Information om Corona-viruset

Mina studier

Utbildningar i Ronneby

 

Vi har utbildningar för arbetssökande via Arbetsförmedlingen, Yrkesvux-utbildning via kommuner, Yrkeshögskoleutbildningar och för privatpersoner och företag

Ronneby

 

En historisk stad som gått från dansk till svensk 

Staden grundades 1387, men förlorade sina stadsprivilegier under sent 1600-tal då man ville att invånarna i Ronninge skulle flytta till Karlskrona. Detta efter att Blekinge blivit svenskt efter freden i Roskilde år 1658. Det finns belägg för att staden varit befolkad redan från 700-talet e.kr. Då var staden en fornnordisk by där vattendraget som går jämte staden naturligt skapade en vallgrav runt tre sidor. 

Ronneby ligger i södra delen av Blekinge, och har ca 29,700 invånare i kommunen (2018), samt ca 13,000 invånare i tätorten (2018). 

Ronnebys näringsliv var tidigare kopplat till Hansan då staden var en viktig handelsstad. I modern tid har verkstadsindustrin, tillverkningsindustrin, samt IT-bolag varit en viktig del av stadens näringsliv. I kulturreservatet Ronneby Brunnspark finns rhododendron-planteringar, brunnsvillor och strövstigar. Efter att Kockums emaljerverk lades ned i slutet av 1970-talet förvandlades den gamla lagerlokalen till ett Kulturcentrum. Kulturcentrums konsthall en av södra Sveriges största.

Vill man besöka en stad med rik historia som sträcker sig tillbaka från 700-talet e.kr. är Ronneby väl värt att åka till.