Mina studier

Ansökan öppnar snart

Yrkeshögskola

Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles

Ansökan öppnar snart

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Bunden

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Utbildningen ger dig kompetens att jobba med utveckling mot bilindustrin, samtidigt som du också får bredden att utveckla inbyggda system mot en mängd andra branscher. 

 

Som utvecklare inom inbyggda system och mot självkörande bilar och elfordon programmerar du tekniken för framtidens fordon. Du kommer också att röra dig inom ett internationellt sammanhang och med den senaste tekniken.  

 

Yrkesrollen är perfekt för dig som både är intresserad av programmering och av hårdvara. Du lär dig att programmera inom C/C++ och Python, arbetar med utveckling, felsökning, testning och säkerhet av inbyggda system samt med implementering av olika kommunikationsprotokoll och verktyg för styrning, övervakning och analys. Du kommer att använda, vidareutveckla och underhålla integrationssystem och arbeta med modellbaserad utveckling, du lär dig även att kalibrera och analysera signaldata.  

 

Branschen har varit med och tagit fram utbildningen för att den ska ge just de kompetenser och färdigheter som krävs. Företagen kommer att vara engagerande under hela utbildningstiden genom att gästföreläsa, erbjuda studiebesök och praktik/LIA.  

 

Jobbmöjligheter

Hållbarhet och teknik driver på utvecklingen inom fordonsindustrin. Miljökrav ställer krav på elektrifiering samtidigt som teknikmöjligheter och säkerhetskrav har öppnat för nya möjligheter. Branschen vittnar om stora behov av medarbetare med den kompetens utbildningen ger, både i dagsläget och många år framåt. Efterfrågan på kompetensen spås bara att öka i takt med miljökrav och tekniksatsningar på den digitaliserade fordonsindustrin. Utbildningen är en dörröppnare till en mycket spännande framtida karriär.

 

Yrkesroller som utbildningen kan leda till:

 • Applikationsutvecklare 
 • Electric Drives Software Design Engineer 
 • Funktionsutvecklare 
 • Mjukvaruutvecklare el- och autonoma fordon 
 • Mjukvaruutvecklare för inbyggda system 
 • Programmerare C/C++ och Python 

 

Utbildningens upplägg

Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles är en utbildning för dig som har begränsad kunskap inom programmering och inbyggda system. 

 

Utbildningen bedrivs i våra lokaler i Trollhättan. Den teoretiska utbildningsdelen är ca 13 månader och till det tillkommer ytterligare 20 veckors LIA hos ett eller flera företag. Utbildningen är CSN-berättigande. Utbildningen bedrivs delvis på engelska, undervisning och kursmaterial sker främst på engelska. 

 

Om du redan har kunskaper eller erfarenhet i programmering och/eller inbyggda system, så kan vi rekommendera vår 1-åriga utbildning Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare Ulla Emanuelsson på; ulla.emanuelsson@ya.se

Introduktion till mjukvaruutveckling för Automotive och eldrivna fordon, 20 yhp

Kursen syftar till att ge de studerande en introduktion till utbildningen och yrkesrollen, grundläggande kunskaper om fordonsbranschen, elfordonets arkitektur samt en övergripande bild över mjukvaruutveckling för Automotive.

Strukturerad programmering C/C++, 60 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande teoretiska och praktiska kunskaper om programmering i C/C++. Kursen går igenom begrepp som utgör basen för program och komponenter i C och C++, strukturerad programmering och användning av procedurella, objektorienterade, samtidiga, generiska och händelsebaserade tekniker för att utveckla program.

Programmering och utveckling av inbyggda system för Automotive, 65 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskaper och färdigheter i utveckling av inbyggda system för Automotive med de vanligaste programmeringsspråken som används i branschen. Kursen går igenom bland annat delar och funktionssamband i ett inbyggt system, olika typer av inbyggda system, relaterade programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer, sensorer och Realtid-operativsystem.

Krav och design, 20 yhp

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom kravhantering och mjukvarudesign samt att kunna bryta ner krav till en lämplig arkitekturdesign.

Kommunikationsprotokoll, 20 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om och praktiska färdigheter i tillämpning av de vanligast använda kommunikationsprotokollen inom inbyggda system och Automotive, t.ex CAN, LIN, MOST, FlexRay, Bluetooth.

Avancerad programmering och utveckling av inbyggda system för Automotive, 65 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få fördjupade kunskaper om och färdigheter i att kunna programmera, utveckla, felsöka och enhetstesta inbyggda system med C/C++ och tillämpa RTOS efter en given kravspecifikation.

Continuous Integration, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap om de vanligaste CI (Continuous Integration) systemen samt hur dessa används. Kursen behandlar även programmering i Python.

LIA, 100 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 20 yhp

Totalt: 400 YH-poäng

Denna utbildning bedrivs delvis på engelska, undervisning och kursmaterial sker främst på engelska. Väljer du sedan att arbeta i fordonsbranschen så hamnar du sannolikt i en internationell miljö.

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2.  har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6
 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning

 

Vad är en Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet för Matematik 2 eller Programmering 1 går det att läsa en preparandutbildning.

 

Saknar du behörighet för Matematik 2 kan du läsa vår preparandutbildning:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Saknar du behörighet för Programmering 1, kan du läsa vår preparandutbildning:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Programmering 1”

 

 

BFU – Behörighetsgivande förutbildning

 

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som uppfyller de grundläggande behörighetskraven samt “Engelska 6” och “Matematik 2”, men saknar det särskilda förkunskapskravet “Programmering 1” . BFU:n ger behörighet för Programmering 1 och den som har genomgått BFU med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles. BFU:n är på heltid och går under 3 veckor. BFU:n är CSN-berättigande. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Beskrivning

Utbildningen ger dig kompetens att jobba med utveckling mot bilindustrin, samtidigt som du också får bredden att utveckla inbyggda system mot en mängd andra branscher. 

