Mina studier

Öppen för sen ansökan

Program YH

Advanced Software Developer Embedded Systems

Öppen för sen ansökan

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Bunden

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Vad gör en mjukvaruutvecklare för inbyggda system?

Som mjukvaruutvecklare inom inbyggda system blir du specialiserad på att skapa programvara för enheter som är integrerade i andra system. Dessa system kan vara allt från fordon och hemelektronik till medicinska apparater och industriell automation. Yrkesrollen passar för dig som både är intresserad av programmering och av hårdvara.

 

Förutom att programmera inom C/C++, Python och scriptsspråkarbetar man med utveckling, felsökning, testning och säkerhet av inbyggda system. Att implementera olika kommunikationsprotokoll och verktyg för styrning, övervakning och analys ingår i yrkesrollen. Du kommer att använda, vidareutveckla och underhålla integrationssystem och arbeta med modellbaserad utveckling. Man lär sig även att kalibrera och analysera signaldata.

Jämfört med traditionella datorsystem har inbyggda system begränsade resurser. Därför behöver mjukvaruutvecklare för inbyggda system skriva mycket effektiv och optimerad kod samt tänka hållbart för att få ut det mesta av de tillgängliga resurserna.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Utbildning är för dig som har ambitioner att bli mjukvaruutvecklare inom inbyggda system. Duktiga programmerare behövs. Branschen vittnar om stora behov av medarbetare och efterfrågan på denna kompetens spås bara att öka i takt med miljökrav och tekniksatsningar.

Yrkesroller som utbildningen kan leda till:

Mjukvaruutvecklare för inbyggda system
Programmerare C
Programmerare C++
IoT-utvecklare
Programmerare Python
 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid, dagtid under 2 år. Undervisning sker på plats två dagar i veckan i våra lokaler i Trollhättan. Därutöver sker studierna digital. Det är sannolikt att man kommer att arbeta i en internationell miljö. Därav att utbildningen bedrivs delvis på engelska. Undervisning och kursmaterial sker främst på engelska.

I slutet av utbildningen ges 20 veckor LIA-praktik (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Praktiken ger dig unika möjligheter som kan leda till en anställning efter utbildningens slut.

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor? 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare Ulla Emanuelsson.

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Introduktion till mjukvaruutveckling, 20 yhp

Kursen syftar till att ge de studerande en introduktion till utbildningen och yrkesrollen, grundläggande kunskaper om arkitektur samt en övergripande bild över mjukvaruutveckling för inbyggda system.

Strukturerad programmering C/C++, 70 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande teoretiska och praktiska kunskaper om programmering i C/C++. Kursen går igenom begrepp som utgör basen för program och komponenter i C och C++, strukturerad programmering och användning av procedurella, objektorienterade, samtidiga, generiska och händelsebaserade tekniker för att utveckla program.

Programmering och utveckling av inbyggda system, 60 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskaper och färdigheter i utveckling av inbyggda system med de vanligaste programmeringsspråken som används i branschen. Kursen går igenom bland annat delar och funktionssamband i ett inbyggt system, olika typer av inbyggda system, relaterade programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer, sensorer och Realtid-operativsystem.

Krav och design, 20 yhp

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom kravhantering och mjukvarudesign samt att kunna bryta ner krav till en lämplig arkitekturdesign.

Kommunikationsprotokoll, 20 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om och praktiska färdigheter i tillämpning av de vanligast använda kommunikationsprotokollen inom inbyggda system, t.ex CAN, LIN, MOST, FlexRay, Bluetooth.

Avancerad programmering och utveckling av inbyggda system, 60 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få fördjupade kunskaper om och färdigheter i att kunna programmera, utveckla, felsöka och enhetstesta inbyggda system med C/C++ och tillämpa RTOS efter en given kravspecifikation.

Continuous Integration, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap om de vanligaste CI (Continuous Integration) systemen samt hur dessa används. Målet med CI är att identifiera och åtgärda problem så tidigt som möjligt i utvecklingscykeln för att undvika kostsamma förseningar och omarbetningar. Kursen behandlar CI-verktyg samt även programmering i Python.

LIA, 100 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som erhållits i de övriga kurserna. Den studerande ska efter givna förutsättningar och kravspecifikation kunna lösa en av företaget angiven programmeringsuppgift.

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande får fördjupa sig i en given programmeringsuppgift och en utvärdering av en befintlig process med förslag på alternativa lösningar.

Totalt: 400 YH-poäng

Denna utbildning bedrivs delvis på engelska, undervisning och kursmaterial sker främst på engelska. Väljer du sedan att arbeta i fordonsbranschen så hamnar du sannolikt i en internationell miljö.

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2.  har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6
 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet för Matematik 2 kan du läsa vår preparandutbildning:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Saknar du behörighet för Programmering 1, kan du läsa vår preparandutbildning:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Programmering 1”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Beskrivning

Vad gör en mjukvaruutvecklare för inbyggda system?

Som mjukvaruutvecklare inom inbyggda system blir du specialiserad på att skapa programvara för enheter som är integrerade i andra system. Dessa system kan vara allt från fordon och hemelektronik till medicinska apparater och industriell automation. Yrkesrollen passar för dig som både är intresserad av programmering och av hårdvara.

 

Förutom att programmera inom C/C++, Python och scriptsspråkarbetar man med utveckling, felsökning, testning och säkerhet av inbyggda system. Att implementera olika kommunikationsprotokoll och verktyg för styrning, övervakning och analys ingår i yrkesrollen. Du kommer att använda, vidareutveckla och underhålla integrationssystem och arbeta med modellbaserad utveckling. Man lär sig även att kalibrera och analysera signaldata.

Jämfört med traditionella datorsystem har inbyggda system begränsade resurser. Därför behöver mjukvaruutvecklare för inbyggda system skriva mycket effektiv och optimerad kod samt tänka hållbart för att få ut det mesta av de tillgängliga resurserna.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Utbildning är för dig som har ambitioner att bli mjukvaruutvecklare inom inbyggda system. Duktiga programmerare behövs. Branschen vittnar om stora behov av medarbetare och efterfrågan på denna kompetens spås bara att öka i takt med miljökrav och tekniksatsningar.

Yrkesroller som utbildningen kan leda till:

Mjukvaruutvecklare för inbyggda system
Programmerare C
Programmerare C++
IoT-utvecklare
Programmerare Python
 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid, dagtid under 2 år. Undervisning sker på plats två dagar i veckan i våra lokaler i Trollhättan. Därutöver sker studierna digital. Det är sannolikt att man kommer att arbeta i en internationell miljö. Därav att utbildningen bedrivs delvis på engelska. Undervisning och kursmaterial sker främst på engelska.

I slutet av utbildningen ges 20 veckor LIA-praktik (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Praktiken ger dig unika möjligheter som kan leda till en anställning efter utbildningens slut.

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor? 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare Ulla Emanuelsson.

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Introduktion till mjukvaruutveckling, 20 yhp

Kursen syftar till att ge de studerande en introduktion till utbildningen och yrkesrollen, grundläggande kunskaper om arkitektur samt en övergripande bild över mjukvaruutveckling för inbyggda system.

Strukturerad programmering C/C++, 70 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande teoretiska och praktiska kunskaper om programmering i C/C++. Kursen går igenom begrepp som utgör basen för program och komponenter i C och C++, strukturerad programmering och användning av procedurella, objektorienterade, samtidiga, generiska och händelsebaserade tekniker för att utveckla program.

Programmering och utveckling av inbyggda system, 60 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskaper och färdigheter i utveckling av inbyggda system med de vanligaste programmeringsspråken som används i branschen. Kursen går igenom bland annat delar och funktionssamband i ett inbyggt system, olika typer av inbyggda system, relaterade programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer, sensorer och Realtid-operativsystem.

Krav och design, 20 yhp

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom kravhantering och mjukvarudesign samt att kunna bryta ner krav till en lämplig arkitekturdesign.

Kommunikationsprotokoll, 20 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om och praktiska färdigheter i tillämpning av de vanligast använda kommunikationsprotokollen inom inbyggda system, t.ex CAN, LIN, MOST, FlexRay, Bluetooth.

