Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Automation och digitala verktyg i hållbar produktion

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

50 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Passa på – en fantastisk möjlighet att få breddad kompetens inom automation och digitalisering

 

Nu finns det möjlighet för dig som arbetar i produktion att delta i en ny och spännande YH kurs inom automation och digitala verktyg. Utbildningen pågår under 10 veckor med start v. 41.

 

Utbildningen är på distans med 1 föreläsning via webben i veckan samt 3 fysiska träffar. Utöver de lärarledda föreläsningarna får du stöttning av din utbildare, handledning på fasta tider. Material och uppgifter finns på lärportalen, där finns också inspelade föreläsningar, filmer och extra material.

 

Under kursen kommer vi behandla många intressanta områden och få bekanta oss med begrepp som Industri 4.0 och 5.0, Tidsunderlag och balansering, 5S, Produktionsekonomi, Logistik, MUDA, FMEA ständiga förbättringar och Poka Yoke. Vi kommer också få bekanta oss med nya digitala verktyg som Vision teknik, Simulering och digitala tvillingar, Cobot och VR, IoT och Machine Learning samt Additiv tillverkning, ex. 3D Printing.

 

Efter avslutad utbildning erhålls utbildningsintyg från Myndigheten för Yrkeshögskolan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Industriteknik och hållbar produktionsutveckling, 25 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande en god förståelse för produktionsteknik, produktionstekniska mätmetoder och produktionsekonomi. Kursens mål är att de studerande skall kunna bidra till utformningen av arbetsplatsen som en del av en hållbar produktionsanläggning.

Kursen innehåller:
Industriell grundkompetens med fokus på individens roll i den cirkulära produktionen
Produktionsteknik och hållbar produktionsutveckling
Industri 4.0 och vad kommer sen, Industri 5.0
Ergonomi
Tidsunderlag och balansering
Kvalitet
Logistik
MUDA, slöseri 7+1
Kvalitet, ständiga förbättringar och Poka Yoke

Automation och digitala verktyg i produktion, 25 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande god insikt i automatiserade processer i industrin samt en tydlig insikt i de digitala verktygens möjligheter. Kursens mål är att de studerande skall bidra till utformningen av arbetsplatsen som en del av en digitaliserad och automatiserad produktionsanläggning.

Kursen innehåller:
Automation och ROI projektering
Robotar, transportband, fall transporter och löpande band
Avsyning / mätning – Vision teknik
Simulering och digitala tvillingar
Virtuell programmering av robot med VR
IoT och Machine Learning
Additiv tillverkning, ex 3D Printing

Totalt: 50 YHP

 

Särskilda förkunskapskrav:

 • Utbildningen kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kan komma att

  genomföras på engelska. I den moderna produktionslinan med digitala verktyg används engelska facktermer utan svensk motsvarighet. Tekniska beskrivningar och manualer är ofta författade på engelska.

 • 6 månader heltids yrkeserfarenhet inom produktion eller industri.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier

Utbildningen bedrivs nätbaserat och det är ett varierat upplägg som möjliggör hög grad av interaktion. I undervisningen varvas lektioner i realtid med förinspelat material som grund för diskussion och reflektion. De studerande har möjlighet att nå sin utbildare på bokningsbara tider utöver de schemalagda lektionerna. Utöver det kommer föreläsningar och annat material att vara tillgängligt för de studerande dygnets alla timmar. Under utbildningen genomförs veckovis seminarium via Zoom. Tiderna för dessa är anpassade i dialog med företagen så att medarbetarna ges tillfälle att medverka. Lektionerna spelas in och kan ses senare, men det är värdefullt att delta vid alla sammankomster då det ger fördjupande diskussioner, workshop, redovisningar och praktiska övningar för att omsätta teori i praktik.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Passa på – en fantastisk möjlighet att få breddad kompetens inom automation och digitalisering

 

Nu finns det möjlighet för dig som arbetar i produktion att delta i en ny och spännande YH kurs inom automation och digitala verktyg. Utbildningen pågår under 10 veckor med start v. 41.

 

Utbildningen är på distans med 1 föreläsning via webben i veckan samt 3 fysiska träffar. Utöver de lärarledda föreläsningarna får du stöttning av din utbildare, handledning på fasta tider. Material och uppgifter finns på lärportalen, där finns också inspelade föreläsningar, filmer och extra material.

 

Under kursen kommer vi behandla många intressanta områden och få bekanta oss med begrepp som Industri 4.0 och 5.0, Tidsunderlag och balansering, 5S, Produktionsekonomi, Logistik, MUDA, FMEA ständiga förbättringar och Poka Yoke. Vi kommer också få bekanta oss med nya digitala verktyg som Vision teknik, Simulering och digitala tvillingar, Cobot och VR, IoT och Machine Learning samt Additiv tillverkning, ex. 3D Printing.

