Tandsköterska

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Ansökan är stängd

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN TANDSKÖTERSKA?

Tandsköterskans arbetsuppgift är att assistera tandläkaren, arbeta som profylaxtandsköterska med egna patienter samt att jobba med teamtandvård vilket innebär arbetsfördelning inom teamet. Viktiga egenskaper för en tandsköterska är förmåga att arbeta nära andra och att vara intresserad av människor.

En stor del av arbetet innebär också…

Att sköta de administrativa arbetsuppgifterna och jobba med förebyggande tandvård. Efter avslutad yrkeshögskoleutbildning kommer du att ha kunskaper och färdigheter för att arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik.

Jobbmöjligheter

Det är stor efterfrågan på tandsköterskor. En stor andel pensionsavgångar samt framtidens krav på välutbildad personal inom tandvården lägger grunden för rekryteringsbehovet.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 13 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

FÖRKUNSKAPSKRAV

Allmän behörighet: Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning.

Särskilda förkunskaper: Minst godkända betyg i Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska A och Matematik A eller motsvarande kunskaper. Enligt Gy2011 krävs lägst betyget E i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Engelska 5 och Matematik 1 a ,b, c eller motsvarande.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här. Formuläret för reell kompetens hittar du under Ansökan på denna sida.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser

 • Administration och organisation – 30 yh-poäng
 • Anatomi, anestesi och farmakologi – 20 yh-poäng
 • Examensarbete – 10 yh-poäng
 • LIA 1 – 15 yh-poäng
 • LIA 2 – 25 yh-poäng
 • LIA 3 – 40 yh-poäng
 • Material och miljö – 20 yh-poäng
 • Munhålans och tändernas anatomi – 10 yh-poäng
 • Odontologi 1 – 35 yh-poäng
 • Odontologi 2 – 30 yh-poäng
 • Oral hälsa 1 – 30 yh-poäng
 • Oral hälsa 2 – 25 yh-poäng
 • Teamtandvård – 10 yh-poäng
 • Vårdhygien och smittskydd – 25 yh-poäng
  Summa: 300 Yh-poäng
Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du färdigheter att:

 • planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom arbetsområdet
 • självständigt och i samverkan med tandvårdsteamet identifiera patients tandvårdsbehov
 • identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • identifiera metodförbättring och kvalitetssäkring
 • tillämpa ditt kunnande för att hantera olika situationer
 • informera och undervisa olika grupper
 • lösa sammansatta problem samt kunna samverkan med andra i tandvårdsteamet
 • kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten
 • assistera vid tandvårdsbehandlingar.
Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det förekommer några fysiska träffar som det är viktigt att delta på. Mellan träffarna har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

Tandsköterska – DISTANS

De fysiska träffarna kommer att vara i Sollefteå och är totalt 13 stycken. Den första träffen pågår i tre dagar och de övriga träffarna i två dagar.
Självstudier från kurslitteratur och rapporter kommer att utgöra en viktig bas i utbildningen. Du kommer att ha tillgång till kommunikation med lärare för handledning via studieplattformen.

INFO

Poäng
325 YH-poäng, 1,5 år

Utbildningsort

Sollefteå, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar är kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

13 augusti  2018

Sista ansökningsdag

15 april 2018

Ladda ner informationsblad