdigheter i…

 • Identifiera missbruksproblem
 • Genomföra motiverande samtal
 • Muntligt och skriftligt redogöra för, samt planera, dokumentera och utvärdera insatser.
 • Med utgångspunkt i ett professionellt förhållningssätt stödja ,motivera samt arbeta preventivt .
 • Förebygga och agera i hotfulla situationer för att skapa trygg och säker vård- och behandlingsmiljö.
 • Att reflektera och dra slutsatser angående sina fördjupade kunskaper inom beroende för fortsatt lärande.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kompetenser för att…

 • Att aktivt delta i behandling av missbruksproblematik och samsjuklighet samt stimulera klienter och anhöriga till personlig utveckling och på eget initiativ och självständigt utföra specialiserade arbetsmoment inom adekvat område.
 • Att vara medveten om den egna yrkesrollen i förhållande till andra yrkesroller inom området.
 • Förebygga och agera i hotfulla situationer för att skapa trygg och säker vård- och behandlingsmiljö.
Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

Särskild behörighet:

Utbildningen kräver också motsvarande tre månaders heltidsanställning under en 12-månadersperiod eller motsvarande sex månaders heltidsanställning under en 24-månadersperiod inom relevant socialt/pedagogiskt arbete

Alternativt relevant yrkeshögskoleexamen/högskoleexamen

 

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier

 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

 

Ditt digitala klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkesprognos?

“Kommer jag att få jobb efter utbildningen?” är en vanlig fråga.

Yrkesprognosen visar vilka framtidsutsikter yrket har, det vill säga om det är lätt eller svårt att hitta jobb i branschen.

I hela Sverige*

Forecast
^

Saknar prognos

På 1 års sikt

Forecast
^

Saknar prognos

På 5 års sikt

Liten konkurrens Balans Hård konkurrens Mycket hård konkurrens

*Källa: Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR