Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Automation – från idé till beslut

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

30 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Varför är beställarkompetens inom automation viktigt?

Just nu sker stora förändringar inom industrin med ökad automation och digitalisering. Automationslösningar är en möjlighet till ökad konkurrenskraft men det innebär också en del utmaningar. Det är stora investeringar och frågeställningar som dyker är är exempelvis: ”Är vi redo?”, ”Kommer det löna sig?”, ”Vad ska vi välja?”, ”Vilka krav ska vi ställa?”. För att kunna ta välgrundade beslut och gå från idé till upphandling krävs det kunskap. Nu kan ni ta chansen att utveckla er organisations beställarkompetens!

 

Vem är kursen för? 

Detta är en påbyggnadsutbildning som leder till specialiserade kunskaper inom beställarkompetens för dig som redan jobbar inom industri/produktion. Vi går steg för steg igenom de delar som behövs för att lyfta kompetensen hos hela verksamheten. Kursen ger dig och er organisation rätt kunskap för att:

 

 • Identifiera behov och vart ni står idag
 • Göra en förstudie
 • Ta fram en kravspecifikation och förfrågningsunderlag vilket i förlängningen skapar en trygghet i beställarrollen. 

 

Hur ser upplägget ut? 

Denna kurs pågår under 9 veckor och går på distans. Kursen har 3-4 timmars schemalagd undervisning per vecka, utöver det tillkommer studier på egen tid. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare Eva-Lena Westman

Beställarkompetens, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande förståelse för de utmaningar SME-bolag inom industrin står inför nu med ökad digitalisering och automation. De studerande kommer få grundläggande kunskaper inom produktionsteknik, processer, förstudier och kravställning. Vidare ska de kunna arbeta i team och projekt samt förstå processen från förstudie till beställning. Målet är att ge den studerande trygghet i att vara delaktiga i investeringsprocesser inför den förändring industrin står inför idag gällande automation och digitalisering.

Kursinnehåll:
• Skapa en processbeskrivning med hjälp av ett flödesschema
• Självskattning över sin produktion och flöden. Nulägesanalys
• Identifiera de olika befattningarna som berörs och definiera deras behov.
• Ekonomi - Kostnad per produkt eller tjänst – förbättringspotential
• Planering och resurssättning. Projektplan. Riskanalys.
• Förstudie
• Workshop.
• Kravspecifikation, tidsplan och budget.
• Förfrågningsunderlag.
•Upphandling, grov- och finsållning vid val av leverantör

Totalt: 30 YHP

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskapskrav:

 • Utbildningen kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kan komma att genomföras på engelska. Industrin har en internationell arbetsmiljö och på flera stora företag är engelska idag koncernspråk.

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet inom produktion eller industri.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Varför är beställarkompetens inom automation viktigt?

Just nu sker stora förändringar inom industrin med ökad automation och digitalisering. Automationslösningar är en möjlighet till ökad konkurrenskraft men det innebär också en del utmaningar. Det är stora investeringar och frågeställningar som dyker är är exempelvis: ”Är vi redo?”, ”Kommer det löna sig?”, ”Vad ska vi välja?”, ”Vilka krav ska vi ställa?”. För att kunna ta välgrundade beslut och gå från idé till upphandling krävs det kunskap. Nu kan ni ta chansen att utveckla er organisations beställarkompetens!

 

Vem är kursen för? 

Detta är en påbyggnadsutbildning som leder till specialiserade kunskaper inom beställarkompetens för dig som redan jobbar inom industri/produktion. Vi går steg för steg igenom de delar som behövs för att lyfta kompetensen hos hela verksamheten. Kursen ger dig och er organisation rätt kunskap för att:

 

 • Identifiera behov och vart ni står idag
 • Göra en förstudie
 • Ta fram en kravspecifikation och förfrågningsunderlag vilket i förlängningen skapar en trygghet i beställarrollen. 

 

Hur ser upplägget ut? 

Denna kurs pågår under 9 veckor och går på distans. Kursen har 3-4 timmars schemalagd undervisning per vecka, utöver det tillkommer studier på egen tid. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare Eva-Lena Westman

Innehåll
Beställarkompetens, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande förståelse för de utmaningar SME-bolag inom industrin står inför nu med ökad digitalisering och automation. De studerande kommer få grundläggande kunskaper inom produktionsteknik, processer, förstudier och kravställning. Vidare ska de kunna arbeta i team och projekt samt förstå processen från förstudie till beställning. Målet är att ge den studerande trygghet i att vara delaktiga i investeringsprocesser inför den förändring industrin står inför idag gällande automation och digitalisering.

Kursinnehåll:
• Skapa en processbeskrivning med hjälp av ett flödesschema
• Självskattning över sin produktion och flöden. Nulägesanalys
• Identifiera de olika befattningarna som berörs och definiera deras behov.
• Ekonomi - Kostnad per produkt eller tjänst – förbättringspotential
• Planering och resurssättning. Projektplan. Riskanalys.
• Förstudie
• Workshop.
• Kravspecifikation, tidsplan och budget.
• Förfrågningsunderlag.
•Upphandling, grov- och finsållning vid val av leverantör

Totalt: 30 YHP

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskapskrav:

 • Utbildningen kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kan komma att genomföras på engelska. Industrin har en internationell arbetsmiljö och på flera stora företag är engelska idag koncernspråk.

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet inom produktion eller industri.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Automation – från idé till beslut

Längd : 30 YH-poäng

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Varför är beställarkompetens inom automation viktigt?

Just nu sker stora förändringar inom industrin med ökad automation och digitalisering. Automationslösningar är en möjlighet till ökad konkurrenskraft men det innebär också en del utmaningar. Det är stora investeringar och frågeställningar som dyker är är exempelvis: ”Är vi redo?”, ”Kommer det löna sig?”, ”Vad ska vi välja?”, ”Vilka krav ska vi ställa?”. För att kunna ta välgrundade beslut och gå från idé till upphandling krävs det kunskap. Nu kan ni ta chansen att utveckla er organisations beställarkompetens!

 

Vem är kursen för? 

Detta är en påbyggnadsutbildning som leder till specialiserade kunskaper inom beställarkompetens för dig som redan jobbar inom industri/produktion. Vi går steg för steg igenom de delar som behövs för att lyfta kompetensen hos hela verksamheten. Kursen ger dig och er organisation rätt kunskap för att:

 

 • Identifiera behov och vart ni står idag
 • Göra en förstudie
 • Ta fram en kravspecifikation och förfrågningsunderlag vilket i förlängningen skapar en trygghet i beställarrollen. 

 

Hur ser upplägget ut? 

Denna kurs pågår under 9 veckor och går på distans. Kursen har 3-4 timmars schemalagd undervisning per vecka, utöver det tillkommer studier på egen tid. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Har du frågor om kursen? Kontakta utbildningsledare Eva-Lena Westman


Innehåll

Totalt: 30 YHP

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskapskrav:

 • Utbildningen kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kan komma att genomföras på engelska. Industrin har en internationell arbetsmiljö och på flera stora företag är engelska idag koncernspråk.

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet inom produktion eller industri.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.