Mina studier

Astrid Ringström Gyllin

16 december, 2020

“Jag heter Astrid och kommer från skolvärlden. Jag är i grunden fritidspedagog och lärare men har jobbat som rektor i många år. Jag har lång erfarenhet av att leda andra men också att lyssna in behov. Jag brinner för att hjälpa människor att komma till sin rätt och för mig är det personliga mötet med varje människa viktigt. Mitt mål för dig som kommer till YrkesAkademin för stöd och matchning är att vi tillsammans ska hitta din enskilda väg framåt. Jag ser fram emot att träffa dig!”