Lärplattform

Yrkeshögskola

Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles i Trollhättan

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng

Studieform

Fysisk

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum

Trollhättan

 

Trollhättan är en stad fylld av vatten. När dammluckorna öppnas forsar det 300 000 liter vatten genom luckorna varje sekund från kraftverken. Trollhättan ligger lite söder om Sveriges största sjö Vänern och här finns även en ekopark med tvillingbergen Halleberg och Hunneberg. Här har du möjlighet att ta del av Sveriges bilhistoria på Saab car museum. Museet rymmer ca 70 utställda saabar. Trollhättan är hemort till serietecknaren Jan Lööf och artisten Jessica Andersson.

Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles

Teknikutvecklingen inom fordonsindustrin går i hög takt och branschen har ett stort behov av experter på mjukvara. Ny kompetens och kunskap behövs för att utveckla tekniken inom bland annat säkerhet, självkörande(autonoma)bilar och elektrifiering.

 

Arbetet innebär också att programmera och utveckla inbyggda system för just framtidens fordon. Som mjukvaruutvecklare el- och autonoma fordon jobbar du mycket med elektronik och mjukvara i ett internationellt sammanhang.

 

Jobbmöjligheter

Hållbarhet och teknik driver på utvecklingen inom fordonsindustrin. Staten ska fram till år 2023 satsa en miljard på att få den svenska industrin att utveckla fordon drivna på el och biogas.

Branschen har varit med och skapat denna utbildning och kommer vara engagerande under hela utbildningstiden genom att gästföreläsa, erbjuda studiebesök och praktik (LIA lärande i arbete). De har redan ett stort anställningsbehov av yrkesrollen och ser utbildningen som mycket viktig för den digitaliserade fordonsindustrin. Utbildningen är således dörröppnare till en mycket spännande framtida karriär.

 

Läs gärna artikeln om de nya kompetenskraven i transportbranschen här

 

 

Utbildningens upplägg

 

Vi erbjuder två utbildningar med liknande kursinnehåll. Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles är en 2-årig utbildning för dig som har begränsad kunskap inom programmering och inbyggda system. Denna utbildning ger dig både en grundläggande och gedigen kunskap inom området mjukvaruutveckling.

 

Om du redan har grundkunskaper i programmering och/eller inbyggda system så kan vi rekommendera vår 1-åriga utbildning Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles.

 

Denna utbildning startar på en något högre nivå. Utbildningen kan ses som ett snabbspår för dig som redan aktivt sysslar med programmering och mjukvara.

 

Utbildningen sker på plats i Trollhättan för ett nära samarbete med fordonsindustrin och möjlighet till arbetslivsanknytning i kursmomenten. Utbildningslängd är ca 2 år varav en fjärdedel av tiden sker som LIA hos ett företag. Utbildningen är CSN-berättigad.

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Introduktion till automotive el och elhybrid och autonoma fordon 20 poäng
 • Introduktion till mjukvaruutveckling för automotive 15 poäng
 • Versionshanteringssystem och strategier 20 poäng
 • Introduktion programmering automotive 35 poäng
 • Krav och design 20 poäng
 • Programmering inbyggda system 60 poäng
 • Programmering och utveckling inbyggda system 60 poäng
 • Continuous integration 20 poäng
 • Kommunikationsprotokoll 20 poäng
 • Examensarbete 30 poäng
 • LIA 1, Orientering och praktisk tillämpning i mjukvaruutveckling 40 poäng
 • LIA 2, Projektbaserad mjukvaruutveckling 60 poäng

 

Denna utbildning bedrivs på svenska men kursmaterial och det generella språket i utbildningen är engelska. Väljer du sedan att arbeta i fordonsbranschen så hamnar du sannolikt i en internationell miljö.

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2.  har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Läs preparandutbildning
Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Beskrivning

Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles

Teknikutvecklingen inom fordonsindustrin går i hög takt och branschen har ett stort behov av experter på mjukvara. Ny kompetens och kunskap behövs för att utveckla tekniken inom bland annat säkerhet, självkörande(autonoma)bilar och elektrifiering.

 

Arbetet innebär också att programmera och utveckla inbyggda system för just framtidens fordon. Som mjukvaruutvecklare el- och autonoma fordon jobbar du mycket med elektronik och mjukvara i ett internationellt sammanhang.

 

Jobbmöjligheter

Hållbarhet och teknik driver på utvecklingen inom fordonsindustrin. Staten ska fram till år 2023 satsa en miljard på att få den svenska industrin att utveckla fordon drivna på el och biogas.

Branschen har varit med och skapat denna utbildning och kommer vara engagerande under hela utbildningstiden genom att gästföreläsa, erbjuda studiebesök och praktik (LIA lärande i arbete). De har redan ett stort anställningsbehov av yrkesrollen och ser utbildningen som mycket viktig för den digitaliserade fordonsindustrin. Utbildningen är således dörröppnare till en mycket spännande framtida karriär.

 

Läs gärna artikeln om de nya kompetenskraven i transportbranschen här

 

 

Utbildningens upplägg

 

Vi erbjuder två utbildningar med liknande kursinnehåll. Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles är en 2-årig utbildning för dig som har begränsad kunskap inom programmering och inbyggda system. Denna utbildning ger dig både en grundläggande och gedigen kunskap inom området mjukvaruutveckling.

 

Om du redan har grundkunskaper i programmering och/eller inbyggda system så kan vi rekommendera vår 1-åriga utbildning Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles.

 

Denna utbildning startar på en något högre nivå. Utbildningen kan ses som ett snabbspår för dig som redan aktivt sysslar med programmering och mjukvara.

 

Utbildningen sker på plats i Trollhättan för ett nära samarbete med fordonsindustrin och möjlighet till arbetslivsanknytning i kursmomenten. Utbildningslängd är ca 2 år varav en fjärdedel av tiden sker som LIA hos ett företag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Introduktion till automotive el och elhybrid och autonoma fordon 20 poäng
 • Introduktion till mjukvaruutveckling för automotive 15 poäng
 • Versionshanteringssystem och strategier 20 poäng
 • Introduktion programmering automotive 35 poäng
 • Krav och design 20 poäng
 • Programmering inbyggda system 60 poäng
 • Programmering och utveckling inbyggda system 60 poäng
 • Continuous integration 20 poäng
 • Kommunikationsprotokoll 20 poäng
 • Examensarbete 30 poäng
 • LIA 1, Orientering och praktisk tillämpning i mjukvaruutveckling 40 poäng
 • LIA 2, Projektbaserad mjukvaruutveckling 60 poäng

 

Denna utbildning bedrivs på svenska men kursmaterial och det generella språket i utbildningen är engelska. Väljer du sedan att arbeta i fordonsbranschen så hamnar du sannolikt i en internationell miljö.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2.  har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Läs preparandutbildning
Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Karriärvägar

#Mjukvaruutvecklare el- och autonoma fordon

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vår kundservice om du har frågor om våra utbildningar.