 

Som utvecklare inom inbyggda system och mot självkörande bilar och elfordon programmerar du tekniken för framtidens fordon. Du kommer också att röra dig inom ett internationellt sammanhang och med den senaste tekniken.  

 

Yrkesrollen är perfekt för dig som både är intresserad av programmering och av hårdvara. Du lär dig att programmera inom C/C++ och Python, arbetar med utveckling, felsökning, testning och säkerhet av inbyggda system samt med implementering av olika kommunikationsprotokoll och verktyg för styrning, övervakning och analys. Du kommer att använda, vidareutveckla och underhålla integrationssystem och arbeta med modellbaserad utveckling, du lär dig även att kalibrera och analysera signaldata.  

 

Branschen har varit med och tagit fram utbildningen för att den ska ge just de kompetenser och färdigheter som krävs. Företagen kommer att vara engagerande under hela utbildningstiden genom att gästföreläsa, erbjuda studiebesök och praktik/LIA.  

 

Jobbmöjligheter

Hållbarhet och teknik driver på utvecklingen inom fordonsindustrin. Miljökrav ställer krav på elektrifiering samtidigt som teknikmöjligheter och säkerhetskrav har öppnat för nya möjligheter. Branschen vittnar om stora behov av medarbetare med den kompetens utbildningen ger, både i dagsläget och många år framåt. Efterfrågan på kompetensen spås bara att öka i takt med miljökrav och tekniksatsningar på den digitaliserade fordonsindustrin. Utbildningen är en dörröppnare till en mycket spännande framtida karriär.

 

Yrkesroller som utbildningen kan leda till:

 • Applikationsutvecklare 
 • Electric Drives Software Design Engineer 
 • Funktionsutvecklare 
 • Mjukvaruutvecklare el- och autonoma fordon 
 • Mjukvaruutvecklare för inbyggda system 
 • Programmerare C/C++ och Python 

 

Utbildningens upplägg

Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles är en utbildning för dig som har begränsad kunskap inom programmering och inbyggda system. 

 

Utbildningen bedrivs i våra lokaler i Trollhättan. Den teoretiska utbildningsdelen är ca 13 månader och till det tillkommer ytterligare 20 veckors LIA hos ett eller flera företag. Utbildningen är CSN-berättigande. Utbildningen bedrivs delvis på engelska, undervisning och kursmaterial sker främst på engelska. 

 

Om du redan har kunskaper eller erfarenhet i programmering och/eller inbyggda system, så kan vi rekommendera vår 1-åriga utbildning Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledare Ulla Emanuelsson på; ulla.emanuelsson@ya.se

Innehåll
Introduktion till mjukvaruutveckling för Automotive och eldrivna fordon, 20 yhp

Kursen syftar till att ge de studerande en introduktion till utbildningen och yrkesrollen, grundläggande kunskaper om fordonsbranschen, elfordonets arkitektur samt en övergripande bild över mjukvaruutveckling för Automotive.

Strukturerad programmering C/C++, 60 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande teoretiska och praktiska kunskaper om programmering i C/C++. Kursen går igenom begrepp som utgör basen för program och komponenter i C och C++, strukturerad programmering och användning av procedurella, objektorienterade, samtidiga, generiska och händelsebaserade tekniker för att utveckla program.

Programmering och utveckling av inbyggda system för Automotive, 65 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskaper och färdigheter i utveckling av inbyggda system för Automotive med de vanligaste programmeringsspråken som används i branschen. Kursen går igenom bland annat delar och funktionssamband i ett inbyggt system, olika typer av inbyggda system, relaterade programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer, sensorer och Realtid-operativsystem.

Krav och design, 20 yhp

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom kravhantering och mjukvarudesign samt att kunna bryta ner krav till en lämplig arkitekturdesign.

Kommunikationsprotokoll, 20 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om och praktiska färdigheter i tillämpning av de vanligast använda kommunikationsprotokollen inom inbyggda system och Automotive, t.ex CAN, LIN, MOST, FlexRay, Bluetooth.

Avancerad programmering och utveckling av inbyggda system för Automotive, 65 yhp

Syftet med kursen är att de studerande ska få fördjupade kunskaper om och färdigheter i att kunna programmera, utveckla, felsöka och enhetstesta inbyggda system med C/C++ och tillämpa RTOS efter en given kravspecifikation.

Continuous Integration, 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap om de vanligaste CI (Continuous Integration) systemen samt hur dessa används. Kursen behandlar även programmering i Python.

LIA, 100 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 20 yhp

Totalt: 400 YH-poäng

Denna utbildning bedrivs delvis på engelska, undervisning och kursmaterial sker främst på engelska. Väljer du sedan att arbeta i fordonsbranschen så hamnar du sannolikt i en internationell miljö.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2.  har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6
 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning

 

Vad är en Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet för Matematik 2 eller Programmering 1 går det att läsa en preparandutbildning.

 

Saknar du behörighet för Matematik 2 kan du läsa vår preparandutbildning:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Saknar du behörighet för Programmering 1, kan du läsa vår preparandutbildning:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Programmering 1”

 

 

BFU – Behörighetsgivande förutbildning

 

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som uppfyller de grundläggande behörighetskraven samt “Engelska 6” och “Matematik 2”, men saknar det särskilda förkunskapskravet “Programmering 1” . BFU:n ger behörighet för Programmering 1 och den som har genomgått BFU med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles. BFU:n är på heltid och går under 3 veckor. BFU:n är CSN-berättigande. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Advanced Software Developer Electrical & Autonomous

#Mjukvaruutvecklare

Se fler utbildningar i

Trollhättan

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.