Mina studier

Mikael Östman

7 mars, 2023

För mig var det en stor nytta att få både de ”administrativa” delarna i form av standarder och ledningssystem i samma utbildning som de mer tekniska delarna med hur man bygger skydd i hård- och mjukvara. Utbildningen ger en bra grund för att skapa förståelse för komplexiteten i dessa system och det ger möjligheter att som konsult kunna gå in och stötta företag även i denna roll