Mina studier

Kurspaket YH

Anbud och upphandling med hållbar kravställning

Kurspaket YH

Längd

70 YH-poäng, 14 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Varför är hållbar kravställning viktigt vid anbud och upphandling?

Kunskap om upphandling och anbud är viktig för att säkerställa att offentliga inköp bidrar till att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Genom att ställa krav på leverantörer och inkludera hållbarhetskriterier i upphandlingsprocessen kan offentliga inköp främja hållbar utveckling, minska negativa miljöpåverkningar och stödja lokala samhällen. Dessutom kan inkluderingen av hållbarhetskriterier i upphandlingen leda till innovation och utveckling av hållbara produkter och tjänster. 

 

Vill du vara med och bidra till ett hållbart och givande anbudsarbete? Då är denna korta kurs för dig!

 

Vem riktar sig kursen till? 

Detta är en upskill-kurs som riktar sig till dig med erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C eller annan form av försäljning med budgetansvar (för egen budget eller för organisationens budget). Den sökande behöver ha förkunskaper i försäljningens ekonomi för att kunna hantera ekonomiska modeller för att beräkna, hantera förutsättningar och variabler vilka påverkar priset.

 

Kursens upplägg

Detta är en kort distanskurs på 14 veckor. Kursen är anpassad för att läsas parallellt med jobb och består av 1-3 seminarietillfällen/vecka,  gruppdiskussioner, övningsuppgifter och egen handledningstid. En del av undervisningsmaterialet är på engelska. Föreläsningarna spelas in så att du kan ta del av materialet när det passar dig. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta biträdande utbildningsledare Marie-Louise Tegner om du har frågor om kursen!

Introduktion till en hållbar upphandlingsprocess, 15 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper för hur upphandlingsprocessen och dess upphandlingsförfaranden med tröskelvärden fungerar. Målet med kursen är att de studerande ska känna till vad de olika stegen i upphandlingen innebär samt grundprinciperna i offentlig upphandling utöver en introduktion till Delmål 12.7: främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, för att kunna ansvara för en anbudsupphandlingsprocess. Den studerande skall efter avslutad kurs kunna läsa och kritiskt granska ett förfrågningsunderlag.

Anbudsprocessen, 30 yhp

Kursen syftar till är att ge den studerande fördjupande kunskaper/ efter avslutad kurs kunna simulera anbudsprocessen från förberedande arbete till avtalsperioden/leveransens start/ stegen däremellan. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i de olika stegen i anbudsprocessen för att kunna ansvara för en anbudsprocess, ha kunskaper för att skriva attraktiva anbud med grund i Mål 17. De studerande ska efter avslutad kurs ha kunskaper om krav på leverantörer kring risker och förbättring av villkor,Den studerande skall efter avslutad kurs kunna skriva en anbudsplanering för ett case inkl RFI samt efterarbetet efter ett "vunnet" avtal. Kursen innehåller praktiskt arbete baserade på "verkliga" case där den studerande får arbeta med att tolka förfrågningsunderlag och utifrån detta ta fram anbud.

Hållbar upphandling, 25 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper för upphandlingsprocessens juridiska ramar och regelverkens grunder för att kunna ansvara för en anbud/upphandlingsprocess utöver den nationella upphandlingsstrategin. De studerande ska efter avslutad kurs ha kunskaper om delmål, mål 12.7, om att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar utöver kunskaper om offentliga inköp som verktyg för att nå många andra av de globala målen: De studerande skall efter avslutad kurs ha kunskaper om skillnader mellan LOU och LUF, hantera tröskelvärden,
ramavtalens grundläggande modeller, ramavtal med en leverantör, ramavtal med flera leverantörer och fastställda villkor, förnyad konkurrensutsättning, prövning och utvärdering, tilldelning, hantera grundläggande avtal (avtalstvister).