 

Efter avslutad utbildning erhålls utbildningsintyg från Myndigheten för Yrkeshögskolan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Innehåll
Industriteknik och hållbar produktionsutveckling, 25 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande en god förståelse för produktionsteknik, produktionstekniska mätmetoder och produktionsekonomi. Kursens mål är att de studerande skall kunna bidra till utformningen av arbetsplatsen som en del av en hållbar produktionsanläggning.

Kursen innehåller:
Industriell grundkompetens med fokus på individens roll i den cirkulära produktionen
Produktionsteknik och hållbar produktionsutveckling
Industri 4.0 och vad kommer sen, Industri 5.0
Ergonomi
Tidsunderlag och balansering
Kvalitet
Logistik
MUDA, slöseri 7+1
Kvalitet, ständiga förbättringar och Poka Yoke

Automation och digitala verktyg i produktion, 25 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande god insikt i automatiserade processer i industrin samt en tydlig insikt i de digitala verktygens möjligheter. Kursens mål är att de studerande skall bidra till utformningen av arbetsplatsen som en del av en digitaliserad och automatiserad produktionsanläggning.

Kursen innehåller:
Automation och ROI projektering
Robotar, transportband, fall transporter och löpande band
Avsyning / mätning – Vision teknik
Simulering och digitala tvillingar
Virtuell programmering av robot med VR
IoT och Machine Learning
Additiv tillverkning, ex 3D Printing

Totalt: 50 YHP

 

Behörighet

Särskilda förkunskapskrav:

 • Utbildningen kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kan komma att

  genomföras på engelska. I den moderna produktionslinan med digitala verktyg används engelska facktermer utan svensk motsvarighet. Tekniska beskrivningar och manualer är ofta författade på engelska.

 • 6 månader heltids yrkeserfarenhet inom produktion eller industri.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier

Utbildningen bedrivs nätbaserat och det är ett varierat upplägg som möjliggör hög grad av interaktion. I undervisningen varvas lektioner i realtid med förinspelat material som grund för diskussion och reflektion. De studerande har möjlighet att nå sin utbildare på bokningsbara tider utöver de schemalagda lektionerna. Utöver det kommer föreläsningar och annat material att vara tillgängligt för de studerande dygnets alla timmar. Under utbildningen genomförs veckovis seminarium via Zoom. Tiderna för dessa är anpassade i dialog med företagen så att medarbetarna ges tillfälle att medverka. Lektionerna spelas in och kan ses senare, men det är värdefullt att delta vid alla sammankomster då det ger fördjupande diskussioner, workshop, redovisningar och praktiska övningar för att omsätta teori i praktik.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Automation och digitala verktyg i hållbar produktion

Längd : 50 YH-poäng

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Passa på – en fantastisk möjlighet att få breddad kompetens inom automation och digitalisering

 

Nu finns det möjlighet för dig som arbetar i produktion att delta i en ny och spännande YH kurs inom automation och digitala verktyg. Utbildningen pågår under 10 veckor med start v. 41.

 

Utbildningen är på distans med 1 föreläsning via webben i veckan samt 3 fysiska träffar. Utöver de lärarledda föreläsningarna får du stöttning av din utbildare, handledning på fasta tider. Material och uppgifter finns på lärportalen, där finns också inspelade föreläsningar, filmer och extra material.

 

Under kursen kommer vi behandla många intressanta områden och få bekanta oss med begrepp som Industri 4.0 och 5.0, Tidsunderlag och balansering, 5S, Produktionsekonomi, Logistik, MUDA, FMEA ständiga förbättringar och Poka Yoke. Vi kommer också få bekanta oss med nya digitala verktyg som Vision teknik, Simulering och digitala tvillingar, Cobot och VR, IoT och Machine Learning samt Additiv tillverkning, ex. 3D Printing.

 

Efter avslutad utbildning erhålls utbildningsintyg från Myndigheten för Yrkeshögskolan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 


Innehåll

Totalt: 50 YHP

 


Behörighet

Särskilda förkunskapskrav:

 • Utbildningen kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kan komma att

  genomföras på engelska. I den moderna produktionslinan med digitala verktyg används engelska facktermer utan svensk motsvarighet. Tekniska beskrivningar och manualer är ofta författade på engelska.

 • 6 månader heltids yrkeserfarenhet inom produktion eller industri.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier

Utbildningen bedrivs nätbaserat och det är ett varierat upplägg som möjliggör hög grad av interaktion. I undervisningen varvas lektioner i realtid med förinspelat material som grund för diskussion och reflektion. De studerande har möjlighet att nå sin utbildare på bokningsbara tider utöver de schemalagda lektionerna. Utöver det kommer föreläsningar och annat material att vara tillgängligt för de studerande dygnets alla timmar. Under utbildningen genomförs veckovis seminarium via Zoom. Tiderna för dessa är anpassade i dialog med företagen så att medarbetarna ges tillfälle att medverka. Lektionerna spelas in och kan ses senare, men det är värdefullt att delta vid alla sammankomster då det ger fördjupande diskussioner, workshop, redovisningar och praktiska övningar för att omsätta teori i praktik.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.