TRAC Diplomerad Resekonsult

Tia

”Jag tycker utbildningen var väldigt bra och jag hade riktigt kul under de två åren som jag studerade. Läraren var mycket erfaren och de tre praktikperioderna har hjälpt mig oerhört mycket för att komma in arbetsmarknaden, särskilt i mitt fall med en annorlunda bakgrund.

Nu jobbar jag som en global hostess för Volvo Ocean Race och får chansen att resa runt hela världen, allt tack vare att jag hade erfarenhet av att arbeta inom branschen gällande turism och event som samlades under utbildningen.

Jag rekommenderar utbildningen starkt för de som är intresserade av service och resor och vill få in en fot i resebranschen, till och med att starta eget.”

Tia Global hostess

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

ANSÖKAN

Ansökan är stängd

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN TRAC DIPLOMERAD RESEKONSULT?

Som resekonsult är du expert på resor, bokning och paketering av resetjänster. Du hjälper så väl privatkunder, affärsresekunder eller grupper att planera och boka sina upplevelser. Idag sker mycket bokning online vilket innebär en hel del support kring självbokning och ändringar av redan genomförda bokningar.

En stor del av arbetet innebär också…

Att arbeta som rådgivare och säljare av upplevelser med stöd i moderna bokningssystem så som t.ex. Amadeus. Din framtida arbetsplats kan bland annat vara på online- privat- eller affärsresebyråer, hos grupp- och konferensresearrangörer eller researrangörer.

Jobbmöjligheter

TRAC, Travel Academy är en utbildning framtagen av svenska resebyråföreningen och ett kvalitetsmått på kompetens. TRAC-utbildade är mycket efterfrågade på resebyråerna och ett känt begrepp i branschen. Utbildningen gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden och ger dig bland annat kunskaper i bokningssystemet Amadeus.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 14 fysiska träffar under utbildningens 2 år.

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag: Ticket, Etraveli, SAS, Stockholms universitet, Uppsala kommun, RCG, Carlson Wagolit Travel, Travellink, Expedia, Resia och BCD Travel.

              

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Allmän behörighet

Om du söker på formella studiemeriter är du formellt behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E, G eller 3 i följande gymnasiala kurser eller motsvarande: Engelska 6
Matematik 1a/1b/1c
Service och bemötande*
Resmål och resvägar*
Marknadsföring och försäljning*
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

*Möjlighet att gå preparandkurs finns. Kurserna hittar du i vår webbshop.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

I detta fall skulle det t.ex. kunna vara att du har rest en del och på så sätt uppnår kunskaper i Resmål och resvägar. Att du har yrkeserfarenhet inom t.ex. handel med kundbemötande, kundtjänst arbete samt erfarenhet av kampanjer och erbjudanden mot målgrupp.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Preparandutbildning

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa vissa kurser som innehåller de viktigaste delarna från  respektive gymnasiekurs.

Preparandutbildningen är upplagd så att du arbetar i ditt eget tempo men skall kunna avsluta innan utsatt datum för att hinna skicka din ansökan till utbildningen. För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning via YrkesAkademin. En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte utbildningsplats.

Alla preparandkurser finns att köpa i vår WEBBSHOP.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Affärsekonomi 20 poäng
 • Amadeus, IATA tariffs och ticketing,
  övriga bokningssystem 45 poäng
 • Bransch och produktkunskap 30 poäng
 • Branschjuridik 15 poäng
 • Examensarbete 20 poäng
 • Försäljning och kommunikation 30 poäng
 • LIA 1 40 poäng
 • LIA 2 60 poäng
 • LIA 3 45 poäng
 • Organisation och medarbetarskap 10 poäng
 • Professional English 15 poäng
 • Resegeografi, destinations- och
  omvärldskunskap 30 poäng
 • Reseproduktion och paketering 25 poäng
 • Service- och travelmanagement 15 poäng

