Information om Corona-viruset

Mina studier

Utbildningar i Sollefteå

 

Vi har utbildningar för arbetssökande via Arbetsförmedlingen, Yrkesvux-utbildning via kommuner, Yrkeshögskoleutbildningar och för privatpersoner och företag

Sollefteå

 

En kraftfull kommun. Sollefteå var tidigare en betydelsefull garnisonsstad med bland annat två regementen. Sollefteå blev stad 1917. I Nämforsen finns 2500 inristade figurer som är lämningar från en förhistorisk tid i form av 6000 år gamla hällristningar. Sollefteå är hemstad åt Jörgen Brink, trefaldig Vasaloppsvinnare.