Information om Corona-viruset

Mina studier

Utbildningar i Ronneby

 

Vi har utbildningar för arbetssökande via Arbetsförmedlingen, Yrkesvux-utbildning via kommuner, Yrkeshögskola (YH), samt utbildningar för privatpersoner och företag. Här nedan hittar du alla våra utbildningar i Ronneby.

Ronneby

 

En historisk stad som gått från dansk till svensk. Ronneby grundades 1387, men förlorade sina stadsprivilegier under sent 1600-tal då man ville att invånarna i Ronninge skulle flytta till Karlskrona. Detta efter att Blekinge blivit svenskt efter freden i Roskilde år 1658. Det finns belägg för att staden varit befolkad redan från 700-talet e.kr. Då var staden en fornnordisk by där vattendraget som går jämte staden naturligt skapade en vallgrav runt tre sidor.

 

Ronnebys näringsliv var tidigare kopplat till Hansan då staden var en viktig handelsstad. I modern tid har verkstadsindustrin, tillverkningsindustrin, samt IT-bolag varit en viktig del av stadens näringsliv. I kulturreservatet Ronneby Brunnspark finns rhododendron-planteringar, brunnsvillor och strövstigar. Efter att Kockums emaljerverk lades ned i slutet av 1970-talet förvandlades den gamla lagerlokalen till ett Kulturcentrum. Kulturcentrums konsthall en av södra Sveriges största.

 

Ronneby ligger i södra delen av Blekinge, och har ca 29,700 invånare i kommunen (2018), samt ca 13,000 invånare i tätorten (2018). Vill man besöka en stad med rik historia som sträcker sig tillbaka från 700-talet e.kr. är Ronneby väl värt att åka till.