Tekniker tunga maskiner och fordon

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

ANSÖKAN

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Saknar du ”Fordonsteknik – introduktion”?
Fyll i detta formulär.

VAD GÖR EN TEKNIKER FÖR TUNGA MASKINER OCH FORDON?

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med underhållning av maskiner och fordon inom till exempel bygg- och anläggningsbranschen. Regeringen planerar för ett stort järnvägsunderhåll och ett kraftigt utökat bostadsbyggande med behov av utbyggd infrastruktur, där nästan alla dessa byggnationer börjar med mark- och entreprenadarbeten med tunga maskiner och fordon.

Tunga maskiner utgör en viktig faktor för faktisk funktion inom industri, gruvor, hamnar och transporter, byggnation och entreprenad, lantbruk, interna transporter och lagerhantering.

En stor del av arbetet innebär också…

Att arbeta med ny och aktuell teknik. Utbildningen riktar sig till dig gillar att meka med bilar och har ett genuint tekniskt intresse och vill skaffa dig en efterfrågad kompetens som ger goda jobbmöjligheter.

Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat servicetekniker för entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och jordbruksmaskiner.

Jobbmöjligheter

Utbildningen har branschstöd och leder till en attraktiv yrkesroll. Det finns ett stort anställningsbehov i branschen med goda möjligheter till karriär. Du som tekniker har arbetsmöjligheter på många orter och får jobba under eget ansvar.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 6 fysiska träffar som kan ske på annan ort än Eskilstuna under utbildningens 1,5 år.

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag:

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Allmän behörighet

Om du söker på formella studiemeriter är du formellt behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E (G eller 3) från följande kurser eller motsvarande:
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Matematik 1a
Fordonsteknik- introduktion 200 eller motsvarande reell kompetens

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Tunga maskiner och fordon 25 poäng
 • Dieselmotor och drivlinor 20 poäng
 • Hydraulik, pneumatik och tribologi 15 poäng
 • Arbetsmiljö och säkerhet 10 poäng
 • Service och underhåll på
  tunga maskiner och fordon 30 poäng
 • LIA 50 poäng
 • Materiallära och svetsteknik 20 poäng
 • Elsystem, elektronik
  och digitala styrsystem 30 poäng
 • Teknisk dokumentation
  och kundbemötande 10 poäng
 • LIA 2 75 poäng
 • Examensarbete –
  Inriktning kvalitet och förbättring 15 poäng

Totalt: 300 poäng

Utbildningens mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
1. Arbeta med säkerhetsfokus och leveransansvar av driftsäkra maskiner/fordon
2. Utveckla process och kvalitet och systematiskt underhåll
3. Självständigt felsöka, underhålla och reparera tunga fordon/maskiners styrsystem och komponenter med diagnosverktyg som stöd
4. Följa säkerhets- och miljöföreskrifter liksom branschpraxis vid arbete med fordonsteknik på verkstad eller i driftmiljö
5. Öka verkstadens kundtillfredsställelse genom optimalt utförda diagnoser och reparationer
6. Agera rådgivande eller ställa diagnos av tekniska problemfall

Distans

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

INFO

Poäng
300 YH-poäng, 1,5 år

Utbildningsort

Eskilstuna, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

3 september 2018

Ladda ner informationsblad