Mina studier

 

Vill du ta ett karriärsteg och boosta ditt CV med en YH-examen? Har du redan kunskaper om innehållet i det YH-program du är intresserad av? Med hjälp av snabbspåret YH-flex tar du en förkortad och smidig väg mot din yrkeshögskoleexamen – genom att helt enkelt validera de kurser du redan har kunskap inom! 

 

Vad är YH-flex? 

 

YH-flex är speciellt framtaget för dig som redan har gedigen yrkeserfarenhet och kunskaper som motsvarar cirka 50 % av innehållet i ett YH-program. Med YH-flex har du möjlighet att tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och validera de kurser du redan kan, men ändå nå full examen.  

 

5 fördelar med YH-Flex:  

 

 • Det förkortar vägen till examen genom ett individuellt studieupplägg 
 • Det är en snabbare väg för arbetslivet att få medarbetare med rätt kompetens  
 • Det är kostnadsfritt och berättigar till CSN 
 • Det berättigar till omställningsstudiestöd 
 • Det möjliggör högre lön och nytt jobb 

 

Vem kan välja YH-flex? 

 

Om du genom yrkeserfarenhet eller tidigare studier redan har kunskaper som motsvarar ungefär halva utbildningen kan YH-flex vara något för dig. För att kunna bli antagen behöver du uppfylla de behörighetskrav och eventuella särskilda förkunskapskrav som gäller för utbildningen.  

 

Kostnader och CSN? 

 

Alla YH-flexplatser på vår skola är kostnadsfria. Eventuella kostnader för studielitteratur kan förekomma. Att studera YH-flex ger rätt till studiemedel från CSN.  

 

Omställningsstudiestöd? 

 

Du kan självklart ansöka om det nya omställningsstudiestödet för studier via YH-flex. Studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp) dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.  

 

Validering 

 

YH-flex genomförs i två delar: 
 

 1. Validering för tillgodoräknande 
  Kompetenskartläggningen inleds genom att du fyller i ett kartläggningsformulär med uppgifter om tidigare utbildning, yrkeserfarenhet, arbetsuppgifter etc.
   
 2.  Komplettering med ett individuellt upplägg
  Därefter får du ett besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver läsa för att få en examen. Du får en individuell studieplan med kompletterande kurser, och beroende på hur många kompletterande kurser som behövs samt hur dessa kan läggas upp, så kan du få din examen betydligt snabbare än om du hade läst hela utbildningen.

 
Två vägar att nå YH-flex

 

Att ansöka till en flex-utbildning hos oss kan ske på två sätt:

 

 1. Du ansöker till en specifik flex-utbildning via vår webbsida. Tilläggsnamnet på utbildningen är exempelvis: ”Behandlingspedagog YH-flex”. Ansökan lämnas direkt och endast till flex-platserna, som då också har en separat antagning. 
 2. Du ansöker till en ordinarie utbildning. Möjligheten att ansöka till flex-platser erbjuds senare under antagningen till behöriga sökande. Detta sker när vi har ett fåtal flex-platser i utbildningen.

Så ansöker du till YH-flex

 

 1. Ladda ner  “YH-flex ansökan”
 2. Fyll i kompetenskartläggningen för de erfarenheter du anser kunna motsvara delar av utbildningen
 3. Ladda upp den ifyllda filen i din ansökan

Obs! Det är viktigt att filen fortfarande heter YH-flex ansökan när du laddar upp den. Finns inte den filen med samma namn i din ansökan anses du inte ha sökt en YH-flex plats.

   

LADDA NER: YH-flex ansökan

 

 

Urvalsprocess och antagning 

 

För att bli antagen till YH-flex behöver du uppfylla grundläggande behörigheter och särskilda förkunskaper som krävs för den utbildning du vill ta examen i.  

 

Bedömning av behörighetskraven sker och efter ett urvalsprov skapas en urvalsordning. Den ansvarige utbildningsledaren validerar därefter i turordning underlagen från de sökande. I samråd med utbildningsledaren erbjuds du eventuellt därefter en flex-plats. 

 

Frågor 

 

Har du frågor som rör hur du gör för att bli antagen till en YH-flex utbildning? Kontakta vårt antagningsteam.

Har du frågor om en utbildnings upplägg/innehåll, se kontaktperson under respektive flex-utbildning.