Trafiklärare

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Saknar du behörigheter?

Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Kim

Trafiklärare kommer alltid att behövas. Fordon och körkort kommer inte att dö ut eftersom befolkningen växer och de vill ta körkort. Så att jobb kommer alltid att finnas!

KimStuderar trafiklärare
Arinå

Jag lärde mig så mycket bra och smarta saker på den här skolan och nu jobbar jag som trafiklärare och utbildar 24 elever om dagen. Och eftersom jag lärde mig så bra saker på YA så lär jag ut samma saker till mina elever. 

ArinåTrafiklärare

VAD GÖR EN TRAFIKLÄRARE?

Trafikläraryrket är ett väldigt socialt yrke där du möts av nya personligheter varje dag och följer deras väg mot körkortet. Du utbildar både i bil och i lektionssal. Du planerar och organiserar lektioner, talar inför grupper och ska kunna ge både coachning och mental träning till dina elever så att de klarar av utbildning och tester på väg mot sitt körkort.

En stor del av yrket innebär också…

Att kunna hantera olika människor och situationer. Utvecklingen inom yrket går mot en ökad specialisering. Inte bara när det gäller utbildning för olika behörigheter, utan även kring fortbildning inom till exempel sparsam körning.

Jobbmöjligheter

I branschen finns ett stort behov utav trafiklärare med behörighet och trafikskolorna har idag svårt att rekrytera kunnig och välutbildad arbetskraft. Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) ser denna utbildning som väldigt viktig för branschens framtida utveckling och för att kunna anställa rätt kompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är bunden med föreläsningar på plats varje vecka i Borlänge.

Arbetsförmedlingens film om yrket Trafiklärare

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Behörighet

 • – Behörighet till Yrkeshögskola
 • – B -körkort (under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet)
 • – Allsidig kör- och trafikvana, hämta testdokumentet nedan och kontakta en valfri trafikskola. Ifyllt testdokument skickas in tillsammans med övriga handlingar
 • – Testet hittar du här: Körtest 2018 Trafiklärare

Särskilda förkunskaper

Kurser

Betyg E/G/3 i följande kurser

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Villkor eller andra kunskaper som är krav för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för:

 • Inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet
 • Ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses ovan
 • Kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser

Motivering till krav på villkor eller andra kunskaper

För att kunna tillgodogöra sig utbildningens praktiska delar krävs körkortsbehörighet för att få framföra fordon i trafik. Förkunskapskraven är fastställda nationellt och hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsmiljö och ansvar, 10 p
 • Fordonssäkerhet och miljö, 35 p
 • Författningskunskap, 35 p
 • Lärande i arbete 1, 25 p
 • Lärande i arbete 2, 50 p
 • Trafikpsykologi, 35 p
 • Trafiksäkerhetsarbete, 23 p
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 1, 25 p
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 2, 50 p
 • Examensarbete, 12 p

INFO

Poäng
300 YH-poäng, 3 terminer

Utbildningsort

Borlänge

CSN

Alla YH-utbildningar är kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

januari 2019

Sista ansökningsdag

31 augusti 2018

Ladda ner informationsblad