Mina studier

Alexandra Persson – Hotel Supervisor

20 februari, 2023

Det bästa med Hotel Supervisor-utbildningen är att den ger yrkeskunskaper nära arbetslivet och i själva verket är anpassad efter efterfrågan på arbetsmarknaden idag. En framgångsfaktor är att lärarna kommer från branschen och de har gedigna kunskaper och erfarenheter med sig i bagaget. Det är också positivt att utbildningen förbereder för många olika yrkesmöjligheter i branschen. Jag fick under utbildningens gång tjänst som Guest Relation Manager och den 1 mars 2023 går jag över som Interim Hotelchef.