Mina studier

YH poäng

Så fungerar YH-poäng

 

En yrkeshögskoleutbildning är oftast mellan ett till två år lång. Längden på utbildningarna anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) och skiljer sig från poängsystemet inom högskolan.

 

Poängsystemet

 

Precis som på högskola och universitet, motsvarar YH-utbildningens längd ett visst antal poäng. Ett års studier på heltid motsvarar 200 YH-poäng, vilket innebär att två år motsvarar 400 YH-poäng och så vidare. Poängsystemen skiljer sig alltså åt mellan yrkeshögskola och högskola. I tabellen nedan kan du se skillnaden mellan dessa.

 

 

Tillgodoräkna betyg

 

Om du vill studera vidare på en högskola kan du inte alltid tillgodoräkna dig poäng från en tidigare yrkeshögskoleutbildning. Varje högskola tar ett enskilt beslut om det.

 

Examen

 

För att du ska kunna få en examen inom Yrkeshögskolan måste du läsa en yrkeshögskoleutbildning som är minst ett år lång (200 YH-poäng).  Om utbildningen är kortare än ett år får du istället ett utbildningsbevis.

 

Det finns två olika examina inom yrkeshögskolan, yrkeshögskoleexamen eller kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Beroende på vilken nivå utbildningen har inom det Svenska Kvalifikationsramverket SeQF skiljer examensnamnet sig åt. För nivå 5 får du en yrkeshögskoleexamen och för nivå 6 får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. I jämförelse med andra utbildningar så har en gymnasieexamen nivå 4 och högskolan nivå 6, 7 och 8.