Totalt: 70 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs i följande:

 

 • Ett års yrkeserfarenhet av försäljning inom B2B/B2C eller annan form av försäljning med budgetansvar (för egen budget eller för organisationens budget) eller likvärdigt ansvar. Den sökande behöver ha förkunskaper i försäljningens ekonomi för att kunna hantera ekonomiska modeller för att beräkna, hantera förutsättningar och variabler vilka påverkar priset.
 • Lägst betyget E/3/G (eller motsvarande kunskaper) i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Kravet på fördjupade språkliga förkunskaper motsvarande Svenska 2 hänvisar till att utbildningen till stora delar handlar om språk, språkbehandling och arbete med språket. I flera kurser ska den studerande framställa och skriva avancerade texter och rapporter.
 • Undervisningen bedrivs delvis på engelska, varför de studerande behöver kunna hantera grundläggande engelsk terminologi vid anbudsarbete vid eller i samarbete med internationella företag och -koncerner.

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

 

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Varför är hållbar kravställning viktigt vid anbud och upphandling?

Kunskap om upphandling och anbud är viktig för att säkerställa att offentliga inköp bidrar till att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Genom att ställa krav på leverantörer och inkludera hållbarhetskriterier i upphandlingsprocessen kan offentliga inköp främja hållbar utveckling, minska negativa miljöpåverkningar och stödja lokala samhällen. Dessutom kan inkluderingen av hållbarhetskriterier i upphandlingen leda till innovation och utveckling av hållbara produkter och tjänster. 

 

Vill du vara med och bidra till ett hållbart och givande anbudsarbete? Då är denna korta kurs för dig!

 

Vem riktar sig kursen till? 

Detta är en upskill-kurs som riktar sig till dig med erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C eller annan form av försäljning med budgetansvar (för egen budget eller för organisationens budget). Den sökande behöver ha förkunskaper i försäljningens ekonomi för att kunna hantera ekonomiska modeller för att beräkna, hantera förutsättningar och variabler vilka påverkar priset.

 

Kursens upplägg

Detta är en kort distanskurs på 14 veckor. Kursen är anpassad för att läsas parallellt med jobb och består av 1-3 seminarietillfällen/vecka,  gruppdiskussioner, övningsuppgifter och egen handledningstid. En del av undervisningsmaterialet är på engelska. Föreläsningarna spelas in så att du kan ta del av materialet när det passar dig. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta biträdande utbildningsledare Marie-Louise Tegner om du har frågor om kursen!

Innehåll
Introduktion till en hållbar upphandlingsprocess, 15 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper för hur upphandlingsprocessen och dess upphandlingsförfaranden med tröskelvärden fungerar. Målet med kursen är att de studerande ska känna till vad de olika stegen i upphandlingen innebär samt grundprinciperna i offentlig upphandling utöver en introduktion till Delmål 12.7: främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, för att kunna ansvara för en anbudsupphandlingsprocess. Den studerande skall efter avslutad kurs kunna läsa och kritiskt granska ett förfrågningsunderlag.

Anbudsprocessen, 30 yhp

Kursen syftar till är att ge den studerande fördjupande kunskaper/ efter avslutad kurs kunna simulera anbudsprocessen från förberedande arbete till avtalsperioden/leveransens start/ stegen däremellan. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i de olika stegen i anbudsprocessen för att kunna ansvara för en anbudsprocess, ha kunskaper för att skriva attraktiva anbud med grund i Mål 17. De studerande ska efter avslutad kurs ha kunskaper om krav på leverantörer kring risker och förbättring av villkor,Den studerande skall efter avslutad kurs kunna skriva en anbudsplanering för ett case inkl RFI samt efterarbetet efter ett "vunnet" avtal. Kursen innehåller praktiskt arbete baserade på "verkliga" case där den studerande får arbeta med att tolka förfrågningsunderlag och utifrån detta ta fram anbud.