Avancerad programmering och utveckling av inbyggda system, 60 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få fördjupade kunskaper om och färdigheter i att kunna programmera, utveckla, felsöka och enhetstesta inbyggda system med C/C++ och tillämpa RTOS efter en given kravspecifikation.

Continuous Integration, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap om de vanligaste CI (Continuous Integration) systemen samt hur dessa används. Målet med CI är att identifiera och åtgärda problem så tidigt som möjligt i utvecklingscykeln för att undvika kostsamma förseningar och omarbetningar. Kursen behandlar CI-verktyg samt även programmering i Python.

LIA, 100 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som erhållits i de övriga kurserna. Den studerande ska efter givna förutsättningar och kravspecifikation kunna lösa en av företaget angiven programmeringsuppgift.

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande får fördjupa sig i en given programmeringsuppgift och en utvärdering av en befintlig process med förslag på alternativa lösningar.

Totalt: 400 YH-poäng

Denna utbildning bedrivs delvis på engelska, undervisning och kursmaterial sker främst på engelska. Väljer du sedan att arbeta i fordonsbranschen så hamnar du sannolikt i en internationell miljö.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2.  har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6
 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet för Matematik 2 kan du läsa vår preparandutbildning:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Saknar du behörighet för Programmering 1, kan du läsa vår preparandutbildning:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Programmering 1”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Advanced Software Developer Electrical & Autonomous

#Mjukvaruutvecklare

Se fler utbildningar i

Trollhättan

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Advanced Software Developer Embedded Systems

Längd : 400 YH-poäng, 2 år

Studieform : Bunden

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en mjukvaruutvecklare för inbyggda system?

Som mjukvaruutvecklare inom inbyggda system blir du specialiserad på att skapa programvara för enheter som är integrerade i andra system. Dessa system kan vara allt från fordon och hemelektronik till medicinska apparater och industriell automation. Yrkesrollen passar för dig som både är intresserad av programmering och av hårdvara.

 

Förutom att programmera inom C/C++, Python och scriptsspråkarbetar man med utveckling, felsökning, testning och säkerhet av inbyggda system. Att implementera olika kommunikationsprotokoll och verktyg för styrning, övervakning och analys ingår i yrkesrollen. Du kommer att använda, vidareutveckla och underhålla integrationssystem och arbeta med modellbaserad utveckling. Man lär sig även att kalibrera och analysera signaldata.

Jämfört med traditionella datorsystem har inbyggda system begränsade resurser. Därför behöver mjukvaruutvecklare för inbyggda system skriva mycket effektiv och optimerad kod samt tänka hållbart för att få ut det mesta av de tillgängliga resurserna.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Utbildning är för dig som har ambitioner att bli mjukvaruutvecklare inom inbyggda system. Duktiga programmerare behövs. Branschen vittnar om stora behov av medarbetare och efterfrågan på denna kompetens spås bara att öka i takt med miljökrav och tekniksatsningar.

Yrkesroller som utbildningen kan leda till:

Mjukvaruutvecklare för inbyggda system
Programmerare C
Programmerare C++
IoT-utvecklare
Programmerare Python
 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid, dagtid under 2 år. Undervisning sker på plats två dagar i veckan i våra lokaler i Trollhättan. Därutöver sker studierna digital. Det är sannolikt att man kommer att arbeta i en internationell miljö. Därav att utbildningen bedrivs delvis på engelska. Undervisning och kursmaterial sker främst på engelska.

I slutet av utbildningen ges 20 veckor LIA-praktik (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Praktiken ger dig unika möjligheter som kan leda till en anställning efter utbildningens slut.

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor? 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare Ulla Emanuelsson.

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 400 YH-poäng

Denna utbildning bedrivs delvis på engelska, undervisning och kursmaterial sker främst på engelska. Väljer du sedan att arbeta i fordonsbranschen så hamnar du sannolikt i en internationell miljö.


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2.  har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6
 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet för Matematik 2 kan du läsa vår preparandutbildning:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Saknar du behörighet för Programmering 1, kan du läsa vår preparandutbildning:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Programmering 1”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning