Information om Corona-viruset

Mina studier

 

 

YH eller Högskola?

 

Vad är egentligen skillnaden på en YH-utbildning jämfört med den vanliga högskolan? Den främsta skillnaden är den täta kopplingen till arbetslivet. En högskola är mer teoretiskt lagd och ställer andra krav på behörighet. Det är flera olika delar som särskiljer yrkeshögskolan från den vanliga högskolan

 

Lärande i arbete

Yrkeshögskolan erbjuder en unik kombination av teori och praktik som är populär hos både studerande och arbetsgivare. Med hjälp av Lärande i arbete (LIA) kommer de studerande snabbt ut i verkligheten och får testa sin kompetens i skarpt läge hos en arbetsgivare.

LIA utgör en fjärdedel av varje YH-utbildning och är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för utbildningsformen.

 

Goda förutsättningar på arbetsmarknaden

YH-utbildningar erbjuds endast inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. Detta innebär att dina framtidsutsikter efter det att du tagit examen är väldigt goda, och är en utav nycklarna till att så många som 8 av 10 har ett jobb direkt efter examen, och hela 93% ett år efter det att du gått klart din utbildning.

 

Ledningsgrupp

I varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av företag från branschen som är med och bestämmer innehållet i utbildningen. Detta gör att utbildningen håller en väldigt nära relation till hur det är när du väl kommer ut på en arbetsplats – det är trots allt företagen i branschen som varit med och tagit fram den. Ledningsgruppen är med och följer utbildningen, dess resultat och brukar även vara till hjälp med att hitta arbetsplatser att utföra din LIA på.

 

 

Utbildningens längd

De flesta YH-utbildningarna är mellan ett och två år långa. Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 200 poäng är ett års helstudier, medan 400 poäng är två år. 100 YH-poäng motsvarar 30 högskolepoäng.

 

 

 

Tillbaka till yrkeshögskolan