Studiehandledare med pedagogik flerspråkighet- och IKT-kompetens

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Ansökan till Studiehandledare (Eskilstuna) är stängd

Saknar du behörigheter?

Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Nadia

Jag har märkt hur viktigt det är att ha utbildning inom området. Som studiehandledare är det viktigt att bygga relation till eleverna. Samarbetsförmåga är den allra viktigaste egenskapen.

NadiaStuderar studiehandledare

VAD GÖR EN STUDIEHANDLEDARE?

Som studiehandledare på modersmål blir du länken mellan läraren och eleven som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen på svenska. Genom att få stöttning på sitt modersmål har eleven större möjligheter att nå kunskapskraven. Utbildningen passar dig som redan jobbar som, eller vill jobba som studiehandledare på modersmål. Andra yrkesroller är modersmålsstödjare.

En stor del av utbildningen innebär också…

Att ha kompetens för att kartlägga nyanlända elevers kunskapsnivå. En nyanländ elev har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Jobbmöjligheter

Bristen på studiehandledare för nyanlända elever skapar problem i skolor runtom i Sverige. På Lärarförbundets undersökning bland sina medlemmar svarar nära fyra av tio (38%) att deras elever inte får tillräckligt med studiehandledning på deras eget modersmål. Därför finns det stora möjligheter att få jobb efter utbildningen.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 5 fysiska träffar under utbildningens gång.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

FÖRUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning

Särskilda förkunskaper:

Lägsta betyget E (G eller 3) i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande:

 • Kunskaper motsvarande B2 enligt den europeiska referensramen i något av följande språk: arabiska, dari, farsi, kurdiska, kurmanji, mongoliska, persiska, pashto, polska, romani, rumänska, ryska, sorani, somaliska, thailändska, tigrinja, turkiska, ukrainska, urdu, bosniska, kroatiska,serbiska, albanska, finska

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsmiljö 5 poäng
 • IKT-pedagogik 1 20 poäng
 • IKT-pedagogik 2 20 poäng
 • Lärande i arbete 1 20 poäng
 • Lärande i arbete 2 40 poäng
 • Pedagogik 1 20poäng
 • Pedagogik 2 15 poäng
 • Pedagogik 3 15 poäng
 • Pedagogik 4 15 poäng
 • Kartläggning av ny elev 15 poäng
 • Studiehandledning 20 poäng
 • Studieteknik 10 poäng
 • Sverige och nysvenskar 10 poäng

Lärande i arbete – ”Din väg till anställning”

Under utbildningens gång kommer du att vara ute på skolor för att prova på det som du teoretiskt har lärt dig. Denna del av utbildningen kallas kort för LIA. Sammanlagt är din LIA-tid 12 veckor uppdelat på två-tre perioder. Under denna tid kommer du att kunna knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv. LIA-perioderna gör du med fördel i din hemkommun.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetens för att

 • – Kunna studiehandleda elever på ett pedagogiskt sätt så att eleven får ett betydande stöd i sitt lärande
 • – Medverka vid kartläggning av nyanlända elevers kunskapsnivå
 • – På ett nyanserat sätt kunna analysera två skolsystem och peka på skillnader och likheter
 • – Använda programvaror och verktyg för att producera lärobjekt/utbildningsmaterial samt användning av lärplattformar
 • – Arbeta praktiskt med nätbaserad studiehandledning, blended learning eller IKT i undervisningslokalen.
Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

INFO

Poäng
225 YH-poäng. 1 år

Utbildningsort

Falun, DISTANS Fysiska träffar förläggs till Uppsala.
Eskilstuna, DISTANS Fysiska träffar förläggs i Eskilstuna.

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar är kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

Falun: januari 2019
Eskilstuna: 1 oktober 2019

Sista ansökningsdag

Falun: 4 november 2018

Ladda ner informationsblad

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text