Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Behandlingspedagog YH-Flex

Yrkeshögskola

Längd

Individuellt

Studieform

YH-Flex

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Vad är YH-flex?

YH-flex är till för personer som redan har omfattande yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av utbildningen till behandlingspedagog. YH-flex är en försöksverksamhet med syftet att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen.

YH-flex är ett nytt koncept som innebär en snabbare och mer flexibel väg.
Utbildning på YH-flexplats genomförs i två delar – först en validering för tillgodoräknande och sedan komplettering med ett individuellt och flexibelt upplägg för att kunna nå examen.

 

Behandlingspedagog

 

Som behandlingspedagog har du en central roll i behandlingsarbetet runt klienter. Behandlingspedagogens kunskap kring vårdkedjans komplexitet skapar förutsättning för att ta hög grad av ansvar kring upprättande av genomförandeplaner, planering, genomförande och utvärdering av behandlingsinsatser.

 

Behandlingspedagogen har kunskap kring gruppers dynamik och är en viktig roll för såväl arbetsgrupp som klienter. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i psykologiska, psykiatriska samt sociologiska perspektiv.

 

Utbildningen ger kompetens inom aktuell evidensbaserad metodik samt färdigheter för ett självständigt livslångt lärande. Utbildningen till behandlingspedagog ger färdigheter för att arbeta i samordnande tjänst. För behandlingspedagogen används det motiverande samtalet som utgångspunkt i upprättande av en professionell relation med klienter och anhöriga.  Behandlingspedagogen är en eftertraktad roll hos Statens institutionsstyrelse, hem för vård och boende, kriminalvård samt socialpsykiatrin.

 

 

 

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen kan ske på heltid. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. Du studerar individuellt och behöver därför erhålla stor motivation för att tillgodose dig utbildningen.

Ditt kursinnehåll är individuellt och skapas efter att du genomfört en validering för att kunna tillgodoräkna dig kurser från studieplanen.

 • Lärande och Arbetssätt, 5 YH-poäng
 • Psykologi, 25 YH-poäng
 • Sociologi, 25 YH-poäng
 • Pedagogiskt förhållningssätt, 30 YH-poäng
 • Våld och Konflikthantering, 20 YH-poäng
 • Beroende, 35 YH-poäng
 • Organisation och Ledarskap, 10 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1 (LIA), 60 YH-poäng
 • Etik, 15 YH-poäng
 • Vård och omsorg i socialt arbete, 15 YH-poäng
 • Psykiatri och Neuropsykiatri, 30 YH-poäng
 • Barn, Ungdom och Integration, 25 YH-poäng
 • Socialrätt, 15 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2 (LIA), 60 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng

Totalt: 400 YH-poäng

 

Vid högt söktryck kan urvalsprov tillämpas.

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Betyg E/G/3 i följande kurser

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
Beskrivning

Vad är YH-flex?

YH-flex är till för personer som redan har omfattande yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av utbildningen till behandlingspedagog. YH-flex är en försöksverksamhet med syftet att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen.

YH-flex är ett nytt koncept som innebär en snabbare och mer flexibel väg.
Utbildning på YH-flexplats genomförs i två delar – först en validering för tillgodoräknande och sedan komplettering med ett individuellt och flexibelt upplägg för att kunna nå examen.

 

Behandlingspedagog

 

Som behandlingspedagog har du en central roll i behandlingsarbetet runt klienter. Behandlingspedagogens kunskap kring vårdkedjans komplexitet skapar förutsättning för att ta hög grad av ansvar kring upprättande av genomförandeplaner, planering, genomförande och utvärdering av behandlingsinsatser.

 

Behandlingspedagogen har kunskap kring gruppers dynamik och är en viktig roll för såväl arbetsgrupp som klienter. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i psykologiska, psykiatriska samt sociologiska perspektiv.

 

Utbildningen ger kompetens inom aktuell evidensbaserad metodik samt färdigheter för ett självständigt livslångt lärande. Utbildningen till behandlingspedagog ger färdigheter för att arbeta i samordnande tjänst. För behandlingspedagogen används det motiverande samtalet som utgångspunkt i upprättande av en professionell relation med klienter och anhöriga.  Behandlingspedagogen är en eftertraktad roll hos Statens institutionsstyrelse, hem för vård och boende, kriminalvård samt socialpsykiatrin.

 

 

 

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen kan ske på heltid. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. Du studerar individuellt och behöver därför erhålla stor motivation för att tillgodose dig utbildningen.

Innehåll

Ditt kursinnehåll är individuellt och skapas efter att du genomfört en validering för att kunna tillgodoräkna dig kurser från studieplanen.

 • Lärande och Arbetssätt, 5 YH-poäng
 • Psykologi, 25 YH-poäng
 • Sociologi, 25 YH-poäng
 • Pedagogiskt förhållningssätt, 30 YH-poäng
 • Våld och Konflikthantering, 20 YH-poäng
 • Beroende, 35 YH-poäng
 • Organisation och Ledarskap, 10 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1 (LIA), 60 YH-poäng
 • Etik, 15 YH-poäng
 • Vård och omsorg i socialt arbete, 15 YH-poäng
 • Psykiatri och Neuropsykiatri, 30 YH-poäng
 • Barn, Ungdom och Integration, 25 YH-poäng
 • Socialrätt, 15 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2 (LIA), 60 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng

Totalt: 400 YH-poäng

 

Vid högt söktryck kan urvalsprov tillämpas.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Betyg E/G/3 i följande kurser

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Yrkesprognos?

“Kommer jag att få jobb efter utbildningen?” är en vanlig fråga.

Yrkesprognosen visar vilka framtidsutsikter yrket har, det vill säga om det är lätt eller svårt att hitta jobb i branschen.

I hela Sverige*

Forecast
^

Saknar prognos

På 1 års sikt

Forecast
^

Saknar prognos

På 5 års sikt

Liten konkurrens Balans Hård konkurrens Mycket hård konkurrens

*Källa: Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR