Mina studier

Kim Pedersen

24 mars, 2021

Jag tycker den utbildningen varit väldigt bra, framför allt är den bra för en som är rätt grön inom området och vill lära sig mer. Det vi bland annat har fått lära oss har varit hur vårt elnät faktiskt är uppbyggt (system, apparater m.m.), framtidens ”smarta elnät”, säkerhet och hur en ska förhålla sig vid arbete med höga spänningar och strömmar. Nu de senaste månaderna har fokus varit på reläskydd och skyddsfunktioner och det man vill åstadkomma med dessa, samt hur de konfigureras och testas/provas för en anläggning.