Totalt: 400 poäng

Utbildningens mål

Utbildningens mål

TRAC- Travel Academy – Är ett inregistrerat varumärke. När du har klarat studierna med godkänt betyg får du betyg, examensbevis och TRAC-diplom. Många av resebyråerna som anställer har krav på att man ska ha gått en TRAC-utbildning. TRAC ägs av Svenska Resebyråföreningen, ERV, SAS, SJ, Fritidsresor, Amadeus Scandinavia AB, Passagerarrederiernas Förening och Svenska Bussbranschens Riksförbund.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

1. om resebyråer, researrangörer, övriga branschaktörer och tjänster
2. i branschterminologi, svenska & engelska,viss skandinaviska
3. i resebokningsprocess,om-/avbokning av resetjänster
4. i biljettering,pristariffer ochomskrivningar av biljetter
5. 0m administrativa processer,rutiner för betalning,fakturering & arvode
6. 0m onlinebokningsystem och digital försäljning 7.Om marknadsanalys,konkurrens och trender
8. 0m hållbar och ansvarsfull turism,miljöpåverkan
9. 0m segmenterad prissättning, lönsamhet, marginal och provision
10. 0m lagar, förordningar vid reseförsäljning och produktion
11. om Travelmanagement och resepolicies
12. i försäljnings- och förhandlingsteknik,merförsäljning
13. i uppsökande försäljning & digital leads
14. 0m försäljnings- och kvalitetsmål
15. i retorik och kundkommunikation 16.Om reklamationshantering
17. 0m kundnöjdhetsmätning och servicegaranti
18. i resegeografi,resvägar,destinationer och klimatperioder
19. i paketering av resetjänster och skräddarsydda arrangemang
20. IATA geografi

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

1. förstå samband och konsekvenser kopplat till världshändelser och resande
2. arbeta med ständiga & snabba förbättringar i en lärande org
3. förebygga och hantera stress i arbetet
4.använda back- & midofficesystem
5. göra ny-,om- och avbokningar i GDS:er
6. tolka branschspecifik engelska i de olika systemen
7. genomföra en säljprocess från socialt
kontrakt till avslut
8. kommunicera i kundsammanhang
9. hantera reklamationsfrågor
10. kommunicera affärsmässigt kring reserelaterade frågor på svenska och engelska
11. kommunicera på norska och danska
12. kunna producera & paketera resor för individ,grupp & offerera dessa
13. använda sig av uppsökande försäljning genom t.ex leads
14. kunna redogöra för resandets
miljöpåverkan & hållbara alt. 15.hålla sig uppdaterad på omvärldshändelser
16. följa upp NKI genom förslag på förbättringar
17. upprätta affärsdokument, skapa presentationer, skriva offert & rapport
18. arbeta med kundarvoden, nettopris, marginaler, påslag, branschens momssatser och skatter

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

1. planera, administrera, genomföra och följa upp kundkontakter och resebokningar
2. värdera resandets för- och nackdelar, miljöpåverkan och hållbarhetsaspekter
3. bidraga i processen kring kundnöjdhetsarbete och servicelöften
4. visa hänsyn till och tillämpa etiska, sociala, miljömässiga aspekter i yrkesutförandet
5. analysera och identifiera affärsmöjligheter för ökad lönsamhet
6. söka ständig uppdatering på omvärldshändelser och utveckling, resetrender och destinationer
7. ansvara för att kund får rätt information gällande sitt resande vad gäller pris, bagage och annat av vikt
8. kunna utföra, ta ansvar för och följa upp operativa arbetsuppgifter inom yrkesområdet med hög självständighet
9. arbeta mot uppställda mål och uppnå kvalitativa och kvantitativa resultat i yrkesrollen
10. samspela på individ-, grupp- och organisationsnivå med fokus på kundnytta och lönsamhet samt med gott medarbetarskap

Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

INFO

Poäng
400 YH-poäng, 2 år

Utbildningsort

Uppsala, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

3 september 2018

Kontakt

Utbildningsledare: Nahed Alwani
Tel: 023-58430
E-post: nahed.alwani@ya.se

Ladda ner informationsblad

IconBox Title

Click here to add your own text