Hållbar upphandling, 25 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper för upphandlingsprocessens juridiska ramar och regelverkens grunder för att kunna ansvara för en anbud/upphandlingsprocess utöver den nationella upphandlingsstrategin. De studerande ska efter avslutad kurs ha kunskaper om delmål, mål 12.7, om att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar utöver kunskaper om offentliga inköp som verktyg för att nå många andra av de globala målen: De studerande skall efter avslutad kurs ha kunskaper om skillnader mellan LOU och LUF, hantera tröskelvärden,
ramavtalens grundläggande modeller, ramavtal med en leverantör, ramavtal med flera leverantörer och fastställda villkor, förnyad konkurrensutsättning, prövning och utvärdering, tilldelning, hantera grundläggande avtal (avtalstvister).

Totalt: 70 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs i följande:

 

 • Ett års yrkeserfarenhet av försäljning inom B2B/B2C eller annan form av försäljning med budgetansvar (för egen budget eller för organisationens budget) eller likvärdigt ansvar. Den sökande behöver ha förkunskaper i försäljningens ekonomi för att kunna hantera ekonomiska modeller för att beräkna, hantera förutsättningar och variabler vilka påverkar priset.
 • Lägst betyget E/3/G (eller motsvarande kunskaper) i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Kravet på fördjupade språkliga förkunskaper motsvarande Svenska 2 hänvisar till att utbildningen till stora delar handlar om språk, språkbehandling och arbete med språket. I flera kurser ska den studerande framställa och skriva avancerade texter och rapporter.
 • Undervisningen bedrivs delvis på engelska, varför de studerande behöver kunna hantera grundläggande engelsk terminologi vid anbudsarbete vid eller i samarbete med internationella företag och -koncerner.
Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

 

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Anbud och upphandling med hållbar kravställning

Längd : 70 YH-poäng, 14 veckor

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Varför är hållbar kravställning viktigt vid anbud och upphandling?

Kunskap om upphandling och anbud är viktig för att säkerställa att offentliga inköp bidrar till att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Genom att ställa krav på leverantörer och inkludera hållbarhetskriterier i upphandlingsprocessen kan offentliga inköp främja hållbar utveckling, minska negativa miljöpåverkningar och stödja lokala samhällen. Dessutom kan inkluderingen av hållbarhetskriterier i upphandlingen leda till innovation och utveckling av hållbara produkter och tjänster. 

 

Vill du vara med och bidra till ett hållbart och givande anbudsarbete? Då är denna korta kurs för dig!

 

Vem riktar sig kursen till? 

Detta är en upskill-kurs som riktar sig till dig med erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C eller annan form av försäljning med budgetansvar (för egen budget eller för organisationens budget). Den sökande behöver ha förkunskaper i försäljningens ekonomi för att kunna hantera ekonomiska modeller för att beräkna, hantera förutsättningar och variabler vilka påverkar priset.

 

Kursens upplägg

Detta är en kort distanskurs på 14 veckor. Kursen är anpassad för att läsas parallellt med jobb och består av 1-3 seminarietillfällen/vecka,  gruppdiskussioner, övningsuppgifter och egen handledningstid. En del av undervisningsmaterialet är på engelska. Föreläsningarna spelas in så att du kan ta del av materialet när det passar dig. 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta biträdande utbildningsledare Marie-Louise Tegner om du har frågor om kursen!


Innehåll

Totalt: 70 YH-poäng


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs i följande:

 

 • Ett års yrkeserfarenhet av försäljning inom B2B/B2C eller annan form av försäljning med budgetansvar (för egen budget eller för organisationens budget) eller likvärdigt ansvar. Den sökande behöver ha förkunskaper i försäljningens ekonomi för att kunna hantera ekonomiska modeller för att beräkna, hantera förutsättningar och variabler vilka påverkar priset.
 • Lägst betyget E/3/G (eller motsvarande kunskaper) i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Kravet på fördjupade språkliga förkunskaper motsvarande Svenska 2 hänvisar till att utbildningen till stora delar handlar om språk, språkbehandling och arbete med språket. I flera kurser ska den studerande framställa och skriva avancerade texter och rapporter.
 • Undervisningen bedrivs delvis på engelska, varför de studerande behöver kunna hantera grundläggande engelsk terminologi vid anbudsarbete vid eller i samarbete med internationella företag och -koncerner.

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

 

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.